NutritionFacts.org och Dr Gregers klipp med “forskning” på youtube

Publicerat den 21 kommentarer till NutritionFacts.org och Dr Gregers klipp med “forskning” på youtube

Vegankost har ökat i popularitet de senaste åren. Flera konsumentundersökningar har visat att det ökar ganska kraftigt och bland yngre är det upp emot 10 procent som säger att de försöker äta vegetariskt eller vegankost. Framför allt är det yngre kvinnor som verkar hoppa på tåget men det är även en generell trend i hela befolkningen där vi äter fler och fler vegetariska måltider och liknande.

Även google trender visar ganska bra på detta fenomen vilket du kan se i bilden här under.

Google trender för olika termer relaterat till vegankost jämfört med den tidigare största dieten, LCHF.

En liten mindre tråkig del med det här är att det så klart också börjar att spridas mer trams. Yngre människor gillar youtube betydligt mer än äldre och detta tycker jag mig har sett i att jag får allt fler youtubeklipp länkade till mig där personen som länkar anser att det som sägs i videoklippet är fakta som bevisar någonting som de vill har sagt.

Ett person som dykt upp betydligt mer än de flesta är då Dr Greger på kanalen NutritionFacts.org. Dr Greger verkar ha lagt upp videoklipp på youtube och sin egen sida NutritionFacts.org sedan 2011 och jag hittade kritik av hans saker på science based medicine redan från början av 2013. Mycket av det som står i den artikeln med skulle jag säga representerar hur han klipper ihop sina videoklipp även idag, Death as a Foodborne Illness Curable by Veganism.

Det finns när jag skriver den här texten lite drygt 1700 videoklipp från Dr Greger i hans kanal samt en väldig massa texter på hans sida så jag tänker givetvis inte granska allting.

Istället blir det här en text där jag försöker belysa lite av de tekniker som han använder för att försöka vilseleda sina tittare. Eller i alla fall ge dem en uppfattning av forskningen som blir väldigt skev till fördel för vegankost.

Snabba klipp med citat från artiklar och studier utan någon kontext

Dr Gregers videoklipp innehåller vanligen väldigt mycket studier. Eller det är i alla fall bilder och textutdrag från artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det här kan ju verka väldigt övertygande men i själva verket är det en typ av extrem cherry picking.

Cherry picking är en term som används väldigt mycket när man brukar diskutera saker så som pseudovetenskap. Pseudovetenskap innebär att man försöker framställa någonting som vetenskap när det i själva verket inte är så. Cherry picking är i princip en variant på uttrycket att man “plockar russinen ur kakan”.

Det finns mängder av forskning där ute med många olika typer av upplägg och metoder. Tillförlitligheten varierar väldigt mycket mellan dessa olika typer av studier och även när det utförs en studie med till synes bra och tillförlitlig metod så kan resultaten ibland bli fel.

Så om du väljer dina studier väl, dvs kör med cherry picking, så kan du ofta framställa forskningen som att den verkligen pekar i den riktning som du vill att den ska peka. Även om det i själva verket är så att helheten visar någonting helt annat. Jag har gått igenom det här mer ingående i den här artikeln och presentationen, Jacob på UR Samtiden – Matlarm och ger allting cancer?.

Dr Greger stannar dock inte vid cherry pickande av resultat. Han drar dessutom ut citat ur sin kontext från både abstraktet, inledningen och diskussionsdelen av studier. Detta är delar av studier som faktiskt inte är en del av studiens resultat.

I introduktionen så hittar du istället forskarnas egen syn på forskningen. I introduktionen så är det oftast ett försök till motivering av varför studien utförs och sen i diskussionsdelen så berättar forskarna hur de själva tolkar sina resultat. I båda dessa delar kan du många gånger se forskarnas egna bias lysa igenom. Det samma gäller abstraktet.

Till exempel så är det ofta vanligt att forskare försöker sälja in sina egna resultat alldeles för mycket i diskussionsdelen av en artikel (1, 2).

Nyligen tog vi till exempel upp en studie i Tyngre Rubriker där titeln till studien var “Fruit and Vegetable Consumption in Overweight or Obese Individuals: A Meta-Analysis” (3). Läser du abstraktet till den studien så verkar det verkligen som att den visar att när människor får rådet att äta mer frukt och grönsaker så går de ner i vikt.

Men läser du den faktiska studien så märker du fort att det är väldigt missvisande. Studierna som är inkluderade har gjort mycket mer än att rekommendera mer frukt och grönt till deltagarna (se här). Några av studierna har rent av gett försökspersonerna rådet att äta mindre kalorier. Då är det ju självklart att man ser en viktnedgång.

Detta står också med som en klar svaghet i studien i dess diskussionsdel men samtidigt så kan du också hitta följande citat i diskussionsdelen. Om du till exempel bara skulle vilja citera någon textrad för ett youtubeklipp.

Overall, when compared with controls, we found that interventions designed to increase FVC significantly decreased weight in overweight and obese individuals (2.81 kg more than controls)

Så med metoden som Dr Greger använder så kan du med andra ord få fram nästan vad som helst. Men låt mig ge några exempel.

Mejeriprodukter och prostatacancer

Det jag tänkte ta upp här är följande video som enkelt heter “Dairy and Cancer“. Redan rubriken här visar lite på typen av retorik då den rakt av bara skriver cancer. Sen när du tittar på videoklippet så märker du dock att det faktiskt mest bara handlar om en endaste typ av cancer, nämligen prostatacancer.

Detta är en intressant punkt eftersom forskningen faktiskt pekar mot att där kan finnas en faktisk riskökning med högt mejeriintag och ökad risk för prostatacancer. Världscancerfonden har till exempel med det som “limited suggestive” på sin lista för eventuella faktorer (4). Så det hade egentligen kanske inte behövts så mycket överdrifter men…

Det första du får se i klippet är några rader från inledningen i en studie. Videoklippet är från 2019 och här citerar han från inledningen i en översiktsstudie från 2015 (5) som i sin tur refererar till en artikel publicerad 2005 (6) med data från 2002. Så helt plötsligt har vi alltså fått ta del av data som är egentligen är 17 år gammal.

Det som citatet påstår är att det är en enorm skillnad i incidens mellan olika länder i världen. Det stämmer att incidensen (incidens står för antalet fall per år) skiljer sig mycket mellan länder men en mer modern siffra från 2016 är omkring 25 (7), inte 70 som Dr Gregers citat påstår.

Efter det här så visar Dr Greger en bild där jag inte lyckats med att hitta källan. Det står en referens men informationen är väldigt snål och jag hittade inte den via någon sökning eller genom att försöka gå igenom arkivet för tidskriften för hand.

Hur som helst så är bilden uppenbarligen gammal. Det kan man se bara av att titta på grafiken. Det står att den visar på mortalitet från prostatacancer men bilden är inte representativ för hur det ser ut idag. Här är en mer aktuell bild från sammanställningen från 2016 ovan (7). Vill du jämföra med bilden Dr Greger visar så har du en skärmdump här.

Laktosintolerans återspeglar prostatacancer dåligt inom ett land

Efter det här så kommer Dr Greger in på att många är laktosintoleranta i andra delar av världen och av någon anledning så hittar han ett citat från ett appendix till en artikel publicerad 1988 för att visa detta 🤷‍♂️.Det kan ju kännas konstigt för att påpeka en sådan självklar sak men så ser man formuleringen som han lyckats citera och genast så förstår du. För där har ju personen skrivit “which is probably the normal one”.

Att spela på att mjölkdrickande och annat nyttjande av mejeriprodukter skulle vara onaturligt är en vanlig grej inom veganrörelsen och vill man få det att låta som att vetenskapen stödjer det påståendet så får man ju leta. Tydligen fanns “stödet” för den tron i ett appendix för en artikel från 1988. Och då förstår vi varför Dr Greger väljer att citera den artikeln av alla möjliga källor som hade gått att finna.

Om vi hoppar tillbaka till delen kring laktosintolerans så insinuerar Dr Greger att den stora skillnaden mellan länder skulle kunna bero på att man i längder med låg förekomst inte använder mejerier eftersom befolkningen är laktosintolerans. Han återkommer sedan aldrig mer till det här spåret. Om vi däremot fortsätter på det så finns det data på förekomsten av prostatacancer hos olika delar av befolkningen i samma land. Här under kan du tex se förekomsten i olika grupper i USA (8).

Antalet fall av prostatacancer skiljer sig mycket mellan olika grupper i USA

Det som är värt att notera här är att ungefär 75 procent av de svarta i USA är laktosintoleranta och i genomsnitt får de i sig knappt hälften så mycket mejeriprodukter jämfört med vita utan mexikanska rötter (9).

Andra möjliga förklaringar till den trenden som Dr Greger pekar ut kan vi hitta ett steg längre upp på listan från världscancerfonden där de listar det som god evidens för att ökad vikt och högre längd är tydliga riskfaktorer för prostatacancer. Och i alla länder där du ser mer prostatacancer ser du just detta. Personerna i dessa länder väger mer och är längre. Det är faktiskt också så att svarta och vita i USA är längre än de andra grupperna med lägre incidens av prostatacancer.

En meta-analys över cohortstudier

Efter det här så refererar Dr Greger till en meta-analys från 2015 på prostatacancer och mejeriprodukter/kalcium (5). Det här är en meta-analys på epidemiologiska studier och har alla de vanliga problemen som jag brukar ta upp med dem. Om du inte är bekant med den här typen av studier så tror jag att den bästa summeringen faktiskt är ett avsnitt av podcasten Tyngre Träningssnack, Varför vi vet mindre om kost än du tror.

Så epidemiologi kring kost är nästan alltid osäkert. Men i övrigt är det här en bra meta-analys. Jag har själv med den som referens kring just prostatacancer i min artikel Mjölk, mejeriprodukter och hälsa.

Det som jag istället tycker är värt att nämna här är hur Dr Greger presenterar datan. Notera att han aldrig säger den faktiska riskökningen rakt ut i videoklippet. Den inaktuella och i övrigt även väldigt tveksamma siffran 70 gånger högre risk kom med i klippet men när det sen kommer till vad de ändå bättre studierna har visat så väljer han istället att bara belysa summeringen som är “were associated with increased total prostate cancer risk”.

Om vi däremot tittar på de faktiska siffrorna så ser du att riskökningen i 7 procent. Det är då en relativ riskökning, inte en absolut riskökning. Hur stor är då den faktiska riskökningen om du skulle inta 400 gram extra av mejeriprodukter varje dag?

Prostatacancer är en vanlig typ av cancer så risken att åka på den som man är ganska hög. I USA får ungefär 11 procent av alla män diagnosen prostatacancer under sin livsstil. den absoluta riskökningen för någon som då får i sig 400 gram mejeriprodukter varje blir 0,8 procent. Så bland de som gillar mejerier är risken 11,8 procent att få diagnosen prostatacancer under en sin livsstil.

En annan sak värd att ta upp här är att allting i klippet som påstås handla om “Dairy and Cancer” än så länge endast har handlat om prostatacancer. När man gör samma typ av sammanställning som studien ovan med prostatacancer men istället tittar på alla typer av cancer så ser man ingen ökad risk med högre intag av mejerier (10).

Ett hopp till studier som inte är särskilt relevanta

Efter det här så går Dr Greger in lite på kalcium vilket jag inte tycker behöver tas upp. Efter det här så görs dock ett stort hopp till andra saker. Först blir det ett avsteg in mot IGF där han påpekar att mejeriprodukter ökar IGF. Det kan säkert stämma.

Däremot så skulle det här öka risken för flera former av cancer om det varit en viktig faktor. Nu är det endast prostatacancer där man ser en liten riskökning från mejeriprodukter, inte alla typer av cancer. Så det blir liksom ett hypotetiskt resonemang kring varför någonting skulle ske när man inte ens har visat att det faktiskt sker.

Sedan hoppar Dr Greger iväg väldigt mycket och tar upp en studie från Ornish där man ganska markant har ändrat livsstilen hos män med prostatacancer (11). Den här studien är inte relevant då man ändrade väldigt mycket mer än intaget av mejeriprodukter.

Deltagarna fick äta en vegankost med väldigt lågt fettinnehåll, de började motionera sex dagar i veckan, de fick träna på avslappning för att minska stress en timme varje dag och de fick även hjälp och stöd med att uppnå det här. Kontrollgruppen fick ingen hjälp med någonting. Vad det här säger om mjölk och cancer har jag ingen aning om 🤷‍♂️.

Dr Greger försöker dock få det till att verka relevant då han sen direkt hoppar till en epidemiologisk studie där man fann att män som åt mer mejerier när de fick diagnosen prostatacancer var i högre risk att dö än de som åt mindre (12). Tydligen så har du bara två val här i livet. Antingen äter du massor av mejeriprodukter, eller så är du en vegan som mediterar varje dag och tränar alla dagar utom en.

Nu har jag inte ens kommit halvvägs i videon

Än så länge har jag endast kommit drygt 3 minuter in i ett 7 minuter långt klipp. Och kom ihåg att det här alltså i princip har handlat om någonting som datan ändå faktiskt antyder är en verklig effekt.

Men någon som vill vara seriös och försöka framställa någonting något sånär objektivt gör givetvis inte på det vis som Dr Greger gör det. Istället blir det en väldig massa överdrifter, insinuationer som inte egentligen håller ihop, med mera med mera. Man kan lugnt säga att bullshitprincipen gäller här. Men jag ska fortsätta lite till.

Bullshitprincipen. Det är väldigt lätt att hitta på saker och överdriva. Det tar sen väldigt mycket arbete för att försöka rätta till det som sagts. Allting jag har skrivit hittills har alltså varit bemötande av endast drygt 3 minuter i ett av 1700 videoklipp från Dr Greger på NutritionFacts.org

Videoklippet fortsätter sedan bland annat med att han citerar utvalda delar från en översiktsartikel skriven av några paleoförespråkare (13). En översiktsartikel är i princip några forskare som själva skriver vad de tycker om ett forskningsområde. När paleoförespråkare skriver den här typen av texter om mjölk så kommer de att vara negativa, för som paleoförespråkare har du redan bestämt dig att mjölk ska vara dåligt och sen försöker du motivera det.

Så Dr Greger hittar så klart formuleringar i den typen av artiklar som passar för hans format där han bara visar en rad lite här och där i ett videoklipp. Allt han gör här i några minuter är dessutom bara att han drar upp spekulationer om varför man ser den lilla effekten på en absolut ökning i risk på knappt en procentenhet. Men det låter så klart skrämmande när man får höra alla hans citat.

Dr Greger går sedan in på varför världscancerfonden inte skulle rekommendera minskat intag av mejeriprodukter eftersom det också verkar som att mejeriprodukter minskar risken för coloncancer. Här väljer han att citera från en artikel publicerad 2015 (5) istället för att titta på världscancerfondens senaste rapport från förra året, 2018 (14).

Om du läser världscancerfondens rapport så ser du att de värderar evidensen för att mejeriprodukter skyddar mot koloncancer högre än evidensen för att mejeriprodukter ökar risken för prostatacancer:

There is strong evidence of a decreased risk for colorectal cancer. There is also limited but suggestive evidence that consumption of dairy products might increase the risk of prostate cancer. Even though the strength of the evidence for prostate cancer fell below the general threshold required for making a recommendation, the possibility of an adverse effect is sufficient to warrant caution. The evidence of potential for harm means the Panel chose to make no recommendation on dairy products.

Resonemanget är som du kan se lite tvärt om här. Dr Greger får det att låta som att man drar sig från att avråda från mejerier på grund av eventuella positiva effekter medan resonemanget istället är att man drar sig från att rekommendera mejerier på grund av eventuella negativa effekter. Småsaker men sådan här retorik förändrar givetvis ändå lyssnarens slutsatser.

Lite citat från andra veganer som skrivit sina åsikter

Till sist så avslutar Dr Greger med lite ytterligare citat från en översiktsartikel (15). Det här var alltså de artiklar där en eller några forskare i princip bara skriver ner sina egna åsikter i ett ämne.

I det här fallet så har han valt en artikel skriven av ett gäng veganer som länge varit aktivister för kosten. Föga överraskande så hittar Dr Greger några citat i denna text som är pro hans eget budskap. Så får han åsikter från veganer att verka som forskning och slutsatser från studier istället för vad det är, just åsikter.

Det han citerar är dessutom ingenting som berör koloncancer vilket egentligen är ämnet som han då diskuterar i klippet. Citatet gäller istället benhälsa. För benhälsa är det troligen så att när du får i dig tillräckligt så blir det inte bättre för att du får i dig ännu mer. När det gäller koloncancer så är det däremot en dosfråga där mer innebär lägre risk. I det här fallet så kommer du med väldigt stor sannolikhet att få i dig mer kalcium om du äter mejeriprodukter än om du inte gör det.

Klippet är slut och det har endast handlar om prostatacancer

Efter det här så är videoklippet slut. Ingen gång i hela klippet så har det handlat om cancer rent generellt. Så själva titeln på klippet är vilseledande i sig.

Men när du ser det där och inte själv fokuserar på vad som verkligen sägs så kan du nog mycket väl bli övertygad om att klippet gäller många former av cancer. Det är definitivt den uppfattningen som de som har länkat det här klippet till mig har gett uttryck för. De tror att klippet visar att mejeriprodukter ger cancer överlag.

Energidrycker och prestation

Denna del kommer tack och lov att bli väldigt kort. Förra hösten laddade Dr Greger upp följande klipp där han påstår att energidrycker inte har någon prestationshöjande effekt. Det påståendet är väldigt lätt att motbevisa då en systematisk översiktsartikel med meta-analys från året innan visar att det faktiskt har det (16). Här är resultatet, presenterat på äkta Dr Greger-vis.

Energidrycker innehåller koffein och koffein fungerar prestationshöjande (16, 17, 18, 19). Däremot så måste du få i dig en tillräcklig dos för att det ska göra någon skillnad och det är inga problem att hitta studier där man endast har gett försökspersonerna en liten dos koffein från energidrycker och då blir det inte heller någon förbättring i prestation.

Det Dr Greger har gjort är att leta upp dessa och sen välja ut selektiva citat från dem artiklarna tillsammans med artiklar skrivna inom andra områden där författarna till dessa artiklar antingen inte känt till evidensen på området eller helt enkelt talat om något helt annat fält och därför inte tänkt tanken att diskutera idrottsprestation.

Valet av diet och bröstcancer

Det sista korta exemplet jag tänkte ge är ett av Dr Gregers klipp som ska handla om valet av diet och bröstcancer, Which Dietary Factors Affect Breast Cancer Most?. Jag skriver “ska handla om här” eftersom det inte är särskilt mycket i klippet specifikt som faktiskt handlar om bröstcancer.

Återigen blir nästan allting i själva klippet om någonting annat än det som titeln till klippet handlar om.

Det här klippet börjar Dr Greger med genom att visa en skärmdump från American Institute for Cancer Research, AICR, som handlar om boken The China Study och dokumentären Fork over Knives.

Klippet har några år på nacken och när jag söker upp sidan som Dr Greger visar så är den ganska ordentligt omskriven. Den äldre versionen finns dock kvar på webarchive och det är ingen tvekan om att den är väldit positiv till dokumentären Fork over Knives (20).

I den nya versionen av sidan som verkar ha skrivits någon gång i mitten av 2015 så är AICR mycket tydligare med vad deras råd är kontra råden i boken och filmen. Även om grunden med mestadels plantbaserat är den samma i rekommendationerna i boken och filmen så är annars råden från AICR inte att man ska/behöver äta vegankost (21).

Råden som AICR ger går mycket i linje med kostråden världen över. Det finns skillnader mellan organisationer och länder men i stort är råden lika varandra. Jämfört med hur människor äter idag så blir den önskade förändringen mot en kost som innehåller mer av det som veganer äter (eller i alla fall borde) äta mycket av.

Det här innebär dock inte att allting nödvändigtvis skulle bli ännu bättre om du gör det ännu mer extremt, likt vegankosten. Men den delen av resonemanget sveper en del veganer gärna över har jag märkt. De försöker få det att låta som att en kost mer mot dagens kostråd i förhållande till hur folk äter idag är stöd för deras kost. Men det är inte det inte, det är stöd för dagens kostråd. Som då inte är vegankost.

Sen kan vegankost kanske fungera lika bra. Men det finns inget stöd för det på samma sätt. Ju mer extrem en kost blir desto färre är det som äter den och då blir det svårare och svårare att studera på ett bra sätt.

Det här “missförståndet” är sedan det som Dr Greger bygger nästan resten av klippet på. För efter det här så börjar han ta upp en massa epidemiolgiska studier där man har studerat kostmönster i förhållande till risken för cancer.

Det är faktiskt till och med så att de flesta studierna inte ens har studerat kostmönster i sig utan kostmönster tillsammans med flera andra livsstilsval.

Mindre kroppsfett, ingen rökning och mer frukt&grön samt fullkorn

De första studierna som nämns i klippet handlar om korrelationen mellan hur väl folk rapporterat att de följer råden från AICR och deras risk för cancer. Det här är inga interventionsstudier utan man frågar bara folk hur de lever och sen ser man hur många som får cancer över tid.

De råden man tittade på i studien var följande där jag har skrivit om dem efter de kriterier som faktiskt användes i studien. Till exempel så säger råden från AICR att man ska försöka hålla kroppsfettet så lågt som möjligt inom normalvärdet. Men i studien har alla med normalt BMI räknats som att de uppnått det rådet. Så här är kriterierna i studien:

 • Fysisk aktivitet (uppnår råden eller inte)
 • Köttintag (<500 gram/vecka)
 • Kroppsfett (normalvikt enligt BMI)
 • Vegetabilisk mat (>5 portion frukt och grönt och >1 portion fullkorn varje dag)
 • Lågt alkoholintag (< 1 glas/dag)
 • Äter mat med låg energitäthet och ingen sockersötad dryck (rapporterad energitäthet på maten under 125 kcal/100 gram och max ett glas sockersötad dryck i veckan)

Med den här analysen så fann man att kvinnor som uppnådde fem av dessa sex råd hade 60 procent lägre risk för cancer. När man försökte isolera variablerna så fann man att de viktigaste verkade vara lågt kroppsfett, lågt alkoholintag och vegetabilisk mat.

Den här studien har, som du förstår, inte någoting med vegankost att göra. Men Dr Greger har ju trots det lett sina tittare in i tron att det faktiskt är så när man öppnade upp med att AICR hyllade en The China Study och Forks over Knives samtidigt som han sa att råden var väldigt lika varandra.

Nästa studie som följer är en studie i klippet är en studie med samma upplägg. Inte heller direkt relevant med andra ord.

Det är faktiskt endast de två sista studierna som nämns i klippet som försökt att titta på kost lite mer isolerat. För att inte göra den här texten allt för dryg så tänker jag inte gå in på dem. Kort kan jag dock säga att den första av studierna är riktigt kass. Man har inte ens frågat folk hur de lever utan bara antagit att de levt på ett visst sett baserat på att deras religion 🤷‍♂️.

När det gäller cancer och även livslängd för veganer så har jag skrivit om det i min artikel om dokumentären Forks over Knives, under rubriken Veganer och vegetarianers hälsa jämfört med köttätare.

Men till sist. Här är världscancerfondens lista på deras riskfaktorer för bröstcancer och vad som eventuellt ökar och minskar risken (22). Det var ju egentligen det som skulle ha diskuterats i videoklippet. Notera hur ingen kostfaktor ligger på probable eller convincing. Vi vet helt enkelt inte tillräckligt idag.

Olika faktorer som tros kunna minska respektive öka risken för bröstcancer graderat efter hur stark evidensen skattas.

Summering – selektivt, rörigt och retoriskt tveksamt

Det är väldigt svårt att kritisera någon som gör den typen av saker som Dr Greger gör i sina videoklipp och som han skriver på NutritionFacts.org.

En orsak är för att det är, som jag har visat här, väldigt mycket jobb och information som behöver granskas för varje litet videoklipp.

En annan orsak är för att vegankost betyder så väldigt mycket mer än en diet för väldigt många. Det här blandas ihop och då tar folk oftast kritik av en sak som en kritik mot allting. Så om någon skulle länka mig något av klippen jag tagit upp här ovanför till exempel, och jag hade tagit mig tid att svara och kritisera, så hade nästa replik jag fått troligen bara varit en länk till ett nytt klipp.

Det är som att jag måste bevisa att allting som Dr Greger är fel för dessa personer för annars antar de att allting är rätt. Så fungerar det självklart inte. Det är säkert mycket som sägs i hans 1700 videoklipp som är helt rätt och användbart. Även vissa av sakerna han tagit upp i klippen som jag nämnt stämmer ju. Den senaste forskningssammanställningen visar tex på en liten korrelation för ökad risk för prostatacancer med mejerier.

Min poäng med den här texten är istället att belysa att de framställningar som Dr Greger gör inte är särskilt rättvisa mot forskningen. Och jag förstår ärligt talat inte varför man följer den här typen av personer när det är så. Det finns tillräckligt många personer där ute som faktiskt försöker vara ärliga med datan som man kan följa istället.

Om du väljer att göra så istället så slipper du att sitta och själv källgranska allting som påstås. För det måste du göra med Dr Greger. Ser du ett klipp där han påstår någonting eller ser en text där han skrivit någonting så måste du i princip alltid granska det själv innan du kan dra slutsatsen att det troligen stämmer.

Den typen av saker jag har tagit upp exempel på här ovanför är helt enkelt inte en typ av fel eller framställningar som jag tycker att någon gör om den försöker vara ärlig.

Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Glöm inte att också följa mig på Sociala medier, Instagram, Mastodon, TikTok, Twitter och Facebook.

21 kommentarer

 1. Hejsan.
  “Det finns tillräckligt många personer där ute som faktiskt försöker vara ärliga med datan som man kan följa istället.”
  Har du några rekommendationer?

  1. Hejsan.
   ”Det finns tillräckligt många personer där ute som faktiskt försöker vara ärliga med datan som man kan följa istället.”
   Har du några rekommendationer?

   Hej Michel
   Det beror på vad du är intresserad av. Det är inte särskilt många dietförespråkare som aktivt bara är för en diet som verkligen är vettiga. De har liksom dragit sina slutsatser och sen försöker de bekräfta dem. Är du bara intresserad av kost/näringslära rent allmänt så finns det flera på twitter som är bra att följa. Till exempel, Kevin C. Klatt (vegan men han nämner det sällan), Yoni Freedhoff, Kevin Hall, Ethan Weiss, Kevin Bass, Reijo Laatikainen, Nicola Guess, Matthew Dalby, Tamara Haspel, Kevin Whelan, Jim Johnson, Colby Vorland, Elisabeth Bik, Zad Chow, Stephan Guyenet mfl. Några av dem har gett ut böcker om du är intresserad av enklare läsning.

 2. Jag har gått på “vegan-propagandan”. Att äta fullkorn, frukt, grönsaker, nötter och bönor. Inte äta kött, ost och ägg, inget socker och träna nästan varje dag låter väldigt hälsosamt i mina öron.
  Jag är van att läsa med kritiskt öga men har hittills inte hittat någon studie som motbevisar att äta “whole food plant based” och träna mycket är hälsosamt.
  Finns det några studier som visar att en sådan livsstil är ohälsosam?

  1. Magnus:En massa dravel…

   Inget av det du frågor om ifrågasätts på det viset i den här texten. Mitt tips till dig är att du försöker leta upp någon typ av nybörjarkurs i läsförståelse. Komvux kanske har någonting? Även om jag är tveksam på om du är gammal nog för det. Hur som helst så är du, när du väl lärt dig förstå enklare meningar, varmt välkommen tillbaka hit att kommentera med någonting vettigt 👍 #kämpamagnus

 3. @Jacob Gudiol
  Vad sade jag som förolämpade dig så? Jag är 38år och hade en fråga om vegankost. Kan förstå om du inte orkar svara, men måste du kalla min fråga “dravel”, ifrågasätta min språkförståelse och antyda jag är obildad?
  Nåväl, känner mig inte välkommen att ställa fler frågor ändå. Lycka till med din internet-grej.

  1. Magnus: Vad sade jag som förolämpade dig så? Jag är 38år och hade en fråga om vegankost. Kan förstå om du inte orkar svara, men måste du kalla min fråga ”dravel”, ifrågasätta min språkförståelse och antyda jag är obildad?

   Nåväl, känner mig inte välkommen att ställa fler frågor ändå. Lycka till med din internet-grej.

   Det var ingenting i det du skrev i din första kommentar som på något vis berör det som jag har skrivit här. Varför komma in här och ställa en sådan irrelevant fråga?

   Min text är kritik av en förespråkare av vegankost. Om den personen. Den här texten handlar inte om vegankost i sig.

   Som jag ser det var din kommentar bara någon typ av retorisk fråga där du försöker vända det till som att det är mitt jobb att bevisa att någonting inte här hälsosamt och att jag har misslyckats med det i min artikel. Men hela min text handlar om något helt annat.

 4. Jag förstår att Gudiol vill hålla sig till ämnet, dvs kritik av Dr Gregers metod att framföra forskning (om jag förstått det rätt?)
  Men det hade kanske räckt med ett “Ja” eller “Nej” på frågan till Magnus.

  1. Jacob Heitmann: Jag förstår att Gudiol vill hålla sig till ämnet, dvs kritik av Dr Gregers metod att framföra forskning (om jag förstått det rätt?)
   Men det hade kanske räckt med ett ”Ja” eller ”Nej” på frågan till Magnus.

   Magnus ville givetvis inte få något verkligt svar på sin fråga. Det han frågar efter är faktiskt avhandlat tydligt i artikeln redan. Det är dessutom, som du skriver, inte på något ris relevant för själva poängen i artikeln.
   Det han istället försökte var någon billig typ av retorik där min kritik av Dr Greger på något vi skulle framstå som fel eller hela min text onödig. En text som jag har lagt ner mycket tid på för att hjälpa andra att förstå varför den bild som Dr Greger ger inte är korrekt.
   Så jag ser ingen som helst anledning för mig att svara artigt eller trevligt på en sådan kommentar. Det är Magnus som var en idiot här. Jag svarade honom bara med precis samma ton som han kom in med.

 5. Jag är 38år, utbildad kemist och har asperger. Den “ton” i min fråga, där jag var en idiot, var helt ärligt, bara en fundering om det fanns studier som motbevisade det hälsosamma med en “whole food plant based”-diet som nutritionfacts och Dr Greger förespråkar, då jag i så fall gärna hade velat läsa en sådan vetenskaplig undersökning.
  Kan inte förstå min egna idioti förutom att jag uppenbarligen ställt frågan till fel person på fel ställe. Men är inte första gången jag blivit kallad idiot för att jag velat veta mer och ställt en fråga om det till någon som missuppfattat mig.
  Men hade ingen som helst avsikt att vara oartig, att jag är en idiot i andras ögon kan jag tyvärr inte göra något åt.
  @Jacob Gudiol, du behöver inte svara. Ser helst att du inte gör det faktiskt, ville bara förklara. Kommunikation med andra människor är komplicerat.

 6. Magnus: var helt ärligt, bara en fundering

  Om din fråga verkligen var helt ärlig så får jag ju be om ursäkt. Jag får tyvärr frågor med “samma form” som din här ovanför hela tiden som inte är från personer som verkligen vill ha mitt svar.
  Även om du inte menade det så blev din första fråga här ovanför fel. Som jag har skrivit flera gånger om i andra artiklar här på sidan så äter några av de människor som i genomsnitt lever längst på hela jorden en vegankost ganska lik den Dr Greger förespråkar. Så att jag då skulle kunna ha någon typ av bevis för att det generellt sett är ohälsosamt är givetvis orimligt. Jag skulle heller aldrig ens tänka tanken att säga att det är en kost som kommer vara ohälsosam. Där finns risker och eventuella negativa sidor av dieten då vissa saker kan bli svårare att få i sig men det går att lösa, vilket då tex det jag tog upp kring livslängd verkligen visar.
  När du ställer din fråga här ovanför riktad till mig efter den här artikeln så tolkas den av många som att du försöker säga att jag i min artikel har skrivit rakt ut, eller i alla fall insinuerat, att det är en ohälsosam kost som Dr Greger rekommenderar och att det är själva kosten jag har kritiserat. Varför ens ställa frågan till mig annars? Så indirekt tolkas din kommentar som att du tillskriver mig en åsikt som jag inte har. Jag kan förstå nu att du möjligen inte tänkte på det så men det är så en hel del kommer att tolka det. Och därför svarade jag som jag gjorde, defensivt.

 7. @Jacob Gudiol:
  Tack för ditt svar och tack för svaret på min fråga. 🙂
  Förstår lite bättre nu varför det blev som det blev. Klart man kan vara på fel humör och fräsa till om man fått samma fråga 30 gånger innan.

 8. Det var underhållande att läsa kommentarerna i detta.
  Bilden längst upp tolkar jag som att du menar att vegankost inte alls är så hälsosamt.
  “What is the healthiest diet?” Underförstått är det whole food plant based som Greger menar.
  Du skriver sen
  “Nja inte riktigt…”
  För att sen skriva “Som jag har skrivit flera gånger om i andra artiklar här på sidan så äter några av de människor som i genomsnitt lever längst på hela jorden en vegankost ganska lik den Dr Greger förespråkar.”
  Det verkar alltså som att Greger förespråkar rätt kost ändå, fast inte precis så som du tycker att han borde förespråka det?

 9. Thom Gustavsson: För att sen skriva ”Som jag har skrivit flera gånger om i andra artiklar här på sidan så äter några av de människor som i genomsnitt lever längst på hela jorden en vegankost ganska lik den Dr Greger förespråkar.”
  Det verkar alltså som att Greger förespråkar rätt kost ändå, fast inte precis så som du tycker att han borde förespråka det?

  Om du vill anta att det inte finns någonting annat i deras livsstil som kan tänkas påverka deras livslängd utöver kosten så visar det att du kan leva länge med den kosten. Det innebär så klart inte att det måste vara den bästa kosten utan mer att vi inte har någon annan större folkgrupp som äter på något annat visst sätt som vi kunnat jämföra med.
  Det man gör nu är ju i princip att man jämför dessa personer med “alla andra” när dessa alla andra kan äta på väldigt skiftande sätt. Om vi ska säga att något är “den mest hälsosamma” eller något liknande så måste vi ju jämföra med annat som vi också tror är hälsosamt, inte bara mot en blandad grupp med “allt annat”.
  Dessutom har du ju problemet här i att Greger antar att effekterna i huvudsak kommer ifrån om kosten är vegansk eller inte. Som att det helt plötsligt blir något magiskt om du bakar pannkakor med havremjölk istället för vanlig mjölk eller en kaka med margarin istället för smör.
  Personligen skulle jag gissa på att den stora effekten ligger i andra egenskaper hos livsmedel som inte styrs av om de är veganska eller inte. Jag är tex väldigt säker på att det är bättra att äta fisk än veganskt godis för att dra en väldigt extrem jämförelse. Men där är väldigt mycket annat där i en gråzon som är väldigt svårt att separera men Greger gör det ändå genom att dra någon slags magisk linje mellan animaliskt och vegetabiliskt.

 10. Studier på kost är väl allt som oftast svåra att definitivt kopplat till någon åkomma eller hälsoeffekt, eftersom det finns så mycket annat att ta hänsyn till.
  Men det verkar finnas en röd tråd i att vegetabilier är hälsosamt för människor tycker jag.
  Du skriver:
  “Dessutom har du ju problemet här i att Greger antar att effekterna i huvudsak kommer ifrån om kosten är vegansk eller inte.”
  Detta gör inte Greger alls vad jag vet. Källa på det?
  Du skriver:
  “Personligen skulle jag gissa på att den stora effekten ligger i andra egenskaper hos livsmedel som inte styrs av om de är veganska eller inte.”
  Såklart är inte faktumet att det är veganskt det som gör att det är hälsosamt. Det är vad jag förstår en hel sammansättning och själva kombinationen av ämnen som gör att det är hälsosamt.
  Därför vet jag att Greger resonerar att “whole foods” är bättre än processat. Bättre att äta en frukt med fibrer som motverkar höga sockerkurvor, jämfört mot att dricka fruktsaften bara.
  “Jag är tex väldigt säker på att det är bättra att äta fisk än veganskt godis för att dra en väldigt extrem jämförelse”
  För vem är det bättre? Inte för fisken som dör iallafall.
  Det är ju en aspekt av det som du ignorerar helt och fullt.
  Jag är inte alls säker på detta, utan beror väl såklart på vad som är i godiset jämfört med vad som är i fisken. Men oavsett så är det orelevant för ämnet, och inte alls något som Dr Greger hävdar, utan dina påhittade argument.
  Tycker det verkar som att du inte vill förstå Dr Greger så som han vill bli förstådd?

 11. Thom Gustavsson: Men det verkar finnas en röd tråd i att vegetabilier är hälsosamt för människor tycker jag.

  Det är ingen tvekan till det. Men det innebär så klart inte att det per automatik måste bli bäst att bara äta det. Det där är ett logiskt felslut om man tänker så.

  Thom Gustavsson: Detta gör inte Greger alls vad jag vet. Källa på det?

  Om du inte förstår att Greger förespråkar vegankost som den mest hälsosamma så kan jag inte hjälpa dig vidare.

  Thom Gustavsson: För vem är det bättre? Inte för fisken som dör iallafall.
  Det är ju en aspekt av det som du ignorerar helt och fullt.

  För den som äter det så klart. Det är extremt tydligt från kontexten är det är det jag anser. Du kan väl låta bli att skriva korkade saker? Det blir mer givande då

 12. Du verkar vilja missförstå både mig och Dr Greger.
  Jobbigt att diskutera eller försöka komma framåt i diskussion när du håller på sådär, och det får mig att tvivla starkt på om du har något konkret på Dr Greger eller om du bara vill klyva hårstrån.
  Dr Greger har aldrig sagt att något är hälsosamt för att det är veganskt. Tvärtom så förespråkar han som jag skrev i inlägget du inte förstår ovan exempelvis en kost där man hellre äter hela oprocesserade produkter än processerade. Kopierar från mitt inlägg ovan
  “Därför vet jag att Greger resonerar att ”whole foods” är bättre än processat. Bättre att äta en frukt med fibrer som motverkar höga sockerkurvor, jämfört mot att dricka fruktsaften bara.”
  Det jag menar med fisken är att du i dina övriga resonemang verkar söka något större sammanhang och förklaring till hur det hänger ihop. Men när det kommer till det större sammanhanget ett perspektiv ytterligare ett steg upp så kan du inte ens se att en kost som dödar andra individer i onödan är något dåligt.

 13. Thom Gustavsson: det får mig att tvivla starkt på om du har något konkret på Dr Greger eller om du bara vill klyva hårstrån.

  Det konkreta står i själva artikeln du kommenterar.

  Thom Gustavsson: Det jag menar med fisken är att du i dina övriga resonemang verkar söka något större sammanhang och förklaring till hur det hänger ihop. Men när det kommer till det större sammanhanget ett perspektiv ytterligare ett steg upp så kan du inte ens se att en kost som dödar andra individer i onödan är något dåligt.

  Det där är som att säga att man bidrar med något större när man säger “gud gjorde det” när man på NASA försöker förstå hur universum fungerar. Det bidrar inte ett dugg med någonting till den faktiska diskussionen även om de som säger det ofta tycker att de säger någonting med otrolig substans eftersom det passar med deras tro/livsåskådning.

 14. Din artikel gnäller om att han säger att kosten han förespråkar är hälsosam, och bevisligen är den det, och jag tycker hela artikeln visar att du hänger upp dig på petitesser.
  Du borde kolla upp detta med argumentationsfelet “halmgubbe”.
  En halmgubbe (eng. straw man) är en karikatyr av motståndarens ståndpunkt, som det är lättare att angripa än den verkliga ståndpunkten.
  “Det där är som att säga att…”
  Nej det är inte samma sak.

 15. Thom Gustavsson: Din artikel gnäller om att han säger att kosten han förespråkar är hälsosam, och bevisligen är den det, och jag tycker hela artikeln visar att du hänger upp dig på petitesser.

  Nej, min artikel visar att mycket av det som Greger säger är överdrifter, fel eller påhittat. Det är ovanligt att du hittar någon populär diet som är bevisat ohälsosam och att påstå att det är det jag skulle argumentera emot här är löjligt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *