mycket.kolhydrater

En väldigt förenklad schematisk bild över hur det kan se ut i blodet efter en måltid.
En väldigt förenklad schematisk bild över hur det kan se ut i blodet efter en måltid med mycket kolhydrater och sen när energin har lagrats in som fettlager och glykogenlager (kolhydratlager). De blå prickarna representerar glukos, de gröna fettsyror. Den gröna stapeln är fettlagren och den blå stolpen är glykogenlagren.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *