Jag har på senare år haft ett antal diskussioner med vegetarianer och veganer som envisas med att påstå en massa saker om framför allt mjölk och mejeriprodukter utan att sen backa upp någonting av det med verklig data.

Den här texten skrev jag först 2014 efter en diskussion på twitter där den jag argumenterade med påstod att kopplingen mellan överkonsumtion av mjölk/animaliskt fett och ohälsa är oerhört stark (1). Jag gav lite repliker på detta och då han många gånger skiftade fokus mellan olika sjukdomar så blev det till sist att jag samlat ihop en hel de info som jag tänkte kunde vara intressant även för mina läsare här och denna artikel kom till.

Jag har sedan uppdaterat den här artikeln ungefär två gånger per år då jag gjort en sökning efter nya studier.

Den här artikeln innehåller i princip bara så kallade systematiska översiktsartiklar (eng. systematic review) och meta-analyser. Många av sakerna som diskuteras kring mjölk och mejeriprodukter finns det främst epidemiologiska studier på och när det gäller epidemiologi går det ofta att hitta en studie som stödjer det man vill tro. Därför blir bilden av forskningen på området mycket mer rättvis om du tittar på alla studier på området. Detta har jag förklarat i min föreläsning kring matlarm som du kan hitta här, Jacob på UR Samtiden – Matlarm och ger allting cancer?.

Personer med en agenda som mer vill att studierna ska bevisa vad de vill tro på brukar istället välja ut enskilda studier som de tycker passar och ignorera alla andra. De är helt enkelt väldigt oärliga och försöker inte vara rättvisa mot forskningen som finns eller mot den som lyssnar på vad de säger.

Jag har klippt bort en hel del från abstrakten för att det här inlägget inte ska bli för långt på grund av en massa facktext på engelska. Jag har istället valt att visa det som jag tycker är det viktiga. Vill du läsa hela är det bara att trycka på länkarna.

Mjölk, mejeriprodukter och övervikt

Mejeriprodukter och vikten brukar diskuteras då och då. Ibland påstås det att mjölk är en bidragande orsak till övervikt och ibland talas det om feta mejeriprodukter så som fullfet yoghurt, ost eller grädde.

2020 publicerades en meta-analys på interventionsstudier där man antingen gett deltagarna mejeriprodukter vid viktstabilitet eller när de aktivt försökt att gå ner i vikt. I den första situationen hade mejeriprodukterna ingen mätbar effekt och vid viktnedgång var det positivt.

Nutr Rev. 2020 Nov 1;78(11):901-913. Effect of dairy intake with or without energy restriction on body composition of adults: overview of systematic reviews and meta-analyses of randomized controlled trials. López-Sobaler AM et al

CONCLUSIONS: Increasing total dairy intake without energy restriction in adults does not affect body composition. In the context of an energy-restricted diet, however, increased dairy intake results in lower fat mass and body weight but has no conclusive effects on waist circumference or lean mass.

Rent epidemiologiskt finns det inte heller stöd för att mejeriprodukter i sig ökar risken för övervikt. Om något verkar det här korrelerar med positiva effekter.

Ann Epidemiol. 2016 Dec;26(12):870-882.e2.
Association of dairy products consumption with risk of obesity in children and adults: a meta-analysis of mainly cross-sectional studies.
Wang W et al.

CONCLUSIONS: This meta-analysis indicates that dairy products consumption may be associated with a decreased risk of obesity.

PLoS One. 2016 Jun 16;11(6):e0157461.
Consumption of Dairy Products in Relation to Changes in Anthropometric Variables in Adult Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies.
Schwingshackl L et al.

CONCLUSION: In summary the results of the meta-analysis still reflect that dairy consumption was not positively related to changes in body weight. Yogurt was the only dairy food that showed some evidence for a beneficial effect, where higher intakes were inversely associated a reduced risk of obesity, changes in body weight or waist circumference.

Den här två systematiska översiktsartiklarna från 2016 tittade man endast på mejeriprodukter och övervikt och den ena studien fann att alla mejeriprodukter verkade minska risken för övervikt medan den andra fann att personer som åt mer yoghurt tenderade att väga mindre medan sambandet mellan andra mejeriprodukter och vikten verkade mer neutralt.

När det gäller övervikt hos barn specifikt så publicerades en meta-analys på det 2016 där man fann ett omvänt samband. De som åt mer mejeriprodukter var mer sällan överviktiga eller feta.

Eur J Clin Nutr. 2016 Apr;70(4):414-23.
Long-term association between dairy consumption and risk of childhood obesity: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies.
Lu L et al.

CONCLUSIONS: Accumulated evidence from prospective cohort studies suggests that dairy consumption is inversely and longitudinally associated with the risk of childhood overweight/obesity

Mjölkprotein, mjölk och mejeriprodukter överlag är populärt när folk försöker förändra sin kroppssammansättning. Här är en översiktsartikel på et från 2016 där man tittat på verkliga interventionsstudier. Det här är ju mer kortsiktiga resultat då det handlar om interventionsstudier men det är ju ändå relevant för hälsan.

Nutrients. 2016 Jul 1;8(7). pii: E394.
Dairy Intake Enhances Body Weight and Composition Changes during Energy Restriction in 18-50-Year-Old Adults-A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.
Stonehouse W et al.

CONCLUSIONS: Increased dairy intake as part of energy restricted diets resulted in greater loss in bodyweight and fat mass while attenuating lean mass loss in 18-50-year-old adults

Mejeriprodukter, metabola syndromet och diabetes typ 2

En av de större metabola sjukdomarna när det gäller kostnader för samhället är diabetes typ 2. En person med diabetes typ 2 är också i betydligt högre risk för andra metabola sjukdomar. Här är en översiktsartikel från 2018 som fann att totalt intag av mejeriprodukter, intag av lågfettprodukter och yoghurt korrelerade med lägre risk för typ 2 diabetes.

Curr Nutr Rep. 2018 Dec;7(4):171-182.
Dairy Consumption and Cardiometabolic Diseases: Systematic Review and Updated Meta-Analyses of Prospective Cohort Studies.
Soedamah-Muthu SS & de Goede J.

RECENT FINDINGS: The latest scientific evidence confirmed neutral or beneficial associations between dairy products and risk of cardiometabolic diseases.

I samma översiktsartikel ovan inkluderade man även den här bilden som summerar resultatet från tidigare meta-analyser på området kring olika typer av mejeriprodukter. En svart punkt till vänster om strecket innebär en lägre risk med högre intag.

Resultatet i flera olika meta-analyser där man tittat på sambandet mellan intag av olika mejeriprodukter och typ 2 diabetes.

En översiktsartiklar delade in alla studier efter om de var finansierade av mejeriföretag eller inte och de fann att effekten var precis den samma oavsett vilka som sponsrat studien (6).

En annan meta-analys från 2016 tittade på risken för metabola syndromet överlag och fann att mejeriprodukter verkade korrelerar med en lägre risk.

Diabet Med. 2016 Apr;33(4):428-40.
Dairy consumption and risk of metabolic syndrome: a meta-analysis.
Kim Y et al.

CONCLUSION: Our findings indicate that dairy consumption is inversely associated with the incidence and prevalence of metabolic syndrome.

Mjölk, mejeriprodukter och hjärt- & kärlsjukdom

En meta-analys från 2018 där man undersökte risken för hjärt- & kärlsjukdom utifrån rapporterat intag av alla typer av mejeriprodukter och vissa kategorier av mejeriprodukter fann man ingen skillnad i risk sett till totalt intag av mejeriprodukter. När man däremot delade upp mejeriprodukterna i olika kategorier så fann men en väldigt liten riskminskning med fermenterade mjölkprodukter likt yoghurt och ost medan man fann en lika liten riskökning med mjölk.

Clin Nutr. 2018 Dec 18.
Consumption of dairy product and its association with total and cause specific mortality – A population-based cohort study and meta-analysis.
Mazidi M et al.

RESULTS: The meta-analysis with 636,726 participants indicated a significant inverse association between fermented dairy products and total mortality (RR: 0.97, 95% CI: 0.96-0.99), while milk consumption was associated with higher CHD mortality (RR: 1.04, 95% CI: 1.01-1.05).

Ett annat sätt att titta på mjölkprodukter och hälsa är att använda sig av olika genetiska skillnader mellan människor som i sin tur påverkar hur mycket mjölk de brukar dricka. Det här nyttjas till exempel i så kallad mendelsk randomisering vilket anses vara en metod som kan förbättra epidemiologin på många vis.

När forskare har använt den här metoden för att försöka undersöka sambandet mellan mjölk och risken för strok eller hjärt- och kärlsjukdom så har man inte funnit något samband mellan dem.

Vissers LET et al. Milk intake and incident stroke and CHD in populations of European descent: a Mendelian randomisation study. Br J Nutr. 2021 Oct 21;128(9):1-9.

In gene-outcome analyses, there was no association of rs4988235 with risk of stroke (OR 1·02; 95 % CI 0·99, 1·05) or CHD (OR 0·99; 95 % CI 0·95, 1·03). Current Mendelian randomisation analysis does not provide evidence for a causal inverse relationship between milk consumption and stroke or CHD risk.

Mjölk, mejeriprodukter och olika former av cancer

Ann Oncol. 2012 Jan;23(1):37-45.
Dairy products and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies.
Aune D et al.

CONCLUSION: This meta-analysis shows that milk and total dairy products, but not cheese or other dairy products, are associated with a reduction in colorectal cancer risk.

I den här systematiska översiktsartikeln samt meta-analysen från 2012 fann man ett sambandet mellan mjölk och cancer i tarmen var omvänt. De som drack mer mjölk hade alltså lägre risk för cancern. För andra mejeriprodukter fann man inget samband alls, de verkade alltså vara neutrala.

Breast Cancer Res Treat. 2011 May;127(1):23-31.
Dairy consumption and risk of breast cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies.
Dong JY et al.

In conclusion, findings of the present meta-analysis indicate that increased consumption of total dairy food, but not milk, may be associated with a reduced risk of breast cancer.

Det här var också en systematisk översiktsartikel samt meta-analys fast här undersökte man sambandet mellan mejeriprodukter och bröstcancer. Resultatet visade på inget samband mellan mjölk och bröstcancer. För övriga mejeriprodukter var sambandet omvänt, mer mejeriprodukter (utom mjölk) korrelerade med lägre risk för bröstcancer.

Am J Clin Nutr. 2015 Jan;101(1):87-117.
Dairy products, calcium, and prostate cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies.
Aune D et al.

BACKGROUND: Dairy product and calcium intakes have been associated with increased prostate cancer risk, but whether specific dairy products or calcium sources are associated with risk is unclear.
RESULTS: Thirty-two studies were included. Intakes of total dairy products [summary RR: 1.07 (95% CI: 1.02, 1.12; n = 15) per 400 g/d], total milk [summary RR: 1.03 (95% CI: 1.00, 1.07; n = 14) per 200 g/d], low-fat milk [summary RR: 1.06 (95% CI: 1.01, 1.11; n = 6)….
CONCLUSIONS: High intakes of dairy products, milk, low-fat milk, cheese, and total, dietary, and dairy calcium, but not supplemental or nondairy calcium, may increase total prostate cancer risk….

Den här meta-analysen från tidigare i år visar på en ökad risk för prostatacancer vid ett högre intag av mjölkprodukter. Riskökningen är 7 procent för varje ökning i intag med 400 gram.

Nicklas har skrivit om det här tidigare på Träningslära där han försöker titta lite på eventuella förklaringar till varför risken för just prostatacancer verkar vara högre vid ett högre intag.

Äggstockscancer är också något som ibland påstås öka om du dricker mer mjölk eller andra mejeriprodukter. En meta-analys från 2015 fann dock inga signifikanta riskökningar med mjölk eller andra mejerier även om där fanns en svag trend mot ökad risk för fullfet mjölk (1).

The Cancer Council i Australien har i sin position statement på mejeriprodukter och cancer summerat resultatet från de meta-analyser som finns men som du kan se är de publicerade för ungefär 10 år sen nu (2).

Risken för äggstockcancer
Risken för äggstockcancer

Ingen riskökning för cancer överlag

Här är en systematisk översiktsartikel med meta-analys från 2016 där man fann att mjölkprodukter inte korrelerade med en högre risk för cancer och för yoghurt var risken lite lägre hos de som åt mer.

Nutr J. 2016 Oct 21;15(1):91.
Dairy products intake and cancer mortality risk: a meta-analysis of 11 population-based cohort studies.
Lu W et al.

CONCLUSIONS: Total dairy products intake have no significant impact on increased all cancer mortality risk

Mjölk och benskörhet samt risken för frakturer

Jag har på senare tid även fått höra många påståenden om att mjölk ökar benskörheten hos folk. Mer mjölk skulle alltså ge ökad risk för frakturer och liknande hos folk när de blir äldre. Det här är ju då raka motsatsen mot vad man trodde för kanske 10-30 år sen då man ofta påstod att mjölk ger starka ben. Mejeriföretagen gillar nog att anspela på det fortfarande.

När det gäller studier på området så är resultaten verkligen blandade. Här är en översiktsartikel och meta-analyser från 2015 som tittade på alla typer av frakturer:

BMJ. 2015 Sep 29;351:h4580. doi: 10.1136/bmj.h4580.
Calcium intake and risk of fracture: systematic review.
Bolland MJ et al.

OBJECTIVE: To examine the evidence underpinning recommendations to increase calcium intake through dietary sources or calcium supplements to prevent fractures.
RESULTS: ….50 reports from 44 cohort studies of relations between dietary calcium (n=37), milk (n=14), or dairy intake (n=8) and fracture outcomes…..For milk (25/28) and dairy intake (11/13), most studies also reported no associations…..

Av totalt 28 studier på mjölk så visade alltså 25 stycken på ett neutralt resultat. För andra typer av mejeriprodukter så var resultatet neutralt i 11 av 13 studier. Folk som drack mer mjölk eller nyttjar mer mejeriprodukter har varken högre eller lägre risk för frakturer överlag. I de studierna som ändå inte visade på neutrala resultat så var faktiskt effekten omvänd. Lite mjölk korrelerade alltså med lite högre risk för frakturer (3, 4, 5).

Nyligen publicerades även en studie där man endast tittade på höftfrakturer och även där var resultatet blandat.

BMC Public Health. 2018 Jan 22;18(1):165. doi: 10.1186/s12889-018-5041-5.
Dairy product consumption and risk of hip fracture: a systematic review and meta-analysis.
Bian S et al.

BACKGROUND: Dairy product consumption may affect the risk of hip fracture, but previous studies have reported inconsistent findings. The primary aim of our meta-analysis was to examine and quantify the potential association of dairy product consumption with risk of hip fracture.

CONCLUSIONS: Our findings indicate that consumption of yogurt and cheese was associated with lower risk of hip fracture in cohort studies. However, the consumption of total dairy products and cream was not significantly associated with the risk of hip fracture. There was insufficient evidence to deduce the association between milk consumption and risk of hip fracture. A lower threshold of 200 g/day milk intake may have beneficial effects, whereas the effects of a higher threshold of milk intake are unclear.

När det gäller mjölk så fann man överlag inget samband mellan mjölkintag och risken för höftfrakturer i den här studien. För andra mejeriprodukter fann man att ett högre intag korrelerade med en lite lägre risk, antalet studier var dock inte särskilt många tycker jag.

Forskarna tittade främst bara på skillnaden mellan grupperna som drack mest mjölk och minst mjölk i varje studie och jämförde riskerna emellan dem. Däremot så gjorde de även lite andra tester där de först tittade på om det fanns något samband mellan dosen och där var också resultaten överlag neutrala.

Sen delade man in studierna efter studietyp och tittade på dosen och då fann man två olika samband beroende på typen av studie. I den ena typen, cohortstudier, så fann man att risken ökade något i början och sen planade risken ut. I den andra typen, case control, så minskade istället risken med ett högre intag. Överlag kan man säga att cohortstudier anses som den bättre typen av studie men båda formerna är så klart osäker data, likt nästan all nutritionsepidemiologi.

Mjölk, mejeriprodukter och inflammation

Ett annat vanligt påstående kring mjölk och mejeriprodukter är att de ska höja inflammationen i kroppen. Även här finns det inget bra stöd för påståendet. En systematisk översiktsartikel från 2020 fan att i interventionsstudier så ger en diet med mycket mejeriprodukter om något lägre värden för olika inflammationsmarkörer än en jämförande diet med lite mejeriprodukter.

Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020 in press. Effects of dairy products consumption on inflammatory biomarkers among adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Moosaviana et al

Aims: This study aimed to summarize earlier studies on the effects of dairy consumption on inflammatory biomarkers in adults
Conclusions: In summary, the current meta-analysis indicated that dairy intake might improve several inflammatory biomarkers in adults. In most subgroups without heterogeneity, effects tended to be null.

En annan systematisk översiktsartikel på interventionsstudier från 2013 kom fram ungefär det samma.

Am J Clin Nutr. 2013 Apr;97(4):706-17.
Impact of dairy products on biomarkers of inflammation: a systematic review of randomized controlled nutritional intervention studies in overweight and obese adults.
Labonté MÈ et al.

BACKGROUND: Recent data from cross-sectional studies suggest that consumption of dairy products is inversely associated with low-grade systemic inflammation, but a cause-and-effect relation can be confirmed only with results from randomized controlled trials.
CONCLUSIONS: Dairy product consumption does not exert adverse effects on biomarkers of inflammation in overweight or obese adults. Several methodologic factors and limitations among existing studies do not allow differentiation between a beneficial or neutral impact of dairy products on inflammation.

Ingen av de här två översiktsartiklarna isolerade studier på enskilda mejeriprodukter helt för sig själv. Den senaste från 2020 tittade på studier med mjölk eller yoghurt för sig själv och resultatet var då det samma i princip.

Mjölk och ökad risk för parkinson

Ett resultat som jag sällan ser att någon lyfter fram men som ändå är intressant är att man inom epidemiologin ser ett samband mellan mjölkintag och ökad risk för sjukdomen Parkinson. Det fanns även ett svagare samband mellan högt intag av ost och Parkinson medan korrelationen var den omvända när det gäller yoghurt, där var alltså ett högt intag korrelerat med lägre risk.

Eur J Epidemiol. 2014 Sep;29(9):613-9.
Dairy foods intake and risk of Parkinson’s disease: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies.
Jiang W et al.

The combined risk of PD for highest vs. lowest level of dairy foods intake was 1.40 (1.20-1.63) overall, 1.66 (1.29-2.14) for men and 1.15 (0.85-1.56) for women. For highest vs. lowest level, the PD risk was 1.45 (1.23-1.73) for milk, 1.26 (0.99-1.60) for cheese, 0.95 (0.76-1.20) for yogurt and 0.76 (0.51-1.13) for butter.

Mjölk och risken att dö

Slutligen blir det då en studie som undersökt risken att dö mellan olika grupper som dricker olika mycket mjölk eller konsumerar andra mejeriprodukter. Risken att dö är ju alltid 100 procent men en persons risk i förhållande till någon annans kan ju vara olika. I just det här fallet har man då undersökt hur intaget av mjölk och mejeriprodukter påverkar den risken. Resultatet blev att man inte kunde se högre eller lägre risk hos personer baserat på om de fick i sig mycket eller lite mejeriprodukter.

Eur J Epidemiol. 2017 Apr;32(4):269-287.
Milk and dairy consumption and risk of cardiovascular diseases and all-cause mortality: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies.
Guo J et al.

This meta-analysis combining data from 29 prospective cohort studies demonstrated neutral associations between dairy products and cardiovascular and all-cause mortality.

En senare meta-analys från slutet av 2018 fann samma resultat (10).

Under 2015 publicerades även en översiktsartikel och meta-analys som tittade på mjölk specifikt och hur det påverkar mortaliteten:

Nutrients. 2015 Sep 11;7(9):7749-63.
Milk Consumption and Mortality from All Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Larsson SC et al.

Results from epidemiological studies of milk consumption and mortality are inconsistent. We conducted a systematic review and meta-analysis of prospective studies assessing the association of non-fermented and fermented milk consumption with mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer….The range of non-fermented and fermented milk consumption and the shape of the associations between milk consumption and mortality differed considerably between studies…..Thus, estimating pooled hazard ratios was not appropriate. Heterogeneity among studies was observed in most subgroups defined by sex, country, and study quality. In conclusion, we observed no consistent association between milk consumption and all-cause or cause-specific mortality.

Slutsatsen i den här översiktsartikeln, som inkluderade den svenska studien som gav stora rubriker 2014, var att resultaten var så skiftande från studie till studie så det inte gick att summera ihop deras resultat på ett bra sätt och att det idag inte går att säga att det finns något tydligt återkommande samband mellan mjölk och mortalitet.

Summering

Tro det eller ej men i min diskussion på twitter så påstod min meningsmotståndare raka motsatsen mot vad alla de här studierna visat. För att stödja sin ståndpunkt var det först länkar till individuella studier och när jag påpekade att det nog är bäst att titta på alla studier på ett området istället för några enstaka om passade med slutsatsen så fick jag helt plötsligt länkar till webbsidor och ett antal auktoritetsargument.

De här studierna ovanför är inte på något sätt en slutlig friskrivning av mjölk och mejeriprodukter. Särskilt när det gäller mjölk så dricker vi mycket av det i norden och i studier från andra länder kan gruppen som klassas som ”högkonsumerande” ligga på nivåer som vi här i Sverige mer ser som normalt. Så en svensk som dricker mycket mjölk i svensk standard kan alltså ligga på nivåer klart över de som varit högt i studierna. Och med så högt intag vet man ju inte vad som händer 🙂

När det gäller minskad risk för vissa saker så brukar den försvinna efter 0,5 liter mjölk ungefär. Ökad risk för prostatacancer kopplas ofta till kalciumintag och då är det upp emot 2000 mg per dag vilket du får i dig med en liter ungefär. Så att hålla sig under en liter är nog rimligt. Det behöver inte vara farligt att ligga över, särskilt för en kvinna som inte har prostata, men så fort du blir gör något mer än de flesta andra så är det svårt att säga något säkert.


Den här artikeln uppdateras efterhand som jag stöter på nya översiktsartiklar som är relevanta. Senaste uppdateringen är 2022-10-31.

Uppskattade du den här artikeln?

Allt som jag skriver på den här sidan och mina sociala medier är gratis för alla, men tar så klart av min tid. Så om du uppskattar det jag gör så kan du stödja mig lite så jag kan lägga mer tid på att skriva och dela intressanta saker genom att bli medlem på min Patreon.

Glöm inte att också följa mig på Sociala medier. För närvarande är jag mest aktiv på Mastodon, Instagram. Facebook och Twitter.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

139 svar på “Mjölk, mejeriprodukter och hälsa”
 1. Fan twitter måste vara världens sämsta redskap. Hur gör jag för att se hela eran diskussion från början?

 2. Det går inte i det här fallet. Om alla använder svara på rätt sätt blir det en lång tråd men han hade inte riktigt koll på den funktionen verkade det som.

 3. Livsmedelsverket har i alla fall Nyckehålsmärkningen med syftet att man ska konsumera ”nyttigare eller mindre fett” http://www.slv.se/nyckelhalet
  Här är ytterligare fem forskare som på DN Debatt skriver att
  ”Ett stort antal kostundersökningar visar samstämmigt att de råd om mat som Livsmedels­verket och olika expertgrupper står för, och som ofta kallats Medelhavsliknande mat, leder till en minskad risk för vanliga folkhälsoproblem som hjärtkärlsjukdom, cancer och demens och ett längre liv. Basen i den maten är till exempel mycket grönsaker och frukt, bönor, fisk, skaldjur och kyckling samt omättade fetter i form av oljor, nötter och mandel. Rött kött konsumeras i begränsad mängd liksom mättade fetter från mejeriprodukter.”
  Till detta ska läggas de Nordiska näringsrekommendationerna enligt vilka
  ”– Resultatet är samstämmigt – risken för olika sjukdomar och viktuppgång minskar med en kost som består av mycket grönsaker, frukt, fisk, oljor, fullkorn och magra mejeriprodukter. Medan läsk, godis, vitt mjöl, rött kött, chark och smör innebär ökad risk, säger Irene Mattisson.”
  http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Nya-nordiska-naringsrekommendationer-betonar-helhet-och-kvalitet/
  Sedan förstår jag inte ditt sätt att använda citat-tecken. Jag använder citat-tecken när jag ska citera någon. Du gör det när du vill antyda något.

 4. Och även om de Nordiska näringsrekommendationerna, de fem forskarna, Claude Marcus, Bengmark och Livsmedelsverket har fel och mejeriprodukter o mättat fett är superduper för hälsan så kvarstår klimatförändringarna och FN:s miljöpanel UNEP som 2010 menade att
  ”Vi omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött- och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna”
  http://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet

 5. Jonas Paulsson: En massa text som inte berör ämnet

  Jag vet att du försöker göra en så kallad ”back pedal” just nu men tyvärr. Vi har diskuterat mjölk och det vet du väldigt väl. Dina första så kallade ”cherry pickade” studier visade det väldigt tydligt.
  Att du nu försöker få det till någon slags diskussion om makronutrienter är bara löjligt Johan. Jag skulle säga att du gör bort dig om du fortsätter men det har du redan gjort.

  Jonas Paulsson: Sedan förstår jag inte ditt sätt att använda citat-tecken. Jag använder citat-tecken när jag ska citera någon. Du gör det när du vill antyda något.

  Från http://sv.wikipedia.org/wiki/Citationstecken#Anv.C3.A4ndningsomr.C3.A5den
  ”Citationstecken används även för att markera ett ord där man vill fästa uppmärksamheten vid att själva ordet används på ett ovanligt sätt eller att ordet ges en betydelse det vanligtvis inte har, ibland med en ironisk underton:”
  Sedär, då har du lärt dig två saker idag. Dels att det du säkert påstått väldigt länge kring mjölk saknar grund, och hur man använder citat-tecken på ett annat sätt än för att citera 🙂

  Jonas Paulsson: så kvarstår klimatförändringarna och FN:s miljöpanel UNEP som 2010 menade att
  ”Vi omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött- och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna”
  http://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet

  Som sagt, det berör inte ämnet. Men fortsätt du försöka hitta på nya saker att diskutera istället för att bara erkänna att du gjort bort dig totalt när det gäller farorna med mjölk 🙂
  Jag har för övrigt redan svarat dig angående den där artikeln, https://twitter.com/TranaStyrka/status/536156410187644928

 6. Jag måste säga att du är oerhört otrevlig. Bengmark avfärdar du som ”tomte” och ”lögnare”. Du gillar att vara nedlåtande ser jag: ”Jag skulle säga att du gör bort dig om du fortsätter men det har du redan gjort.”
  Jag skrev på twitter att ” tack för upplysningen men kopplingen överkonsumtion av mjölk/animaliskt fett och ohälsa oerhört stark.”
  Jo jag förstod att du använde citat-tecknen i ett förnedrande syfte. Det är ju helt klar din stil. Främmande för mig eftersom jag av respekt för andra endast använder det för direkta citat.

 7. Jonas Paulsson: Bengmark avfärdar du som ”tomte” och ”lögnare”

  Jag har ju motiverat varför Jonas. Och du har fått länken utan att kommentera den, https://traningslara.se/vete-och-overvikt/
  I länken du gav påstår även Bengmark saker som går rakt emot studierna jag tar upp här ovanför. Vilket jag också påpekat för dig, https://twitter.com/TranaStyrka/status/536156185951731712
  Så det är väl klart man då inte tar honom på allvar. Din enda motivering till varför vi borde göra det är ju hans titel. En titel som inte ens har något med sakfrågan att göra.

  Jonas Paulsson: Jag skrev på twitter att ” tack för upplysningen men kopplingen överkonsumtion av mjölk/animaliskt fett och ohälsa oerhört stark.”

  Jag vet, det står så här ovanför i mitt inlägg med 🙂 Men om du läser tweeten du svarade på så handlar den om mjölk. Även efterföljande diskussion handlar om mjölk och det här inlägget handlar om mjölk. Jag hoppas du ser den röda tråden…

  Jonas Paulsson: Jo jag förstod att du använde citat-tecknen i ett förnedrande syfte. Det är ju helt klar din stil. Främmande för mig eftersom jag av respekt för andra endast använder det för direkta citat.

  Jag änvände det dels för att ironiskt skriva ”intressant” då diskussionen verkligen är ointressant eftersom du ännu inte presenterat något som stödjer det du påstår utan bara försöker hoppa mellan ämnen.
  Sen använde jag det senare också för att åsyfta att de som räknas som högkonsumenter i studier inte behöver vara högkonsumenter enligt svensk standard. Inget förnedrande syfte där alltså. Så jag använder det på olika sätt, precis som man kan göra med dessa tecken. Du får dock fortsätta att bara använda dem för en sak om du vill det, helt okej för mig. Men mitt sätt är inte underligt eller svårt att förstå som du uttrycker det. Vad som är svårt att förstå är varför du drog upp det överhuvudtaget?

  Jonas Paulsson:
  och så har vi ju den här också http://www.unt.se/uppland/uppsala/mycket-mjolk-kan-korta-livet-3436906.aspx

  En studie som jag redan nämnt i inlägget. Tack för att du upprepar det jag skrivit.

 8. Det här resultatet kan vara bra för dig att se med Jonas. Visar att olika källor till mättat fett korrelerar olika med med mortalitet. Du har ju visat flera gånger att du vill blanda ihop allt till en och samma sak för att kunna ”dribbla bort”* det faktum att du gjort bort dig i diskussionen kring mjölk.
  Allt mättat fett är inte skapt lika
  *Ja, jag använder ”” extra mycket nu för att jag tycker att det är roligt 🙂 Det är ju trots att lördagkväll

 9. När det gäller mjölkfett är det helt enkelt så att forskningen spretar. Att bunta ihop ”mättat fett” eller, ännu värre ”animaliskt fett” som en homogen kategori är felaktigt. Man kan faktiskt inte ens bunta ihop alla mejeriprodukter med varandra.
  Det är förstås okej att inte ha koll på forskningsfronten, det kan man aldrig begära. Men det är ju önskvärt att den som inte har koll är lite öppen för att lära sig mer. När det gäller Livsmedelsverket så befinner de sig i en knepig sits där de måste ge råd som å ena sidan är välbelagda men som samtidigt är tillräckligt generella och pedagogiskt framskrivna för att överhuvudtaget ha effekt. Börjar de prata om massa olika former av lipoproteiner och börjar klyva hårstrån om stearinsyra och laurinsyra etc. så lär det knappast bli mindre svårt att kommunicera med den breda allmänheten.
  Det blir fel att vara så spretig som Jonas är. Därmed inte sagt att mejeriprodukter är ett måste. Naturligtvis inte.
  Här finns lite mer att läsa:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4207191/
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24695891

 10. Mer intressant data. I den här studien har man, istället för att fråga folk om de dricker mjölk, mätt de specifika fetttyperna som kommer från mjölk i blodet som en markör för hur mycket mejeriprodukter folk äter. Det man fann var att mer av dessa fetter i blodet innebar lägre risk för diabetes.

  Am J Clin Nutr. 2014 Dec;100(6):1532-40.
  Serum pentadecanoic acid (15:0), a short-term marker of dairy food intake, is inversely associated with incident type 2 diabetes and its underlying disorders.
  Santaren ID et al.
  CONCLUSIONS: Serum 15:0, a marker of short-term intake of this fatty acid, was inversely associated with diabetes risk in this multiethnic cohort. This study may contribute to future recommendations regarding the benefits of dairy products on type 2 diabetes risk.

  I den här studien använde man samma typ av metod med att mäta markörer för mjölkintag istället för att fråga folk. Man fann ingen skillnad i risk för stroke beroende på mejerikonsumtion.

  Am J Clin Nutr. 2014 Dec;100(6):1437-47.
  Circulating biomarkers of dairy fat and risk of incident stroke in U.S. men and women in 2 large prospective cohorts.
  Yakoob MY et al.
  CONCLUSION: In 2 large prospective cohorts, circulating biomarkers of dairy fat were not significantly associated with stroke.

 11. https://twitter.com/TranaStyrka/status/473758538557583360
  1900 till 1970 ökade hjärtsjukdomarna kraftigt, kolhydrater och fett förändrades inte nämnvärt, varför skylla på fett?
  Skitmat som socker ökade under den tiden och folket fick dåliga tänder, parodontit kopplas till hjärtsjukdom.
  Naturfolk verkar inte få hjärtsjukdom oavsett vad dom äter, men vi i väst får det oavsett energifördelningen.
  Kollesterolhypotesen har aldrig bevisats, det kan vara något annat än kosten som orsakar hjärtsjukdom.

 12. Hej, intressant inlägg men det finns en lång rad fakta och undersökningar du har missat i ditt inlägg. Det känns väldigt vinklat allt du skriver tycker jag. Du har även missat att ta upp mjölken ur både den etiska aspekten samt ur miljösynpunkt? Jag har själv samlat fakta om mjölk-industrin på min hälso-blogg, kolla gärna in den för att lära dig mer om ämnet! MVH Karro

 13. Glömde länka till inlägget;) healthystyle.se/mjolkens-daliga-inverkan-pa-halsan/

 14. Hej Karoline!
  Det du har på din sida är en lista med insinuationer, inte fakta. Faktan har du här ovanför. Det är ditt inlägg som är extremt vinklat då du uppenbarligen aktivt sökt upp saker som möjligen kan vara dåligt. Har du något att säga emot faktan här ovanför får du väldigt gärna kommentera det och ange verklig forskning som stödjer det du säger.
  Det här inlägget handlar inte om djuretik eller miljö. Så jag ser ingen orsak alls att ta upp det.

 15. Hej Jacob,
  Ja vi har lite olika åsikter där. Jag tycker ditt inlägg är vinklat och du tycker att mitt inlägg är vinklat. Då får vi se vem av oss som har rätt helt enkelt då:)
  Några saker som jag tycker du är otydlig med i ditt inlägg är:
  1. Hur du har valt ut dessa studier?
  2. Hur kan du visa att inte mjölkindustrin ligger bakom de analyser som du har valt ut?
  3. Eftersom detta är ett komplicerat ämne och det finns väldigt mycket på spel (ekonomiska intressen samt den globala världshälsan) så är det viktigt att verkligen gå igenom ämnet ordentligt innan man uttalar sig eller bortfärdar fakta som lyfts fram i enskilda studier. Det räcker inte med att peka på några meta-analyser som man inte vet så mycket om: Hur de genomförts och vilka studier som ligger till grund för meta-analysen är mycket viktigt att ta hänsyn till.
  4.Eftersom det finns otaliga studier som visar att det finns risker för cancer och förtida död med mjölk så kan man inte bara bortförklara detta genom att samla ihop en bunt med studier och göra en sammanfattad analys av dem. Så enkelt är det inte. Det finns många forskare med långt mer omfattande utbildning än både dig och mig som varnar för mjölkprodukter. Om du läser studierna jag har länkat till så skulle du märka hur komplicerat detta ämne är.
  Eftersom du är intresserad av detta ämne så skulle jag verkligen råda dig att diskutera detta med läkare som kan ge dig mer ingående information om studierna, exempelvis de som arbetar på Läkare för framtiden, vilka verkar mycket insatta i detta ämne.
  Hälsn/Karro

 16. Karoline det vore intressant hur du själv svarar på dina egna frågor.
  1. Hur har du valt ut de studier du hänvisar till på din hemsida? På hemsidan skriver du att du inte hittar någon studie som motsäger de påståenden du för om mjölkens neg effekter. Hur kommer det sig att du inte har hittat ens de meta-studier som Jakob refererar till ovan?
  2. Hur kan du visa att det inte finns intressen där man är emot mjölkindustrin som ligger bakom de analyser du har valt ut?
  3. Även du borde kanske tänka på att det är ett komplicerat ämne och att det inte räcker med att välja de negativa studier om mjölkens effekter som du har valt ut. Och på vad baserar du ditt påstående om att man inte vet så mkt om meta-studierna? Vad gör de enskilda studier som du lägger fram mer värda?
  4. Eftersom det finns otaliga studier som visar att det finns positiva effekter med mjölk så kan man inte bara bortförklara detta genom att samla ihop en bunt med studier och göra en sammanfattad analys av dem. Så enkelt är det inte. Det finns många forskare med långt mer omfattande utbildning än både dig och mig som förespråkar mjölkprodukter som ett bra alternativ till näringskälla. Om du läser studierna Jakob har länkat till så skulle du märka hur komplicerat detta ämne är.
  Eftersom du är intresserad av detta ämne så skulle jag verkligen råda dig att diskutera detta med läkare som kan ge dig mer ingående information om studierna, och då gärna inte enbart de läkare som stöder den uppfattning du har från början.

 17. Karoline: Ja vi har lite olika åsikter där. Jag tycker ditt inlägg är vinklat och du tycker att mitt inlägg är vinklat. Då får vi se vem av oss som har rätt helt enkelt då:)

  Jag tycker ditt är vinklat eftersom jag bevisat att du enbart sökt efter studier med negativt resultat för mjölk. Du tycker mitt är vinklat eftersom du inte gillar slutsatsen men du har inte hittat något fel alls i hur jag samlar in informationen förutom att du insinuerar en massa. Så du har fel, det är solklart.
  1. Jag sökte efter alla översiktsartiklar jag kunde hitta på området publicerade efter 2010. När det gällde prostatcancer fick jag som du kan läsa ändra den gränsen lite. Om du har några andra som du tycker jag missat får du jättegärna bidra med dem
  2. Det står i slutet på varje studie var finanserna kommit ifrån. Bara för dig att läsa om du är intresserad. De studierna med någon form av konflikt var en av meta-analysera på övervikt, meta-analysen på prostatacancerrisk och studien på mortalitet.
  3. Så är det givetvis. Kan du ni vara snäll och berätta vad det är för fel på studierna jag tar upp? Eller du fortsätter med det inbanade spåret att bara insinuera en massa utan att någon sin verkligen påvisa något?
  4. Vad forskare tror är irrelevant. Det är vad de verkligen kan bevisa som spelar någon roll. Det finns forskare som tror att spannmål är farligt, balväxter är skadligt, ägg är som rökning osv. Det betyder inte att vi måste ta alla dessa åsikter på allvar. Så länge de inte kan backa upp sina åsikter med fakta så är deras åsikter inte ett dugg mer värda pga av en titel.
  Slutligen är läkare för framtiden en värdelös källa till information. De är som Annika Dahlqvist fast veganer.

 18. Hej JM,
  för det första så tycker jag ditt språk är otrevligt och jag har egentligen ingen lust att besvara ditt inlägg, men jag lägger in ett svar för att sedan lämna diskussion med dig.
  Jag har skrivit på min blogg hur jag har sökt efter fakta. Jag har sökt efter artiklar från i huvudsak år 2014, eftersom det skett mycket forskning på området under den senaste tiden. Artiklarna på denna blogg är alla från äldre undersökningar. Som vi båda skriver så är det ett komplicerat ämne och det jag la fram här som synpunkt är just det: att det är ett ämne som man behöver se på från olika aspekter för att göra en bedömning av vad som är rätt.

 19. Hej Jacob,
  Jag tycker att även du använder ett otrevligt språk när du diskuterar och jag kommer därför att avsluta diskussionen med dig efter detta inlägg.
  Du har inte bevisat att det är något fel i hur jag har sökt efter artiklarna. Jag har använt mig av nya artiklar och du har använt äldre artiklar, sedan vilka som är mest trovärdiga är upp till läsare att bedöma. Det har skett mycket forskning under de senaste åren så det finns ingen anledning att använda sig av gammal forskning tycker jag.
  Jag har inte skrivit att du har faktafel, jag har bara fört fram att du kanske borde lyft fram ämnet ur ett bredare och mer nyanserat perspektiv.
  Jag håller med om att vi ska titta på bevisad fakta och på väl genomförda undersökningar.
  Jag vet inte varför du är skeptisk till Läkare för framtiden, menar du att de skriver felaktigheter? Alla läkare arbetar utifrån sin övertygelse. Vem som har rätt eller fel är upp till var och en att bedöma förstås.

 20. Karoline: n jag lägger in ett svar för att sedan lämna diskussion med dig.
  Jag har sökt efter artiklar från i huvudsak år 2014, eftersom det skett mycket forskning på området under den senaste tiden. Artiklarna på denna blogg är alla från äldre undersökningar.

  Jag tror du överskattar omsättningen av vetenskapliga fynd ganska radikalt om du tolkar 2014 som kriterium för ”på senaste tiden”. De stora tidskrifterna publicerar ofta kvartalsvis och ibland lite oftare (ibland inte ens kvartalsvis utan ännu mer sällan). Hur många artiklar per nummer varierar också kraftigt. Det är inte ett dugg ovanligt att en enda artikel tar ett år att få publicerad från dess att man skickat in första gången. Notera att detta är med utgångspunkt i att man faktiskt blir accepterad från den första tidskriften man ger sig på. Och har man höga ambitioner kanske det blir en par ”rejections” före dess. Jacobs äldsta referens i texten är från 2008 och det är definitivt att betrakta som ”på senaste tiden”. Att begränsa sig till 2014 är snarare en brist än en styrka eftersom det är så extremt snävt att väldigt viktiga – och ännu högaktuella artiklar – kan gå förlorade. Inom ett och samma år är det, i alla fall i mitt område, inget ovanligt att man inte hunnit bli citerad en enda gång.
  Så om du prompt vill göra en grej av vem som är ”vinnaren” baserat på det tidsmässiga urvalet (vilket sällan, om någonsin, är bra) så är det Jacob som ”vinner” eftersom han inte (tids)begränsat bort möjligheterna till en bred bild.

 21. Hej Niclas,
  Jag är medveten om detta, men jag menar ändå att nyare forskning är att föredra framför äldre då man ofta har den äldre forskningen som grund medan man även inkluderar ny forskning och fakta i de nyare undersökningarna. Men självklart så ska man inte helt förkasta äldre forskning för det, det var inte så jag menade.

 22. Karoline:
  Hej Niclas,
  Jag är medveten om detta, men jag menar ändå att nyare forskning är att föredra framför äldre då man ofta har den äldre forskningen som grund medan man även inkluderar ny forskning och fakta i de nyare undersökningarna. Men självklart så ska man inte helt förkasta äldre forskning för det, det var inte så jag menade.

  Min kritik handlar om vad du kallar ”nyare forskning”. Där är du för ”snål”. 2008 är i allra högsta grad att betrakta som väldigt modern forskning. Din jättesnäva tidsram är inte en fördel, det är en nackdel. I alla fall i såna här vetenskapsdiscipliner. Men visst, har en matematiker publicerat ett bevis för att tidigare teori var falsk så är det ju det senaste beviset som gäller. Men det har ju inte med saken att göra.
  Och en sak till: Läkare för framtiden är verkligen ingen trovärdig källa.

 23. Är det inte så att den här nyare forskningen säger väl inte ens själv att den har det definitiva svaret och mer forskning behövs? I så fall är det också konstigt att prata om att den är bättre bara för den är nyare. Vilket också verkar vara samma spår Nicklas är inne på.

 24. Karoline:
  Hej JM,
  för det första så tycker jag ditt språk är otrevligt och jag har egentligen ingen lust att besvara ditt inlägg, men jag lägger in ett svar för att sedan lämna diskussion med dig.
  Jag har skrivit på min blogg hur jag har sökt efter fakta.Jag har sökt efter artiklar från i huvudsak år 2014, eftersom det skett mycket forskning på området under den senaste tiden. Artiklarna på denna blogg är alla från äldre undersökningar.Som vi båda skriver så är det ett komplicerat ämne och det jag la fram här som synpunkt är just det: att det är ett ämne som man behöver se på från olika aspekter för att göra en bedömning av vad som är rätt.

  Karoline jag får be om ursäkt att du tog illa vid dig. Men håll med om att det är lite roligt att det är dina egna frågor som du tycker är otrevliga, bara att de nu var de vända till dig 😉
  För övrigt så hittar jag på din sida enbart referenser, men inte hur du har valt ut de studier du använder förutom att du har begränsat dig till 2014, vilket var samma fråga du ställde till Jakob och då rimligtvis bör kunna svara på du med.
  Med vänlig hälsning JM

 25. Hej Niclas och Beholder (jag skriver till er samtidigt då ni skrev liknande saker). Jag har redan förklarat anledningen till att jag föredrar nyare forskning framför äldre, men visst jag förstår samtidigt vad ni menar.
  Jag brukar ibland använda Läkare för framtiden som källa då jag tycker att de lägger fram forskning på ett tydligt och bra sätt. Sedan så får man självklart bedöma deras källor och se om man tycker de är tillförlitliga. Utifrån min erfarenhet så tycker jag att de använder bra källor och jag har inte hittat felaktigheter i deras information.

 26. Hej JM,
  Tack för ursäkten, och som du förstår så var det inte innehållet i ditt inlägg utan sättet du skrev på som jag inte tyckte var så trevligt.
  Ja visst, jag kanske var otydligt: Jag har sökt efter alla undersökningar om mjölk som jag kunnat finna på nätet och valt ut de jag tyckt varit mest relevant för ämnet. Jag tog med även jag en äldre undersökning då jag tyckte den var intressant men annars har jag försökt använda mig av så ny och bra forskning som jag kunnat hitta. Jag valde en samling av studier som jag tyckte lyfte upp mjölkens påverkan på hälsan på ett sätt som inte presenterats tidigare.
  Personligen så tycker jag också att man alltid bör nämna fler aspekter om mjölkindustrin som helhet när man diskuterar detta ämne, vilket jag gör på min blogg.

 27. Karoline: Jag har redan förklarat anledningen till att jag föredrar nyare forskning framför äldre, men visst jag förstår samtidigt vad ni menar.

  Ärligt talat så har du inte förstått. Det är helt uppenbart. För om du hade förstått hade du skrivit ”ursäkta Jacob, du hade rätt”. Istället försöker du hålla vid en fullständigt irrationell position.
  Jag länkade för övrigt till två studier som faktiskt publiceras på riktigt först nästa månad i kommentarerna här ovanför, https://traningslara.se/mjolk-mejeriprodukter-och-halsa/#comment-46994 Den ena studien visade att mejeriprodukter minskade risken för diabetes och den andra att det inte korrelerade på något sätt med stroke. Så jag vinner även efter dina löjliga kriterier på vad som är ny forskning. Dessutom har de två studierna bättre metod än de studier du har skramlat ihop på din blogg.

  Karoline: Utifrån min erfarenhet så tycker jag att de använder bra källor och jag har inte hittat felaktigheter i deras information.

  Ingen överraskning där inte. Du letar ju uppenbarligen bara efter saker som stämmer med det du vill tro 🙂

  Karoline: Jag valde en samling av studier som jag tyckte lyfte upp mjölkens påverkan på hälsan på ett sätt som inte presenterats tidigare.

  Orsaken till att det normalt inte presenterat på det sättet är för att det är ett väldigt felaktigt och ovetenskapligt sätt att presentera informationen. Så då blir det bara blogga likt din egen och läkare för framtiden som lägger upp den på det sättet.

 28. hej Jacob,
  Det är du som uppenbarligen inte förstår. Detta handlar inte om att ”vinna” en diskussion utan att diskutera fakta ur olika synvinklar. Så tråkigt med ditt otrevliga sätt när du får slut på argument.
  Jag måste också säga att det är mycket osympatiskt av dig att så envist lobba för mjölkindustrin när det är mycket väl känt hur mjölkindustrin lägger ner mycket pengar på att dölja den fakta som mer och mer läcker ut. Att hjälpa till att dölja detta har förödande konsekvenser för människors hälsa, vår miljö och inte minst för djuren. Nu lämnar jag denna diskussion som uppenbarligen inte leder någon vart. Tack för mig. /Karoline

 29. Karoline:
  hej Jacob,
  Det är du som uppenbarligen inte förstår. Detta handlar inte om att ”vinna” en diskussion utan att diskutera fakta ur olika synvinklar. Så tråkigt med ditt otrevliga sätt när du får slut på argument.
  Jag måste också säga att det är mycket osympatiskt av dig att så envist lobba för mjölkindustrin när det är mycket väl känt hur mjölkindustrin lägger ner mycket pengar på att dölja den fakta som mer och mer läcker ut. Att hjälpa till att dölja detta har förödande konsekvenser för människors hälsa, vår miljö och inte minst för djuren. Nu lämnar jag denna diskussion som uppenbarligen inte leder någon vart. Tack för mig. /Karoline

  Vore skönt om någon kunde leda denna enorma konspiration i bevis så vi kan göra oss av med så onda företag i så fall. Kamn starta en truth rörelse angående mjölk och inte bara 11 september attacken.

 30. Karoline: Detta handlar inte om att ”vinna” en diskussion utan att diskutera fakta ur olika synvinklar.

  Jag är bekanta med att titta på fakta ur olika synvinklar. Men att selektivt välja att bara titta på en del av det är inte en del av det. Det är så folk totalt okunniga om hur vetenskap går till agerar. Eller folk med konspirationsteorier som avfärdar allt som inte passar på grund av att det är en konspiration.
  Om du ska slå till med konspirationskortet får du, som Beholder skriver, ge några belägg för det. Du har än så länge inte motiverat någonting av det du har skrivit mer än att du gett en totalt snedvriden och irrationell förklaring till varför endast de studier du selektivt valt ut från endast år skulle vara bättre än andra studier utförda i år och tidigare.

 31. Faktan är presenterad för dig Jakob, om den inte går in är en annan sak;)
  Jag har presenterat gedigen fakta av vetenskaplig grund, som enligt min åsikt har varit mest aktuell i denna fråga. Vad som är snedvridet har vi uppenbarligen olika åsikter om.
  Om du har missat exempelvis dokumentären Cowspiracy kan jag tipsa om den, vilket förklarar en del av det jag tar upp här.
  Det jag ville poängtera är jag förutom ordentligt med fakta bakom mig, även har ett gott syfte bakom.

 32. Karoline: Anser du att dina länkar stödjer att alla bör undvika mjölk pga cancerrisk?

 33. Hej Alexander,
  Enligt den fakta jag presenterat så är det av hälsoskäl utan tvekan bra att undvika mjölkprodukter. Dock behövs självklart fler studier än de jag lagt fram för att bedöma i hur hög grad en kost utan mjölkprodukter kan skydda mot just cancer. MVH Karoline

 34. Karoline:
  Jag har presenterat gedigen fakta av vetenskaplig grund, som enligt min åsikt har varit mest aktuell i denna fråga. Vad som är snedvridet har vi uppenbarligen olika åsikter om.

  Nej det har du ju inte gjort. Och vad som är snedvridet är inte bara en fråga om åsikter. Det kan på ganska goda grunder avgöras genom granskning. Jag föreslår att du läser nyheten hos ”Läkare för framtiden” om en avhandling som enligt dem visar att ”växtbaserad kost” är viktigare än protein för muskelmassa. Ta en titt på vad de i nyheten säger, och vilken bild de illustrerar detta med. Läs sedan metod och resultat i avhandlingen. Det är så dåligt så att det är ohederligt. Ingen som har minsta grundkoll på medicinsk forskningsmetod (vilket läkare borde ha) kan dra en sådan slutsats.
  http://www.lakareforframtiden.se/nya-ron/vaxtbaserad-kost-viktigare-an-protein-for-muskelmassa/
  Men det är ju bra att du i alla fall har erkänt nu att du bara svalt en konspirationsteori.

 35. Du skriver också i din text följande ”Som en del i förebyggande av cancer bör mjölkprodukter undvikas enligt studie:”Applying the precautionary principle to nutrition and cancer.(2014)” http://goo.gl/rWDRdV
  Först och främst. Det är ju inte en studie du hänvisar till Karoline. Det är en lista av råd från ”Physicians Committe for Responsible Medicine”, en grupp som uppenbarligen helt och hållet driver frågan om vegansk kosthållning (en amerikansk variant av ”Läkare för framtiden” alltså).
  http://www.pcrm.org/health/reports/applying-the-precautionary-principle-to-cancer
  Och inget fel i det (du skulle nog bli förvånad över hur ofta jag själv äter veganmat så du behöver inte komma med något mot min person) men det är inte ett välgrundat råd att helt undvika mjölk (så som de gör i punkt 1). Dessutom skriver de ju uttryckligen att det är just prostatacancer och inget mer. Och där ska de ha cred för det är ju helt klart den mest välbelagda risken som jag känner till. Det är inte ovedersägligt men det är i alla fall väldigt konsekvent från epidemiologiska data. Och den eventuella risken skall sedan vägas mot alla nyttiga aspekter med mjölk.
  Jag hoppas att jag inte framstår som dryg eller otrevlig. Jag tänker inte göra en stor grej av mina egna etiska ståndpunkter och hur jag själv äter (det hör inte hit) men ingen kan faktiskt med hedern i behåll påstå att mjölk är dåligt för hälsan punkt slut. Vill man diskutera etik så bör man söka sig annorstädes för Jacob har inte skrivit om etik här.
  Som jag sade till Jonas så kan ingen kräva att den som inte har akademisk utbildning i ett ämne ska kunna forskningsmetodik och evidensgradering. Därför dömer jag dig inte. Men du kanske kan rannsaka dig själv lite och fråga dig om du verkligen är tillräckligt insatt för att ta den diskussionen som du har valt att ta här. Kanske är det på grund av att du inte riktigt är tillräckligt insatt som du tror att det är lite en fråga om åsikter hit och åsikter dit om vad som är bra och dåligt? Jag är den förste att hålla med om att vetenskaplig evidens i slutänden handlar mycket om tolkning och värdering men det är verkligen inte en fråga om godtycke utan väldigt kunniga människor som granskar med en systematik. Och den systematiken är INTE att bara ta studier från senaste året, det är (som du nu vet) ett mycket dåligt val.
  Ibland är det klokt att välja sina strider.

 36. Hej Niclas,
  Jo- faktiskt så tycker jag ditt inlägg var extremt nedvärderande och onödigt otrevligt. Jag har inte ”svalt en konspirationsteori”. Har du sett Cowspiracy? Jag har inte sett den än men vad jag har hört om den och vad jag vet om samhället och vilka politiker och höga tjänstemän som styr, så kan jag berätta att det helt klart är svårare för de forskare som presenterar ”obekväm” fakta än de som stödjer de ”gamla trygga” råden.
  Men det är inte detta vi diskuterar här, det var bara en parantes som jag kanske inte ens borde nämnt.
  Ang faktan som jag presenterar så har jag inte sagt att min ambition var att göra en systematisk analys av området, vilket författaren till denna blogg har gjort. Mitt inlägg tog upp den nyare forskningen och farorna med mjölk, där jag tog upp den fakta jag hittade. Punkt slut. Jag har inte gått in och hävdat att innehållet i inlägget ovan är felaktigt- det har jag redan skrivit, men jag påpekade att han kanske borde tagit med nya rön också, när han ändå skriver om detta ämne.
  Du skriver att ingen kan påstå att mjölk är dåligt för hälsan. Så då menar du alltså att alla undersökningar som jag presenterar på min blogg är felaktiga? (Jag har redan påpekat att mer forskning behövs, men det finns redan tillräckligt mycket fakta för att förstå att mjölk har negativa biverkningar)
  Jag har studerat forskningsmetodik och vet mycket väl hur man bör granska undersökningar för att bedöma deras trovärdighet. Vad man väljer för material handlar om vilket syfte man har för sin undersökning och det finns inga regler för hur man väljer sina forskning, så länge man förklarar hur man gått till väga.
  Men jag känner att denna diskussion har gått överstyr. Vi förstår uppenbarligen inte varandra. Så jag lämnar diskussionen där.

 37. Karoline:
  Hej Niclas,
  Jo- faktiskt så tycker jag ditt inlägg var extremt nedvärderande och onödigt otrevligt. Jag har inte ”svalt en konspirationsteori”. Har du sett Cowspiracy? Jag har inte sett den än men vad jag har hört om den och vad jag vet om samhället och vilka politiker och höga tjänstemän som styr, så kan jag berätta att det helt klart är svårare för de forskare som presenterar ”obekväm” fakta än de som stödjer de ”gamla trygga” råden.
  Men det är inte detta vi diskuterar här, det var bara en parantes som jag kanske inte ens borde nämnt.
  Ang faktan som jag presenterar så har jag inte sagt att min ambition var att göra en systematisk analys av området, vilket författaren till denna blogg har gjort. Mitt inlägg tog upp den nyare forskningen och farorna med mjölk, där jag tog upp den fakta jag hittade. Punkt slut. Jag har inte gått in och hävdat att innehållet i inlägget ovan är felaktigt- det har jag redan skrivit, men jag påpekade att han kanske borde tagit med nya rön också, när han ändå skriver om detta ämne.
  Du skriver att ingen kan påstå att mjölk är dåligt för hälsan. Så då menar du alltså att alla undersökningar som jag presenterar på min blogg är felaktiga? (Jag har redan påpekat att mer forskning behövs, men det finns redan tillräckligt mycket fakta för att förstå att mjölk har negativa biverkningar)
  Jag har studerat forskningsmetodik och vet mycket väl hur man bör granska undersökningar för att bedöma deras trovärdighet. Vad man väljer för material handlar om vilket syfte man har för sin undersökning och det finns inga regler för hur man väljer sina forskning, så länge man förklarar hur man gått till väga.
  Men jag känner att denna diskussion har gått överstyr. Vi förstår uppenbarligen inte varandra. Så jag lämnar diskussionen där.

  Ja lämna du. Jag vill påpeka en sista sak. Det finns en länk i din text till en faktisk artikel men jag vet inte om det är en välrenommerad tidskrift (impact factor 1.676 men det säger verkligen inte allt). Eftersom referenssystemet var så förvirrande så framgår det inte att den är publicerad och då Googlade jag på titeln. Det är alltså Susan Levin, som varit en av de ledande i artikeln du länkar till (den sista författarplatsen indikerar att man varit med och lett arbetet om det är en medicinsk tradition) som sammanfattat på den där hemsidan och använt samma titel. Jag gjorde en miss där men det ändrar inget i sak. Det är fortfarande bara en sammanfattning av redan etablerad fakta i både artikeln och på hemsidan (även om de är lite försiktigare i artikeln).
  Jag skriver att ingen kan påstå att ”det är dåligt för hälsan punkt slut”. Notera ”punkt slut”. Alltså att det inte är hela sanningen. Det finns bra och dåliga saker och det har jag varit tydlig med från start. Och om det nu är så omöjligt att presentera ”obekväma fakta” är det ju konstigt att det finns så omfattande data som pekar på vissa negativa aspekter av mjölk (vilket jag aldrig motsagt mig utan tvärtom skrivit tidigare).

 38. Hej Niclas, jag förstår. Ja, det är ett komplicerat ämne och det kommer säkert dröja flera år innan vi har en tillräckligt bra bild av detta ämne. Ang undersökningar om mjölk så har det kommit flera ”avslöjanden” under de senaste åren, men orsaken till att man inte har undersökt detta ämne tidigare tror jag har en stor del att göra med att man inte har vågat. Men ja, det har jag inga direkt konkreta belägg att presentera här så jag vågar inte säga mer om det, jag bara förklarar min teori om varför vi inte sett sådana här rapporter för länge sedan.

 39. Karoline: men jag påpekade att han kanske borde tagit med nya rön också, när han ändå skriver om detta ämne.

  De studier du har med i din samlinga av selektivt urvalda studier är med i inlägget här ovan Karoline. Jag nämner båda två. Jag har bara nämnt alla andra studier på ämnet med, de som inte stödjer något av det du vill insinuera/tro på.

  Karoline: Ang undersökningar om mjölk så har det kommit flera ”avslöjanden” under de senaste åren, men orsaken till att man inte har undersökt detta ämne tidigare tror jag har en stor del att göra med att man inte har vågat.

  Vilket trams. Klart man vågar göra det. Tror du det är någon mjölkmaffia som sitter och dödshotar forskare eller?

  Karoline: Men ja, det har jag inga direkt konkreta belägg att presentera här så jag vågar inte säga mer om det,

  Vad skulle du kunna säga mer? Du har ju redan sagt i princip allt. Du har ingen data som stödjer det du vill påstå och du påstår att du inte har någon data på grund av konspiration som du säger är välkänd men du har ändå inga belägg för det.

 40. Hej Jacob, om du menar att du inte förstår att mjölkindustrin är en miljardindustri som subventioneras av staten och att de styrande inte vill få fram fakta som går emot sig själva, nej då kan jag inte säga mer om det. Nej i nuläget har jag inget konkret att komma med här förutom en dokumentär som handlar om just detta nej. Vad som är sant kommer nog fram förr eller senare.

 41. Jag älskar, fullkomligt ÄLSKAR, när folk bjäbbar emot. Hade jag kunnat infoga en popcorn.gif hade jag gjort det.

 42. Karoline: Nej i nuläget har jag inget konkret att komma med här förutom en dokumentär som handlar om just detta nej. Vad som är sant kommer nog fram förr eller senare.

  Så mitt inlägg här ovanför tyckte du kändes väldigt vinklat eftersom jag inte drog in konspirationshistorier i det hela 🙂 Bra summering på diskussionen.

 43. hej Jacob, där visar du tydligt återigen vilken låg nivå du ligger på i denna diskussion. Att vi inte ska kunna diskutera som två vuxna människor? Som jag redan påpekat så var det bara en parantes i denna diskussion. Det var inte vad jag ansåg fattades i ditt inlägg, vilket jag som sagt redan påpekat. Bra försök till nedsättande kommentar men du sätter tyvärr bara krokben för dig själv när du försöker nedvärdera andra.

 44. Karoline: hej Jacob, där visar du tydligt återigen vilken låg nivå du ligger på i denna diskussion.

  Det krävs att två personer håller sig till reglerna kring hur en diskussion förs för att det ska gå ihop. https://traningslara.se/hur-du-for-en-diskussion/

  Karoline: Det var inte vad jag ansåg fattades i ditt inlägg, vilket jag som sagt redan påpekat

  Nej, det enda du påpekat i övrigt är två studier som redan finns i mitt inlägg och en massa veganpropaganda. Sen tycker du av någon underlig anledning att dessa två studier är superbra i förhållande till alla andra på området, både äldre, lika gamla och nyare studier. Din enda motivering till varför du tycker så är just konspiration.

 45. Karoline:
  hejJacob, där visar du tydligt återigen vilken låg nivå du ligger på i denna diskussion. Att vi inte ska kunna diskutera som två vuxna människor? Som jag redan påpekat så var det bara en parantes i denna diskussion. Det var inte vad jag ansåg fattades i ditt inlägg, vilket jag som sagt redan påpekat. Bra försök till nedsättande kommentar men du sätter tyvärr bara krokben för dig själv när du försöker nedvärdera andra.

  du har ju återkommit flera gånger till konspirationsteorier och cowspiracy (en film du inte ens sett själv och en film som går ut på att även om vi slutar använda bilar idag så är vi ändå körda för djuren vi håller förstör naturen så mycket mer). Då är det väl inte en parentes.

 46. Hej igen Jacob och Beholder,
  Jag förstår att jag trampade på en öm tå när jag kom med synpunkter på inlägget, jag förstod inte hur känsligt det var, det var mitt misstag. Men jag har faktiskt inte kommit med ngn otrevlig kommentar vilket ni båda har gjort. Det är ni som har efterfrågat mer information efter att jag nämnde dokumentären, efter att jag endast la in det som en parantes i ett enda inlägg när jag trodde vi var klara med den huvudsakliga diskussionen. Nu tycker jag vi lämnar detta och hoppas vi kan avsluta utan fler otrevligheter från er sida.

 47. Karoline: Men jag har faktiskt inte kommit med ngn otrevlig kommentar vilket ni båda har gjort.

  Vi har ställt krav på dig när det gäller att ge sakliga argument och beakta all evidens inom ett ämne. Något du visat dig varit fullständigt oförmågen till och på grund av det verkar det som att du känt dig kränkt.

 48. Karoline:
  Hej igen Jacob och Beholder,
  Jag förstår att jag trampade på en öm tå när jag kom med synpunkter på inlägget, jag förstod inte hur känsligt det var, det var mitt misstag. Men jag har faktiskt inte kommit med ngn otrevlig kommentar vilket ni båda har gjort. Det är ni som har efterfrågat mer information efter att jag nämnde dokumentären, efter att jag endast la in det som en parantes i ett enda inlägg när jag trodde vi var klara med den huvudsakliga diskussionen. Nu tycker jag vi lämnar detta och hoppas vi kan avsluta utan fler otrevligheter från er sida.

  Du kan gärna få peka ut vart jag är otrevlig. Jag ber om att du skall leda i bevis en enligt dig allvarlig konspiration där mjejeri industrin med öppna ögon forsätter sälja produkter som är skadliga för oss människor. Inte nog med det dom försöker just som tobakslagen dölja det och vilseleda oss enligt dig. Det är väldigt allvarliga saker och inget att skämta om

 49. Här är en studie till, publicerad idag 25 november, där man följt knappt 200 000 personer. Man undersökte deras matintag vart fjärde år över 16-30 år och tittade på risken att råka ut för diabetes beroende på intaget av olika mejeriprodukter.
  Resultatet blev att man inte såg någon skillnad i risk alls baserat på mejeriintag överlag och när man isolerade det till yoghurt såg man en skyddande effekt, http://www.biomedcentral.com/1741-7015/12/215
  När man hade den här datan utförde man också en meta-analys på den och tidigare data. Resultatet blev det samma då med. Ingen ökad risk

 50. Men snälla Jacob, antingen saknar du självinsikt eller så tycker du det är roligt att skriva till mig på det här otrevliga sättet. Jag har gett många sakliga argument men istället för att bemöta dem har du tagit till nedvärderande kommentarer. Var snäll och sluta, jag har bättre saker för mig.
  Beholder Jag tycker att du har uttryckt dig lite otrevligt här och där, jag orkar inte rada upp allting här i inlägget tyvärr. Jag har som jag redan nämnt för dig inga konkreta saker förutom vad jag har hört om dokumentären och vad jag vet om hur samhället och ekonomi styr. Tyvärr kan jag inte ge dig mer information än det i nuläget.

 51. Om inte Karoline hade den där bloggen då skulle jag tro att hon var ett troll. Blev nästan för mycket då hon började prata om självinsikt.

 52. Karoline: Jag har gett många sakliga argument

  Nej, de har du inte. Du har hittat på ett krav om att studierna måste vara från i år. Det i sig är en fullständigt löjlig gräns som inte har någonting med vetenskap att göra. Samtidigt har du dessutom ignorerat andra studier från i år. Din enda motivering till varför du gör så är konspiration.
  Din enda kritik mot alla översiktsartiklarna jag tagit upp i inlägget är baserade på konspiration.

 53. Men oj Göte och vart kom du ifrån då? Idiot. Nej nu lämnar jag er här, jag har bättre saker för mig än att försöka prata vett med töntar. Och du Jakob verkar var totalt IQ befriad, nu har jag tappat tålamodet.

 54. Intressant debatt med iblandade partner som verkligen har olika syn på saker.
  En tjej som försöker sprida kunskap och så ett gäng nördar som gaddar ihop sig och släpper paragraf bomber med nedlåtande kommentarer när de inte har något vettigt att säga.
  Du som länkar till inlägget ”Hur man för en konversation” Herregud är det vad denna debatt handlade om? det behövs inga ”guideböcker” till hur man för en konversation, börja med vett och etikett och skippa påhoppen. Synd att du tappade tålamodet karoline, hade gärna fortsatt läsa denna debatt en stund till, men förstår dig helt, ibland tar de stopp med folk som har lågt IQ och som behöver guider för att kunna uppföra sig i debatter oavsett vilket ämne det gäller.
  Skulle jag vara bloggens ägare skulle jag dock vara glad för allt detta gratis innehåll han fått, men går ju på sätt o vis att jämföra med att handla på mcdonalds – inget direkt kundbemötande då inte personalen varken har sympati för kunden eller särskilt mycket kunskap om produkten de säljer. Synd om mina paraleller är lite tokiga, men fick bara en obehaglig känsla när vuxna män gaddar ihop sig mot en snäll dam som kommer med fina faktainputs till originalinlägget.
  PS: För dig som gillar guider här har du en guide för hur man besvarar bloggkommentarer utan att vara otrevlig : http://axbom.se/filarkiv/axbom-miniguide-besvara-0.9-large.png

 55. En snäll dam 🙂 Hon kommer in och påstår att jag inte gett en rättvis bild. Säger att jag kör lobbyverksamhet för mejeriföretagen och hon vägra att svara sakligt på mina frågor. Men allt fel är givetvis på vår sida för att vi ställer krav på den informationen som ges.

 56. Läs igenom allt som kommenterats en gång till… Det är inte riktigt så man bemöter besökare som vill tillägga och delge information på din blogg gratis. Bilden jag länkade in på ”besvara kommentarer” är faktiskt inte så pjåkig, hann du kika på den ?

 57. Du får tycka vad du vill om det. Personligen tycker jag inte att man går in på andras hemsidor och nedvärderar deras arbete utan att kunna motivera det på ett ordentligt sätt. Gör man det blir man bemött som man förtjänar.

 58. Men kan man inte bemöta kommentarer på bloggen på ett vuxet sätt, kanske man ska fundera på att stänga ner kommentarer, enkel lösning.

 59. Jag bemöter som jag vill. Får jag sakliga genomtänka kommentarer är jag väldigt trevlig tillbaka och delar väldigt gärna med mig av information. Det finns en orsak till att jag trots allt har en del läsare/följare.
  Att stänga ner kommentarerna är inte aktuellt. Det är ofta väldigt bra diskussioner och frågor där. Men så fort det gäller ett ämne som berör väldigt ideologiska rörelser likt veganism är det tyvärr ofta folk som förstör kommentarsfältet med irrelevanta kommentarer eller, som i det här fallet, kritik baserad på ingenting mer än tro.

 60. Petteri: Intressant debatt med iblandade partner som verkligen har olika syn på saker.

  Var det verkligen intressant?
  Själv tycker jag att, när en person selektivt väljer att endast redovisa 2studier. Sen ignorerar alla andra studier på ämnet pga ”Konspirationsteorier” inte är speciellt intressant.
  Att skylla allt på konspiration är en typ av härskarteknik. Det är ett sett att nervärdera den andres argument genom att ogiltigförklara källor utan att kunna ge en motivering.
  Om Karolin hade kunnat förklara varför hennes studier är bättre, då skulle det kunnat bli en intressant debatt. Hennes enda argument var ju att de studierna hon tog är ”nyast” vilket inte var sant. Så då återstår ju bara att studierna är utvalda för att de har resultatet hon vill ha.

 61. I mitt tycke kompletterade hon originalinlägget med nyare fakta.
  Fakta och undersökningar som gjorts inom ämnet de senaste åren, som kanske författaren till inlägget missat. Men men nog om detta för min del med gillar inte alls attityden ” Jag bemöter som jag vill” osv . Har fått vara med och säga mitt nu iaf nöjd.

 62. Petteri: Fakta och undersökningar som gjorts inom ämnet de senaste åren, som kanske författaren till inlägget missat.

  Så du har inte heller fattat att jag nämner studierna specifikt i mitt inlägg? Trots att jag upprepat detta flera gånger om bland kommentarerna?

 63. Petteri:
  I mitt tycke kompletterade hon originalinlägget med nyare fakta.
  Fakta och undersökningar som gjorts inom ämnet de senaste åren, som kanske författaren till inlägget missat.Men men nog om detta för min del med gillar inte alls attityden ” Jag bemöter som jag vill”osv . Har fått vara med och säga mitt nu iaf nöjd.

  Det är inte så att du och Karolin är affilierade på något sätt? Tänker på att hon har sponsrade inlägg från ditt egolife.se. Är det därför du försvarar hennes misstag här?

 64. Hej Adam, om det är ngra som är affilierade så verkar det vara du och Jacob eftersom du använder exakt samma argument som han. Det verkar inte ens som att du läst diskussionen här ovan för då skulle jag inte behöva upprepa mig. Ingen av er har tydligen förstått, trots att jag tyckte jag var så tydlig, att det jag nämnde om dokumentären var i förbifarten, som en eventuell förklaring till varför man inte vågat undersöka nackdelar med mjölk förut.
  Jag har inte bara två källor på mitt blogginlägg, jag har 7 st tror jag. Jag har inte heller sagt att mitt inlägg är bättre men att jag tar upp ämnet från en annan synvinkel än författaren till den här bloggen och jag tyckte att det var värt i nämnas i samband med det här inlägget. Ja för typ femtioelfte gången typ jag har sagt detta nu tror jag:)

 65. Karoline:
  Men snälla Jacob, antingen saknar du självinsikt eller så tycker du det är roligt att skriva till mig på det här otrevliga sättet. Jag har gett många sakliga argument men istället för att bemöta dem har du tagit till nedvärderande kommentarer. Var snäll och sluta, jag har bättre saker för mig.
  BeholderJag tycker att du har uttryckt dig lite otrevligt här och där, jag orkar inte rada upp allting här i inlägget tyvärr.Jag har som jag redan nämnt för dig inga konkreta saker förutom vad jag har hört om dokumentären och vad jag vet om hur samhället och ekonomi styr. Tyvärr kan jag inte ge dig mer information än det i nuläget.

  Du vet att det är allvarliga anklagelser du för fram. Om det hade varit om en person du hade sagt liknande saker om hade vi rört oss i gränslandet för förtal. Det går inte i Sverige att förtala företag så det är fritt fram för dig att säga vad du vill.

 66. Petteri:
  Intressant debatt med iblandade partner som verkligen har olika syn på saker.
  En tjej som försöker sprida kunskap och så ett gäng nördar som gaddar ihop sig och släpper paragraf bomber med nedlåtande kommentarer när de inte har något vettigt att säga.

  Hon försöker sprida kunskap?
  Men det hon för fram är bara åsikter,och insinuationer, hon för inte fram nån fakta. Inget av det hon säger går att bevisa eller visa med relevanta undersökningar.

 67. Karoline: Jag har inte bara två källor på mitt blogginlägg, jag har 7 st tror jag

  Källor är inte samma sak som studier Karoline. Jag hade kunnat starta upp 7 hemsidor nu där jag skrivit att mjölk är världens bästa livsmedel och att du dör om du börjar äta vegankost och sen länkat det som källor i mitt inlägg här ovanför.
  Men det hade ju inte bidragit med någon information alls. Det hade snarare varit oärligt att länka till det.

  Karoline: Hej Adam, om det är ngra som är affilierade så verkar det vara du och Jacob eftersom du använder exakt samma argument som han

  Hela din sida stinker av reklaminlägg för övrigt. Uppenbarligen en site till bara för att ge länkkraft till andra sidor där du säljer saker. Tydligen en hel del investerat i skit så som rasberry ketones. Jag har tagit bort alla länkarna härifrån till din sida nu. Om någon ändå vill läsa ditt inlägg om mjölk kan hen kopiera in inlägget i adressfältet.

 68. Jag använder mig av uppdaterade trovärdiga källor av olika slag istället för en samling äldre studier som du gör.
  Jag gör ingen reklam för Raspberrry Ketone, du gör själv minst lika mkt reklam på din egen sida. Men tack, då slipper jag få fler idioter till min egna sida.

 69. Nej, du använder dig av veganpropaganda.
  Jo, du gör reklam för raspberry ketone. Det är väldigt uppenbart. Jag har annonser från google här på sidan. Jag vet inte ens vilka annonser som just du får se och jag kan därför inte uppmuntra folk att köpa sakerna som annonseras osv för att tjäna pengar. Du har köpta inlägg på din sida alt. att du själv också driver sidorna där du säljer produkterna. Helt uppenbart ett affiliatenätverk som försöker framstå som trevliga konsumenter som rekommenderar saker.

 70. Karoline:
  Jag använder mig av uppdaterade trovärdiga källor av olika slag istället för en samling äldre studier som du gör.
  Jag gör ingen reklam för Raspberrry Ketone, du gör själv minst lika mkt reklam på din egen sida. Men tack, då slipper jag få fler idioter till min egna sida.

  Läkare för framtiden är långt i från trovärdig källa. Det är en vegansekt som endast tar up saker som stödjer deras tro och aktivt ignorerar allt annat.
  Varför raderades ditt reklam inlägg om egolife.se? 😉

 71. Jacob, jag har inte alls köpta inlägg. Det ser snarare ut som att du själv har det tycker jag.
  Jag kör inte veganpropaganda heller, det är snarare du själv som kör mjölkpropaganda tycker jag. Att du fortsätter tjata om samma saker om och om igen, helt otroligt. Men visst har du inget bättre för dig så. Jag ska sätta igång och fixa med annat här nu, men sitt kvar här du;)

 72. Apropå konspirationsteorierna – nu lanserar Coca-Cola en ny mjölk i USA.
  http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/11251902/Coca-Cola-to-release-expensive-milk-that-will-rain-money.html
  Med tillsatt protein och utan laktos. Ungefär dubbelt så dyr som ”vanlig mjölk” i USA.
  Den kommer att heta ”Fairlife”.
  //
  Coca-Cola is to release its own brand of milk that will become so popular it will ”rain money”, the drinks giant has said.
  Fairlife, which will hit US shelves next month, will cost twice as much as standard milk currently sold in shops, the company admitted.
  However, Coca-Cola’s milk will contain higher protein, lower sugar and no lactose.
  ”Our vision for the nutrition beverage business and the milk product … has a proprietary milk filtering process that allows you to increase protein by 50pc, take sugar down by 30pc, and have no lactose, and a milk that’s premiumised and taste better and we’ll charge twice as much for it as the milk we used to buying in a jug,” Sandy Douglas, senior vice-president and global chief customer officer,
  //
  Även här:
  http://seekingalpha.com/article/2695965-the-coca-cola-companys-ko-presents-at-morgan-stanley-global-consumer-conference-transcript?all=true&find=pepsico%2Bprotein

 73. Jag måste ha missat något men artikeln är daterad 7 november och kommentarerna är från 2014? Har något nytt hänt här eller är det bara fel på dateringen? Det var i och för sig underhållande att läsa kommentarsdiskussionen…

 74. Jacob, du har ju visat svårslagen oförmåga att förstå att insulin är ett hormon som faktiskt påverkar oss väsentligt (övervikt, hjärtkärlsjukdom, cancer m.m.) om vi går med för höga värden under lång tid (dvs insulinresistens/diabetes). Och att hur och vad vi äter spelar en stor roll i utvecklandet av insulinresistens.
  Men vad det gäller det här inlägget, är jag helt på din linje. Och även en blind höna kan ju hitta ett korn 😉 (obs. skämt). Det finns inga belägg för att mjölk är onyttigt. Tvärt om. Mjölk betraktades som hälsokost förr i tiden och man la stor möda på att framförallt fattiga barn skulle få tillgång till mjölk, vilket var helt rätt ur folkhälsperspektiv. Mjölk är ett mycket näringstätt livsmedel.
  Men det var då… I våra dagar så känner unga vegetarianer som växt upp med Walt Disney att det är djupt omoraliskt att äta Kalle & hans vänner. Storbolagen uttnyttjar detta för att sälja sina produkter genom att lansera idéer om att animalier skulle vara ohälsosamt och miljöfarligt. Storbolagen vill nämligen sälja plantbaserade livsmedel eftersom det ger högre marginaler. Det klassiska knepet är som vanligt att skrämmas för något och sälja lösningen. Kött och mjölk är farligt för miljön och hälsan men vi har havremjölk och sojabiffar. Samma knep används för växtoljor – Riktigt fett är farligt, men vi har ”fleromättat” margarin…
  Veganerna och vegetarianer är nyttiga idioter i sammanhanget som slukar dom tokiga argumenten kring mijö och hälsa. Absurditeter som att det skulle vara bättre med grönsaker eftersom kor pruttar. Det gör människor också om dom bara äter bönor. Så vi flyttar i så fall enbart problemet till människors magar och rumpor. Faktum är att ett jordbruk inte kan vara särskilt miljövänligt utan djuruppfödning.

 75. Nämen oj vad glar jag blir att Patrik som aldrig visat att han kan någonting nämnvärt alls om näringslära och fysiologi anser att resultatet i studierna som jag hänvisar till stämmer. Nästan så jag borde mejla alla dessa forskare med och berätta, säkert stort för dem med

 76. Det var inte tänkt att ses som en komplimang Jacob. Det är ditt överdrivna bekräftelsebehov som talar.
  Vi har nog olika syn på kunskap. Att validera och förkasta studier utefter hur de stämmer med egna förutfattade meningar är vare sig vetenskap eller kunskapssökande. Men utesluter ju inte att det kan bli rätt ändå

 77. Hej,
  Ett nöje att läsa kommentarer på din blogg Jacob. Framförallt är det ett stort nöje att följa dina bataljer med X antal som ska kommentera i stort sett varje inlägg du skriver. Dina svar är klockrena.

 78. Patrik:
  Det var inte tänkt att ses som en komplimang Jacob. Det är ditt överdrivna bekräftelsebehov som talar.
  Vi har nog olika syn på kunskap. Att validera och förkasta studier utefter hur de stämmer med egna förutfattade meningar är vare sig vetenskap eller kunskapssökande. Men utesluter ju inte att det kan bli rätt ändå

  Du börjar med att dissa honom för att sedan ge beröm för att studierna pekar på saker som du tycker och tror någon skall ta det som en komplimang. Hur tänker du då?

 79. Fantastiskt ointressant länk Chris. Mjölk och ben är redan nämnt i artikeln här ovanför. Det jag tar upp där är studier som summerat forskningen på området. Det du länkade till är bara någon som suttit och googlat och försökt att samla ihop allt hen hittar som kan verka dåligt mot mjölk.

 80. Mjölkprodukters äckelfaktor är rätt hög med tanke på innehållet av somatiska celler (även om det inte påverkar hälsan) och den naturliga förekomsten av tillväxthormoner är inte så trevlig.
  ”Conclusions High milk intake was associated with higher mortality in one cohort of women and in another cohort of men, and with higher fracture incidence in women. Given the observational study designs with the inherent possibility of residual confounding and reverse causation phenomena, a cautious interpretation of the results is recommended.”
  http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6015
  ”Conclusions: These results support the hypothesis that dairy products and calcium are associated with a greater risk of prostate cancer.”
  http://ajcn.nutrition.org/content/74/4/549.short

 81. Linda: Mjölkprodukters äckelfaktor är rätt hög

  Hej Linda!
  Vad du personligen tycker är äckligt tror jag inte särskilt många bryr sig om. Gällande dina två studier så är de givetvis inkluderade i de resultat jag tar upp i artikeln här ovanför. Skillnaden är att studierna jag refererar till summerar hela forskningsområdet medan du har valt ut två studier av väldigt många bara för att du tycker att de passar med det som du vill ska vara verkligheten.

 82. Karoline: även har ett gott syfte bakom.

  Detta är knappast ett objektivt argument.
  Objektivitet bör vara vetenskapens första grundsten.

 83. Karoline: miljardindustri som subventioneras av staten

  Var i årsredovisningarna för miljardindustrin kan jag läsa om detta? Eller var i statsbudgeten / statsräkenskaperna kan jag läsa om detta?

 84. […] några år sedan skrev jag artikeln ”Mjölk, mejeriprodukter och hälsa” som fortfarande idag är en populär artikeln. När jag skrev den artikeln så var det en en […]

 85. Tjenare Jacob.
  Vill bara tacka för en sjukt bra blogg. Bloggen gör det mycket lättare för en person som inte har tid eller kunskap att till fullo sätta sig in i alla dessa artiklar som släpps och kunna dra en slutsats. Att din blogg dessutom är lätt att länka vidare till personer som vill sprida okunskap och trams på internet är bara ett plus.

 86. Ja denna artikel var verkligen lysande.
  Rekommenderar att du utformar alla artiklar på detta sättet, låt halva texten handla om hur sårad du blev på någon social media. Skriv gärna ut överallt i texten om hur kränkt du blev.
  Lysnade!
  När det gäller kunskapen är det en skrämmande nivå

 87. Anders Svensson:
  Ja denna artikel var verkligen lysande.
  Rekommenderar att du utformar alla artiklar på detta sättet, låt halva texten handla om hur sårad du blev på någon social media. Skriv gärna ut överallt i texten om hur kränkt du blev.
  Lysnade!
  När det gäller kunskapen är det en skrämmande nivå

  Jag klippte ut den delen när Jacob bemöter en person och klistrade sedan in i Word. Den delen består av 123 ord. Detta i en text som i sin helhet (tabellen exkluderad) innehåller knappa 2500 ord. Inte hälften (och inget om att bli sårad heller för den delen).
  Apropå kunskapen: upplys oss gärna.

 88. Hej!
  Angående minskade/ökade risker och prostatacancer nämns i summeringen ungefär att under 0,5 liter mjölk är lugnt men över 1 liter betyder ett kalciumintag som kan kopplas till ökad risk. ”Så att hålla sig under en liter (per dag) är nog rimligt.”
  Jag undrar vad som ska räknas in denna halvliter / liter? Specifikt undrar jag om proteinpudding som säljs i 200 grams-förpackning. Innehåller främst mjölk och mjölkprotein. 10 g protein per 100 gram. Går det att enkelt översätta denna 200 grams-förpackning till dl mjölk? Ska ”mjölkprotein” räknas in (innehåller det kalcium?) eller ska bara ”mjölk” räknas in?

 89. jonte: Jag undrar vad som ska räknas in denna halvliter / liter? Specifikt undrar jag om proteinpudding som säljs i 200 grams-förpackning. Innehåller främst mjölk och mjölkprotein. 10 g protein per 100 gram. Går det att enkelt översätta denna 200 grams-förpackning till dl mjölk? Ska ”mjölkprotein” räknas in (innehåller det kalcium?) eller ska bara ”mjölk” räknas in?

  Om man vill hålla nere intaget av kalcium på grund av den korrelationen man ser i epidemiologin så behöver man veta hur mycket kalcium man äter. Så du får kolla med försäljarna av pudding hur mycket kalcium det finns i deras produkter.
  Jag vill minnas att tex proteinpulver innehåller mer kalcium än mjölk per 100 gram men då dricker man ju ofta flera 100 g mjölk per glas medan proteinpulvret tas i mindre doser med vatten.

 90. Man tycker ju om mjölk var så hemsk som vissa förespråkar så borde ju de nordiska länderna inte ligga i nära toppen när det gäller livslängd och sånt. Om det nu är skadligt istället för neutralt eller t.om. positivt, så verkar det nu inte vara något att jaga upp sig över….

 91. Hittar du några undersökningar som tar upp skillnaden på intag av råmjölk och homogeniserat/ pastöriserat mjölk. Har hört att cellerna kan ta stryk i processerna och att mjölken då känns främmande för kroppen. Dessutom är jag alldeles för lat för att kolla upp detta ordentligt själv 😉
  Allt gott
  M

 92. Jag har varit ovo lacto vegetarian större delen av mitt liv. Nu är jag pescetarian. Jag är inte så glad i att äta ägg men mjölkprodukter är något som jag gillar speciellt filmjölk, och ost 17 till 32 %. Varför undviker jag då smör, grädde creme fraiche, feta ostar och andra feta mjölkprodukter. Jag får tillräckligt i mig av mättade fetter genom dessa produkter och dessutom kakao, någon gång kokosflinger, och de mindre mängder som finns i många livsmedel. D vitamin och omega 3, får jag i mig via fisk och skaldjur. Jag är inte vegan men om du inte kompletterar med B12, omega3 och D vitamin så riskerar du att bli sjuk. Mjölk innehåller mycket korta fettsyror, mineraler, en hel del vitaminer och väldigt mycket B 12.och vilket få människor vet CLA. Jag är väldigt glad i vegetabilier. Det är ju väldigt konstigt att många undersökningar visar att ovo lacto vegetarianer och pescetarianer lever längst om det bara är en massa skit de äter. Patrik tror du att vegetarianer inte använder mjölkprodukter? Jacob du skriver vettigt.

 93. Huruvida mjölk/mejeriprodukter påverkar hälsan är högst individuellt. Det är en otroligt bra källa till protein och andra viktiga ämnen. Tål man dessa produkter ska de utgöra en självklar del av den dagliga kosten, speciellt om man styrketränar.

 94. Vet att denna kommentar postas på helt fel plats, men eftersom det är slutfasen av influensatider så undrar jag om det skulle kunna dyka upp en artikel här som ser över forskningsläget kring det?
  Varje år googlar man samma fråga och hittar då fram till att konsensus verkar vara att över nacken symptom är det OK med måttlig träning, men under så är det inte det. Samt att vid feber är det aldrig bra. Oftast är det läkare som skriver det.
  Då snubblade jag över den här artikeln som är över tio år gammal och ställer det här totalt över ända: https://www.nytimes.com/2008/12/25/health/nutrition/25best.html
  Enligt den här artikeln kan man enligt studierna till och med träna intensivt när symptomen är som värst utan att det gör någon skada, vad gäller egentligen?

 95. Din rekommendation kring max 1L mjölk per dag; gäller den enbart mjölk eller mejeriprodukter totalt? Alltså sammantaget max 1L av exempelvis yoghurt, keso och kvarg?

 96. Julia:
  Din rekommendation kring max 1L mjölk per dag; gäller den enbart mjölk eller mejeriprodukter totalt? Alltså sammantaget max 1L av exempelvis yoghurt, keso och kvarg?

  Det är bara mjölk och bara om du har prostata.

 97. Intressant inlägg! Kan ju också vara så att våra gener styr en del. Igår läste jag igen något på SVT om svenskarnas ursprung och att generna faktiskt kan ha med vår mjölktolerans att göra. Redan för några år sedan så publicerade de den här artikeln – https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/nytt-svar-pa-mjolkgatan
  Hur som haver så tycks det inte vara så enkelt att säga att mjölk är bu eller tvärtom för alla. Vi måste kanske kolla mer på genetiken för att vara helt säkra på hur en visst ämne kommer att påverka vår kropp och vårt sinne.

 98. Tack Jacob för det här intressanta inlägget. Jag är vegetarian och utesluter så mkt animaliska produkter jag kan från kosten, men det har endast att göra med att jag inte vill bidra till djurindustrins oetiska hantering av djur. Jag tycker det argumentet räcker och förstår inte varför djurrättsorganisationer mfl måste vinkla hälsoargument för att övertyga.

 99. Hej Jacob, bra artikel som vanligt!
  Jag har nyligen sett fler och fler påståenden om att mjölk negativt påverkar fertilitet och mående hos män genom innehåll av östrogen (även sänkning av testo). Vet du ifall det finns någon konsensus i fältet angående detta?

 100. Rekommenderar alla att läsa boken Kinastudien. Det är den största studien någonsin utförd.
  Slutsatsen i den är överväldigande.
  mvh / Peter

 101. Rekommenderar alla att läsa boken Kinastudien. Det är den största studien någonsin utförd.
  Slutsatsen i den är överväldigande.

  Tjena Peter!
  Kinastudien är inte den största studien som någonsin utförts. Den är inte ens i närheten. Och det som framställs i boken (som inte är studien) är inte på något sätt överväldigande. Det är istället ganska missvisande information. Både hur den framställer den faktiska studien och hur den framställer forskningen kring kost i övrigt. Här är en bra genomgång, https://www.redpenreviews.org/reviews/the-china-study-the-most-comprehensive-study-of-nutrition-ever-conducted-and-the-startling-implications-for-diet-weight-loss-and-long-term-health/

 102. Jag är 74 år. Frisk som en nötkärna, absolut ingen övervikt. Dricker och har genom livet druckit mycket mjölk, röd mjölk. Dricker även grädde och använder smör i stora mängder i min mat, (lagar mycket och ofta)!
  Daglig dryck ca.3l mjölk. Varför så mycket? Smakar bara mer!!!
  Är frisk spelar golf dagligen, (sommartid). har hus som pysslas om både ute och inne!
  Mina avkommor repeterar verkligen mjölkkonsumtionen!

 103. Det står inget i denna artikel om mejeriprodukter och hälsa om östrogen, kolesterol eller salt. Ett högt intag av kolesterol och salt är väl inte fördelaktigt ur hälsosynpunkt? Och vilken kroppsbyggare ute på gymmen skulle dricka mjölk om det stod i innehållsförteckningen ”innehåller östrogen”?
  Meta-analysen om diabetes typ 2 som förekommer i artikeln är gjord av denna person (och en person till utan konfliktintresse). I studien kommer dom fram till att mjölk inte ökar risken för typ 2 diabetes. Har inte orkat läsa igenom varenda studie dom länkar till i studien, men lite skeptisk blir man ju…
  Hur kan man veta om dom ”cherry picked” dom fakta som passade dem utan att själv göra om hela meta-analysen?
  ”Sabita S. Soedamah-Muthu received unrestricted grants for prior meta-analyses work by the Dutch Dairy Association, Global Dairy Platform, The Dairy Research Institute and Dairy Australia. She also received the Wiebe Visser International Dairy Nutrition Prize (2014) for her research output on dairy and cardiometabolic diseases.”

  Ja, jag vet östrogen förekommer naturligt i kroppen hos både män och kvinnor. Men någon har varit väldigt duktig på att berätta för allmänheten hur mycket ”östrogenlika ämnen” det finns i soja och det är många ute på gymmen som därför håller sig borta från soja men dricker vassleprotein flera gånger om dagen. Att det inte nämns alls i en artikel om mjölk på en sida med tydlig träningsprägel tycker jag är konstigt. Dom enda som nämner det är ju ”andra sidan” i form av veganförespråkarna som också ägnar sig åt cherry-picking.

 104. Magnus: Det står inget i denna artikel om mejeriprodukter och hälsa om östrogen, kolesterol eller salt.

  Nej, för det finns ingenting där som direkt är värt att skriva om kopplat till mjölk. Eller du har någon vettig referens som visar att det är relevant ur ett hälsoperspektiv?

  Magnus: Hur kan man veta om dom ”cherry picked” dom fakta som passade dem utan att själv göra om hela meta-analysen?

  Om du verkligen vill veta och inte litar på peer review så får du så klart kolla igenom det själv. Det gäller alltid oavsett vem som har skrivit artikeln. Men du kan ju tydligt se resultatet från tidigare meta-analyser i bilden så vill du inte tro på just den här så kan du ju tro någon av dem. Eller på senare artiklar som har kommit ut under året som gått.
  Jag vet en studie som säkert passar dig som verkar gilla konspirationskortet. Här har man delat in studier i om de är finansierade av mejeriföretag eller inte och sedan analyserat studierna för sig själv. De studierna som inte var finansierade av mejeriföretag visade på ett signifikant resultat där mer mejeriprodukter minskade risken för typ 2 diabetes. Studierna som var sponsrade visade inte på någon signifikant minskad risk. Trenden var dock precis den samma i båda fallen. Högre intag av mejeriprodukter korrelerar med lägre risk https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0958694619300676

  Magnus: Men någon har varit väldigt duktig på att berätta för allmänheten hur mycket ”östrogenlika ämnen” det finns i soja och det är många ute på gymmen som därför håller sig borta från soja men dricker vassleprotein flera gånger om dagen. Att det inte nämns alls i en artikel om mjölk på en sida med tydlig träningsprägel tycker jag är konstigt.

  Syftet med den här artikeln är att försöka summera vad vi vet i frågan kring mjölk. Syftet med artikeln är inte att skriva om saker som folk hittar på skulle vara ett problem. Jag har inte skrivit om det här med östrogen eftersom det är ointressant och ingenting som ens diskuteras. Frågan kring östrogenliknande ämnen i soja är lika ointressant den med och du hittar inget om det här på sidan heller.

 105. ”Nej, för det finns ingenting där som direkt är värt att skriva om kopplat till mjölk. Eller du har någon vettig referens som visar att det är relevant ur ett hälsoperspektiv?”
  Ett högt intag av kolesterol associeras väl med hjärt och kärlsjukdomar som t.ex åderförkalkning?
  Att det inte ens står att mjölk eller andra mejeriprodukter innehåller kolesterol tycker jag är konstigt.
  Eller hör det till allmänbildningen att varje deciliter mjölk innehåller 5mg kolesterol och varje 100g ost innehåller 105mg kolesterol? Jag visste inte ens det fanns kolesterol i mjölk innan jag började träna och läsa på om näringslära…
  https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2728487
  Ja, studien pratar om både ägg och kolesterol. Men det är väl samma sorts kolesterol i mjölk som i ägg?

  Är det verkligen helt ointressant hur mycket östrogen vi killar som tränar och bygger muskler får i oss via kosten?

  Jag tackar för länken till studien om finansierade mjölkstudier vs. självständiga. 🙂
  Tyvärr kunde jag bara läsa abstrakten, men intressant ändå, det stämmer säkert. Fast studien är publicerad i ”International Dairy Journal”, undrar om dom skriver mycket negativt om mjölk där. Allt är bakom en pay-wall, så går bara läsa rubrikerna. Dom verkar mest rapportera om olika konferenser som hålls om mjölk, vassleproteinfunktionalitet, ost-jäsning och har artiklar om hälsofördelarna med laktos etc.
  (Hittade iofs en intressant gratis artikel i tidningen där dom undersökt CO2-utsläppen i amerikas mjölkproduktion, 2,4kg CO2/liter mjölk, men det är ju off-topic här.)
  Men allt är ju såklart inte en enda stor konspiration… Som du skriver i slutet på artikeln, lite mjölk gör nog ingen skada på hälsan.

 106. Magnus: Ett högt intag av kolesterol associeras väl med hjärt och kärlsjukdomar som t.ex åderförkalkning?
  Att det inte ens står att mjölk eller andra mejeriprodukter innehåller kolesterol tycker jag är konstigt.

  Den här texten handlar om mejeriprodukter, inte om kolesterol. Att börja varna för allting som innehåller kolesterol bara för att du råkar se ett globalt samband är korkat. Det vore som att varna för frukt eftersom det innehåller socker.
  Vill du veta om mjölk ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom så kan du ju titta på den datan direkt. Den datan har du här ovanför i artikeln du kommenterar. De studier som finns visar inte på något samband. Varför då börja blanda in något annat som du får i dig via en massa andra livsmedel med? För mig låter det som en riktigt dum idé men du har kanske en bra motivering?

  Magnus: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2728487
  Ja, studien pratar om både ägg och kolesterol. Men det är väl samma sorts kolesterol i mjölk som i ägg?

  Ägg är ett dåligt exempel. Det är bara studier från USA som visar en ökad risk med äggkonsumtion. När studierna utförs i Europa så ser man inte någon korrelation. Inte heller när man summerar studier från hela världen. Så sambandet i USA beror sannolikt på andra levnadsvanor som också korrelerar med högt äggintag. https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-018-1692-3
  Ägg och hjärt- och kärlsjukdom
  (Här kan du läsa om hur du tolkar bilden ovan, https://traningslara.se/tolka-en-forest-plot/
  Får jag fråga varför du valde ut just en studie på ägg från USA, när vi egentligen diskuterar mjölk? Det är väl inte så att du bara sitter och googlar efter saker som du tycker kan bekräfta det du redan vill tro på?

  Magnus: Är det verkligen helt ointressant hur mycket östrogen vi killar som tränar och bygger muskler får i oss via kosten?

  Ja, jag har aldrig sett någon som helst data som ens antyder att det skulle vara av betydelse. Har du?

 107. ”Att börja varna för allting som innehåller kolesterol bara för att du råkar se ett globalt samband är korkat.”
  Det är väl skillnad på att varna, informera och ignorera?

  Ja, jag googlade fram en studie om kolesterol, i denna studie gjord på ägg, förmodligen för ägg innehåller mer kolesterol än mjölk och därför lättare att utföra. Eftersom du frågade om en vettig studie ur hälsoperspektiv om kolesterol. Jag googlade, hittade studien, läste den, ansåg den vara relevant nog för att iaf fortsätta debatten och länkade den. Det är inte lätt att vara så korkad som jag är som har slutat med mjölk, ägg och kött för att det bland annat innehåller kolesterol och nu äter WFPB, som inte innehåller något kolesterol alls.
  Jag är ingen självutnämnd expert på näringslära, bara en kille som försöker lära sig för att uppnå ”optimal hälsa” efter åratal av skräpmat och depression. Därför jag googlar, läser, försöker trots jag är korkad, att tänka själv och frågar dem som säger sig veta bättre.
  Att du gav mig en länk från ”Mjölkproducenternas ekonomiska intresseförenings vetenskapliga tidskrift” (fri svensk översättning) för att bevisa för mig att det inte finns något samband mellan mjölk och ohälsa är tyvärr inte övertygande.
  En enkel googling hittade denna undersökning , gjord i Japan, på effekterna av mjölk och östrogen. Bara abstract iofs.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19496976
  Och här en studie, gjord i Kina där dom jämför mjölk från mongoliska ko-rasers östrogeninnehåll med kommersiella mjölkkor (mycket högre i mjölkindustri-kor).
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19950719
  Jag kan säkert googla fram fler studier… Men höjda östrogen-nivåer från mjölk är inte något värt att bekymra sig eller ens informera om? Som sagt, jag visste inte ens att det fanns östrogen i mjölk för några månader sedan…
  Om du skulle skriva ”Att knyta gymskorna hårdare ger 0,01% mer muskeltillväxt! Ny studie visar…” skulle nog många ute på gymmen dra åt skorna rejält innan dom tränar. Know your audience. 🙂 Eller nämner du inte kolesterolet och östrogenet i mjölk alls för du vet hur ”vi” skulle reagera om du skrev det?

 108. EDIT:
  Hittade en bättre hel studie i ämnet gjord på kvinnor efter klimakteriet.
  https://www.nature.com/articles/ejcn2009129
  ”The higher mean concentrations of total and free estradiol associated with the high dairy consumption that we observed, lends support to the hypothesis that milk and dairy products are major sources of estrogens in the human diet”.
  Inga konfliktintressen rapporterade. Studien rekommenderar ytterligare studier i ämnet.

 109. Magnus: Det är väl skillnad på att varna, informera och ignorera?

  Det du gör i fall du försöker framställa det som att allting med kolesterol per automatik är farligt är inte något av det i din lista. Det är att desinformera.
  Om jag skrivit en lång text och frukt och tagit upp att det innehåller socker och att folk som äter mycket socker ofta är i sämre hälsa. Tycker du att det är information? Jag skulle säga att jag indirekt bara gör folk oroliga för frukt trots att jag inte har någon som helst orsak att göra folk oroliga för frukt.
  Jag hade så klart kunnat skriva ett längre stycke där jag först sagt det här ovanför och sedan sagt att det ändå inte finns någon som helst orsak till att vara orolig för frukt, trots sockermängden. Men då har jag i princip bara väckt oro hos folk utan någon som helst orsak samtidigt som jag skrivit en massa ointressant text. Det hade blivit precis samma sak om jag skulle dra upp kolesterol i mjölken. Som du skriver så är det få som känner till det och det är helt okej att det är så. För det finns inga kända orsak till varför man skulle ha någon som helst nytta av att veta det.

  Magnus: Jag är ingen självutnämnd expert på näringslära, bara en kille som försöker lära sig för att uppnå ”optimal hälsa” efter åratal av skräpmat och depression. Därför jag googlar, läser, försöker trots jag är korkad, att tänka själv och frågar dem som säger sig veta bättre.

  Du verkar inte förstå skillnaden mellan att göra någonting korkat och att vara korkad? Det första gör vi alla då och då, vem har liksom inte sagt någonting som de ångrat eller som de inte tänkt igenom ordentligt först?
  Det andra är det bara några få i befolkningen som är, korkade på riktigt, mer eller mindre alltid. Jag har inte sagt någonting om att du skulle tillhöra den andra gruppen så du kanske ska lägga ner den delen?

  Magnus: Att du gav mig en länk från ”Mjölkproducenternas ekonomiska intresseförenings vetenskapliga tidskrift” (fri svensk översättning) för att bevisa för mig att det inte finns något samband mellan mjölk och ohälsa är tyvärr inte övertygande.

  Det var ett exempel. För att man i den studien just delat in studierna efter sponsring. Vill du inte tro på den så finns det säkert tiotals olika litteratursammanställningar från de senaste 5 åren på samma fråga som alla kommer till samma slutsats.
  Märker du inte själv hur löjligt det här blir? Du försöker desperat förkasta någon enstaka studie för att sen hoppas att det skulle lura andra (eller bara dig själv?) till att tro att du på något vis har motbevisat någonting? Eller att resultatet måste vara tvärt om trots att du inte lagt fram någon som helst evidens för det?

  Magnus: Men höjda östrogen-nivåer från mjölk är inte något värt att bekymra sig eller ens informera om?

  Nu har du frågat om det här flera gånger. Svaret kommer inte att förändras.
  Om du vill visa att det på något vis är relevant så får du visa det. Det finns saker i maten vi äter och det vi äter kommer ofta ut i kroppen. Det är ingen nyhet. Men vad är det du tror ska ske här som då inte hade visat sig i den andra datan jag tar upp här ovanför i artikeln?

  Magnus: Om du skulle skriva ”Att knyta gymskorna hårdare ger 0,01% mer muskeltillväxt! Ny studie visar…” skulle nog många ute på gymmen dra åt skorna rejält innan dom tränar.

  En sådan slutsats skulle kräva en interventionsstudie med väldigt många försökspersoner för att se en sådan liten effekt samtidigt som man skulle kunna säga att det är någon typ av verklig effekt. Men om det hade funnits så hade säkert en hel del dragit åt snörena lite extra. Varför inte liksom?
  Men varför är det relevant här? Försöker du säga att östrogen i mjölk skulle försämra resultaten vid träning?

 110. ” Försöker du säga att östrogen i mjölk skulle försämra resultaten vid träning?”
  Jag försöker fråga, och lära mig, om ett ökat intag av östrogen via mjölk påverkar träningsresultaten eller har några negativa hälsoeffekter.
  https://www.nature.com/articles/ejcn2009129#Sec9
  En studie gjord på kvinnor efter klimakteriet där gruppen som fick äta mycket mjölkprodukter ökade östrogenhormoner i kroppen med 15%.
  Hur mycket påverkar en 15% ökning av östradiol träningen?
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19496976
  Hittade hela studien som pdf på denna sida, ingen aning om vad det är för sida…
  http://www.birdflubook.org/resources/Maruyama_2010_PI_52_33.pdf
  Efter har druckit 6dl mjölk: ”These results suggest that estrogens in
  milk were absorbed, and gonadotropin secretion was suppressed,
  followed by a decrease in testosterone secretion.”
  https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/179/6/EJE-18-0591.xml
  Intressant studie, inte solklart att östrogen i mjölk är ofarligt.
  Men du avfärdade personen du berättar om i artikeln för att hen skickade dig individuella studier och inte såg på helheten via meta-analyser (gjorda av personer som fått utmärkelser och pengar från mjölkindustrin.) Kommer du avfärda dom studier jag länkat till också? Du har studerat och vet så mycket om östrogen, hormoner i kroppen och mjölkproduktion på industrinivå att du kan avfärda dem allihopa och välja att inte ens berätta det för läsarna? (Anklagande ton nu kanske, inte min avsikt… Om du har kunskaper om detta vill jag jättegärna veta. Jag försökte läsa lite av Bengt-Olof Nilsson’s, professor i fysiologi vid Lunds universitet, publicerade artiklar om östrogen, https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/bengtolof-nilsson(3c744fa1-6d7b-4200-9125-eb7a0795f9e4)/publications.html , men det gick lite över huvudet på mig. GPER’s förhållande till östradiol och blodtryck… yikes. )
  ”Men vad är det du tror ska ske här som då inte hade visat sig i den andra datan jag tar upp här ovanför i artikeln?”
  Tja… några tillagda rader i din artikel om att östrogenhalten i mjölk existerar och är mycket högre nu än för 100 år sedan, att det finns studier som säger att intag av mejeriprodukter ökar östrogenhalten i kroppen men att halten är oftast låg, väldigt låg i lätt och minimjölk.
  Jag läser ju dina artiklar för att försöka lära mig något.
  Vill gärna tro att jag har förstånd nog att få bli informerad om att t.ex frukt är nyttigt trots att det innehåller fruktos, eller att mjölk innehåller kolesterol och östrogen men är ”bra ändå”. Det är väl ändå inte ”desinformation”? Jag frågade om kolesterol och östrogen, utan att hävda jag är expert på något av ämnena. Om så är fallet att intag av livsmedel med högt kolesterol-värde inte har något med LDL-kolesterolvärdet i blodet att göra hade jag gärna läst en rad eller två om det också.

  Menade såklart att den påhittade studien om gymskorna stämde och du då korrekt rapporterat om det och på så sätt influerat kroppsbyggare ute på gymmen att dra åt skorna för att få en minimal ökning av muskeltillväxt. För vad gör man inte för lite gains, varför inte liksom?
  Så jag undrade om då inte samma byggare skulle dra ned på mjölkdrickandet om dom visste dom micro-doserade östrogen varje dag.
  Komjölk kan innehålla upp till 1000 pg/mL. Hormonbehandlingar för transpersoner mäts i ng/dL.

 111. Magnus: Så jag undrade om då inte samma byggare skulle dra ned på mjölkdrickandet om dom visste dom micro-doserade östrogen varje dag.
  Komjölk kan innehålla upp till 1000 pg/mL. Hormonbehandlingar för transpersoner mäts i ng/dL.

  Det finns mängder med studier på mjölk och mejeriprodukter i samband med styrketräning och träning överlag. Dessa studier visar gång på gång att mjölk och mejeriprodukter är gynnsamma i dessa sammanhang. De bidrar med andra ord till bättre resultat inte sämre. Varför då börja spekulera kring någonting som uppenbart inte får någon betydande effekt? Det här är ju precis samma sak som kolesterolet. Varför börja spekulera kring det när studierna som direkt tittar på mjölk inte kan visa på någon effekt?
  Det här med att hitta på att ett ämne i ett livsmedel skulle vara dåligt och sedan ska man bli rädd för det är klassiska tekniker inom pseudovetenskap. LCHFare varnar för frukter pga socker, veganer varnar för fisk pga ”kött/animaliskt”, paleo varnar för vete pga gluten och så vidare. Problemet är bara att om du ska tro på alla sådana indirekta varningar så finns det snart ingenting kvar att äta. I princip allting kan vara dåligt i fel dos.

  Magnus: Men du avfärdade personen du berättar om i artikeln för att hen skickade dig individuella studier och inte såg på helheten via meta-analyser (gjorda av personer som fått utmärkelser och pengar från mjölkindustrin.) Kommer du avfärda dom studier jag länkat till också?

  Kan du inte lägga ner det här löjliga argumentet nu? Jag har redan förklarat för dig att det resultatet är upprepat flera gånger om av många olika forskargrupper. Är det dina googleskills som brister här eller du har inte försökt att hitta annat då du tycker att det känns skönt när du kan intala dig själv att du kan förkasta resultat endast pga källan?
  Men varsågod, här är en översikt som tittat på fetter från mejerier i blodet istället för självrapporterat intag som visar att ett högre intag korrelerade med lägre risk för typ 2 diabetes
  https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002670
  Här är en annan vanlig på självrapporterat intag som även den visar på lägre risk med högre intag
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-017-0246-y
  Ingen av dessa två är finansierade av mejeriföretag. Sådär. Kan vi nu lägga ner den här löjliga diskussionen om att jag skulle vara oärlig i mina val av meta-analyser? Har du något med substans att komma med så gör det. Annars kan du sluta med anklagelserna.

 112. Jag vill bara säga ett par ord om mjölk och östrogen.
  Jag har endometrios. En svår form som växer mycket fort. Dock har jag väldigt lite/ingen smärta.
  Mjölkprodukter triggar denna smärta och ger mig skov. Jag kan inte förklara varför eller hur, eller vad det är som gör det. Jag vet bara att det händer.
  Endometrios är dock inget normalt tillstånd. Men sjukdomen drivs av östrogen. Väldigt lite studier finns på endo och kost. Östrogen är inget dåligt tvärtom. Men hos oss verkar nedbrytningen av östrogen inte fungera optimalt. Det betyder inte att det fungerar dåligt hos alla eller att mjölk är dåligt för alla. Om östrogen orsakade endometrios hade alla kvinnor haft det. Så är det ju inte.
  Min poäng är väl egentligen att bara för att en studie visar något, behöver inte betyda att det stämmer eller inte stämmer för en specifik individ. Men att hålla på och tjafsa om att något är bra/dåligt för alla baserat på just studier är lite tröttsamt. Jag hade kunnat säga mjölk är skit för jag tål det inte men det hade varit ren lögn. Denna kommentar inte menat åt någon specifik person, bara ett inlägg i östrogendebatten ovan. 🙂

 113. Tack för klargörande!
  Det bästa jag läst i ämnet och jag har läst mycket!
  Summa summarum äter jag nu dock min ost och yoghurt sist på kvällen för att inte riskera krock med polyfenoler/antioxidanter i bär/grönsaker. Jag har två frågor till dig:
  – Är detta en bra idé?
  – Ger 16/8 någon fördel för en som har BMI runt 20, tränar och är frisk. Eller är det överviktiga som har nytta av detta upplägg (eller de som äter dåliga kolhydrater)?
  Tack på förhand!
  Mvh/Helena

 114. Tycker dock det är väldigt märkligt att majoriteten av artiklarna måste man köpa för att kunna se vem som finansierat dem. Av fem studier jag tittade på fann jag enbart en som var öppen för allmänheten.
  Sabita S. Soedamah-Muthu received unrestricted grants for prior meta-analyses work by the Dutch Dairy Association, Global Dairy Platform, The Dairy Research Institute and Dairy Australia. She also received the Wiebe Visser Internation
  al Dairy Nutrition Prize (2014) for her research output on dairy and cardiometabolic diseases.
  Dessa typer av studier har väll endå en ganska tydlig bias?

 115. Staffan: Tycker dock det är väldigt märkligt att majoriteten av artiklarna måste man köpa för att kunna se vem som finansierat dem

  Det är så det fungerar med publicering tyvärr. Du kan dock få tag i mer eller mindre allting via sci-hub om du vill. Eller så får du fråga någon bekant som arbetar eller studerar på universitet då de ofta har tillgång.

  Staffan: Av fem studier jag tittade på fann jag enbart en som var öppen för allmänheten.
  Sabita S. Soedamah-Muthu received unrestricted grants for prior meta-analyses work by the Dutch Dairy Association, Global Dairy Platform, The Dairy Research Institute and Dairy Australia. She also received the Wiebe Visser Internation
  al Dairy Nutrition Prize (2014) for her research output on dairy and cardiometabolic diseases.
  Dessa typer av studier har väll endå en ganska tydlig bias?

  Du måste titta på vad som faktiskt skrivs och återges. I det här fallet är det jag tar upp en summering av andra översiktsartiklar på området. Du kan så klart göra precis samma sak själv och du kommer då att finna att de här tidigare översiktsartiklarna visar precis det som bilden visar. Så jag ser helt enkelt ingen anledning för mig att göra om jobbet bara för att jag inte ska behöva referera till en artikel av någon som tidigare har fått forskningsbidrag från mejeriföretag.
  Sen är det här redan diskuterat i kommentarsfältet. Så vill du skriva mer så läs den delen först så vi slipper upprepa en massa https://traningslara.se/mjolk-mejeriprodukter-och-halsa/#comment-179638

 116. Hej! Det jag tyckte va mest intressant var att jag gick in och läste tre av alla de artiklar du använder dig av, och alla tre hade kopplingar eller var finansierade av mjölkindustrin…Kanske va en slump. Hur som helst finns det en stor risk att de är biased med texter som:
  ”SSSM received funding from the Global Dairy Platform”, ”AA is recipient of research grants from Arla Foods”, ”…He received financial support from dairy organizations for attendance at the Eurofed Lipids Congress (2014)…”. (Ja dessa citat är från samma artikel)
  Tyvärr sjönk din trovärdighet i botten. Att du inte nämner att studierna är finansierade av mjölkindustrin tyder på att du antingen har ett egen intresse i att få mjölk att se bra ut, eller så kanske du missade det. Men om man ska vara en trovärdig källa så får man inte missa en sådan viktig sak. Jag hoppas du förstår varför det är ett problem att du inte tar upp det.
  Hur som helst, om vi inte behöver mejeriprodukter för att må bra, var ska vi utsätta djur för lidandet, slakta deras kalva, utnyttja helt absurda mänger land, bidra till risken för pandemier, bidra till en ökad användning av antibiotika mm? Allt bara för vi gillar smaken?! Nyttigt eller inte så finns de många alternativ som är mycket skonsammare för oss och vår planet och inte minst, alternativ som inte bidrar till utnyttjandet och lidandet av levande medvetna varelser som har förmågan att känna glädje, sorg, smärta, rädsla mm. .
  Ja jag är vegan..

 117. Hur är det med kvarg? Har börjat styrketräna och äter 500 g naturell lättkvarg per dag. Äter inga andra mjölkprodukter.

 118. Per:
  Hej! Det jag tyckte va mest intressant var att jag gick in och läste tre av alla de artiklar du använder dig av, och alla tre hade kopplingar eller var finansierade av mjölkindustrin

  Hej Per. Det du tar upp är redan diskuterat. Har du något att vettigt att säga om de faktiska studierna som har inkluderats i meta-analyserna eller de systematiska översiktsartiklarna så får du gärna komma med det.
  Du är också varmt välkommen att visa på annan forskning om du tror att detta är någon form av selektiv rapportering osv 👍
  Sen är du självklart full av skit om du ska försöka påstå att du endast tittade till tre av artiklarna här ovanför och alla av dem råkade vara sponsrade 😉

 119. Varför kan man inte bara läsa en artikel och sedan lämna sidan om man ogillar det man läser? Den som skrivet detta har gjort det på sin sida, och ni som vill sprida era texter kan ju göra det på era sidor. Kommentarsfältet här har ju översvämmats med anklagelser och påhopp. Jag hade hoppats på relevanta frågor kring ämnet, men finner istället denna misär av hatfulla dialoger. Är ni såhär i verkliga livet också? Jättetråkigt att läsa.
  I övrigt vill jag tacka för en intressant summering av forskning i ämnet. Alltid kul att läsa lite sånt.

 120. Hej!
  Vad är det som rekommenderas I det totala intaget av mjölkprodukter?
  Jag får i mig 1,5 liter lättmjölk om dagen samt ca 100 gram mager ost, vilket har hjälpt mig bra med viktnedgång och prestation på gymmet. Dock vill jag ej öka risken för prostatacancer.
  / Mvh prostata-ägare

 121. Hej! Tack för superbra artikel, som alltid! Bara av ren nyfikenhet undrar jag om du har hittat någon studie/forskning som har visat att mjölkprodukter är dåliga för hälsan (eller om du har valt studier för denna artikels syften främst som ett ”gensvar” på food pharmacy-konspirationer)?
  Tack igen för bra läsning!
  /Natalie

 122. Hej Natalie
  Så här står det precis i inledningen av den här artikeln
  ”Den här artikeln innehåller i princip bara så kallade systematiska översiktsartiklar (eng. systematic review) och meta-analyser. Många av sakerna som diskuteras kring mjölk och mejeriprodukter finns det främst epidemiologiska studier på och när det gäller epidemiologi går det ofta att hitta en studie som stödjer det man vill tro. Därför blir bilden av forskningen på området mycket mer rättvis om du tittar på alla studier på området.”
  Det är med andra ord inget selektivt urval här ovanför.
  Artikeln du länkar i SVT handlar om en studie som jag redan tar upp i artikeln här ovanför.

 123. […] Är du ändå fortfarande intresserad av vad de här observationsstudierna totalt sett visar på för mönster för enskilda livsmedel så ska du titta på så kallade systematiska översiktsartiklar. I de här så har en grupp forskare försökt att summera alla studier med liknande metod och fråga till ett resultat. Tanken är att det stora brus som finns i varje enskild studie kan minskas i fall man summerar allting till någon typ av medelvärde. Det här är definitivt mycket bättre än att titta på enskilda studier men personligen är jag ganska skeptisk till dessa resultat med. Men vill du veta vad de här studierna säger om just mjölk så har jag en tidigare artikel om det på traningslara.se, Mjölk, mejeriprodukter och hälsa. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *