Mer om D-vitamin och ny studie om hjärt- kärlhälsa vid viktnedgång

Jag har skrivit tidigare om D-vitaminbehov och det faktum att många idag anser att en enorm mängd människor faktiskt lider brist på vitaminet. D-vitamin diskuteras mer och mer och diskussionerna gäller allt från barn (1) till äldre (2) över hela världen och mellan båda könen.

Läser du min tidigare text (”D-vitaminbrist och behovet av tillskott”) samt dess referenser kan du dessutom se att det gäller MÄNGDER av olika hälsomarkörer och sjukdomar, långt ifrån den ensidiga synen på enbart skeletthälsan och dess samverkan med kalcium som man tidigare främst sammankopplat med D-vitamin.

I April 2008 publicerade bl.a. American Journal of Clinical Nutrition, en av världens högst ansedda vetenskapliga tidsskrifter inom klinisk nutrition, översiktartikeln Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences (3) med abstraktet här nedan:

ABSTRACT

Vitamin D deficiency is now recognized as a pandemic. The major cause of vitamin D deficiency is the lack of appreciation that sun exposure in moderation is the major source of vitamin D for most humans. Very few foods naturally contain vitamin D, and foods that are fortified with vitamin D are often inadequate to satisfy either a child’s or an adult’s vitamin D requirement. Vitamin D deficiency causes rickets in children and will precipitate and exacerbate osteopenia, osteoporosis, and fractures in adults. Vitamin D deficiency has been associated with increased risk of common cancers, autoimmune diseases, hypertension, and infectious diseases. A circulating level of 25-hydroxyvitamin D of >75 nmol/L, or 30 ng/mL, is required to maximize vitamin D’s beneficial effects for health. In the absence of adequate sun exposure, at least 800–1000 IU vitamin D3/d may be needed to achieve this in children and adults. Vitamin D2 may be equally effective for maintaining circulating concentrations of 25-hydroxyvitamin D when given in physiologic concentrations. (3)

Om du går in på t.ex. Pubmed eller Google Scholar och söker på nyare studier (t.ex. från 2006 och framåt) kommer du finna hur mycket nypublicerat material som helst i detta ämne. För egen del är det lite av ett specialintresse och därav följande text.

Jag fick nämligen en ny studie i min mailbrevlåda häromdagen där man undersökte hjärt- kärlhälsan vid viktnedgång med eller utan supplemetering av D-vitamin under dieten (4). Även denna studie är publicerad i American Journal of Clinical Nutrition och genomfördes av en tysk forskargrupp. Titeln på studien är Vitamin D supplementation enhances the beneficial effects of weight loss on cardiovascular disease risk markers och jag skall redogöra lite kort för den studien i den här texten.

Här
Här ser vi de två olika formerna av vitamin D, nämligen vitamin D3 (kolekalciferol) i den övre bilden och vitamin D2 (ergokalciferol) i den nedre

Studien

I den här studien ingick 200 deltagare vilka samtliga var överviktiga men i övrigt friska. De led alltså inte av någon klinisk metabol sjukdom som följd av övervikten men man är trots allt i en ökad risk som överviktig och metabola syndromet har kopplats till D-vitaminstatus i tidigare studier (5, 6, 7).

Deltagarna genomgick ett 12 månader långt viktnedgångsprogram bestående av nutritionsundervisning varje vecka och personlig rådgivning via telefon under de första 6 månaderna. Under denna tiden angavs vad som åts och deltagarnas matintag registrerades. Samtidigt som detta program pågick fick hälften tillskott av 83,3 µg vitamin D varje dag varpå den andra halvan av gruppen erhöll placebo. Därefter mättes dels hur vikten påverkats hos de olika deltagarna men även faktorer såsom blodtryck (systoliskt och diastoliskt), D-vitaminnivåer, blodglukos, insulin, HbA1c, inflammationsmarkörer, kalcitriol i serum, triglycerider, kolesterol, sköldkörtelhormon m.m. Dessa värden hade givetvis mätts även före dess att viktnedgångsprogrammet inleddes.

Resultat

Ett visst bortfall av deltagare inträffade under studiens gång och vid uppföljningen fanns 82 deltagare i exprimentgruppen och 83 i exprimentgruppen kvar. Vad som eventuellt kan anses negativt i resultatet för D-vitamin är en ökning av LDL-kolesterol. Dock skall man vara medveten om att enbart LDL-kolesterol som mätvärde säger ganska lite om individens hälsa och blodlipider. Jag skall inte gå in mer noggrant på detta men hursomhelst är bara LDL-partikeln som sådan otillräcklig för att göra ett konkret uttalande. Det finns mindre LDL-partiklar som är mer inflammationsbenägna än andra, större och ”fluffigare” LDL-partiklar.

I övrigt såg man enbart kardiovaskulära fördelar med D-vitaminsupplementeringen (d.v.s. utöver den faktorn som alltså inte alls behöver vara negativ). Viktnedgång och kroppssammansättningen påverkades inte signifikant men däremot övriga nämnda hälsomarkörer. Dessa hälsoförbättringar var oberoende av viktnedgången som sådan och kunde alltså kopplas extra till deras högre D-vitaminintag. Faktorer såsom blodglukosnivåer, insulinnivåer och blodtryck var exempel där både placebogruppen och exprimentgruppen fick positiva effekter. Glukos och insulin hade kanske påverkats mer om denna studie inte exkluderat diabetiker vilket den gjorde. För det är ytterligare ett sjukdomstillstånd som diskuterats i samband med D-vitamin (5, 6, 7).De hälsomarkörer som fick samma positiva resultat i båda grupperna kan man sannolikt koppla helt till viktnedgången och inget som i just denna studie påverkades extra av D-vitaminökningen.

Resultaten sammanfattade i en tabell för den som vill veta mer exakta siffror
Resultaten sammanfattade i en tabell för den som vill veta mer exakta siffror

Slutord

Det här var en mycket kort redogörelse för studien i fråga. Hela syftet var dock att påpeka ännu en fördel med D-vitamin som man sett i en ny studie och ytterligare lyfta fram hur pass mycket detta är ”på tapeten” i dagens forskning.

Ytterligare en stor genomgång av litteraturen kring detta gjordes i American Journal of Clinical Nutrition i marsnumret 2009. Det var en stor och omfattande litteraturgenomgång med titeln Dietary Reference Intakes for vitamin D: justification for a review of the 1997 values där flertalet faktorer undersöktes, återigen inom flera olika grupper sett till geografi, kön och ålder t.ex. (8). Man konkluderade här att det definitivt finns ny litteratur som stärker stödet för omrevidering av RDI för D-vitamin och påtalade framför allt benskörhetsrisk hos äldre.  Fyra särskilt starka punkter nämndes:

This working group concluded that there appears to be new research meeting the criteria for 4 key DRI questions. The new research is of larger quantity and quality for the elderly than for other groups, but overall 1) adds to the bone-related and status evidence available to the 1997 DRI Committee for several of the life-stage groups, 2) identifies new outcomes with respect to risk of falls and performance measures in the elderly and potential adverse effects, and 3) provides additional information on dose-response relations between intakes and circulating 25-hydroxyvitamin D concentrations and between 25-hydroxyvitamin D concentrations and several health outcomes (ie, bone-related outcomes for all ages and risk of falls and performance measures in older adults). Members of the working group concluded that significant new and relevant research was available for reviewing the existing DRIs for vitamin D while leaving the decision of whether the new research will result in changes to the current DRIs to a future IOM-convened DRI committee. (8)

Återigen en text om vitamin D alltså. Jag anser det vara ett mycket intressant område och gläds över att det forskas mer och mer på området. Den studien jag gick in lite närmare på är intressant även den så försökspersonerna här trots allt inte led av någon metabol sjukdom från början men ändå såg man förbättrad kardiovaskulär hälsa.

Intressant och vi har definitivt inte sett slutet på framstegen inom forskningen på D-vitamin, var så säker!

/Nicklas

1. Misra M et al. Vitamin D deficiency in children and its management: review of current knowledge and recommendations. Pediatrics. 2008 Aug;122(2):398-417.
2. Cashman K.D. et al. Estimation of the dietary requirement for vitamin D in free-living adults >=64 y of age. Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1366-1374. Epub 2009 Mar 18.
3. Holick M.F & Cheng T.C. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences.  Am J Clin Nutr. 2008 Apr;87(4):1080S-1086S
4. Zitterman A et al. Vitamin D supplementation enhances the beneficial effects of weight loss on cardiovascular disease risk markers. Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1321-7. Epub 2009 Mar 25.
5. Hollick M.F. Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease, and osteoporosis. Am J Clin Nutr. 2004 Mar;79(3):362-371.
6. Boucher B.J. Inadequate vitamin D status: does it contribute to the disorders comprising syndrome ’X’?  Br J Nutr. 1998 Apr;79(4):315-327.
7. McGill A.T. et al. Relationships of low serum vitamin D3 with anthropometry and markers of the metabolic syndrome and diabetes in overweight and obesity. Nutr J. 2008 Jan 28;7:4.
8. Yetley E.A. et al. Dietary Reference Intakes for vitamin D: justification for a review of the 1997 values. Am J Clin Nutr. 2009 Mar;89(3):719-727.  Epub 2009 Jan 28.

7 thoughts on “Mer om D-vitamin och ny studie om hjärt- kärlhälsa vid viktnedgång

 1. Kan du hjälpa mig att tolka tabellen? Jag får det till att D-vitamingruppen ökade LDL-nivåerna jämfört med placebo. Den enda positiva effekten verkar vara lite lägre insulin och gluoks, annars ingen skillnad på någonting egentligen.

 2. Kan du hjälpa mig att tolka tabellen? Jag får det till att D-vitamingruppen ökade LDL-nivåerna jämfört med placebo. Den enda positiva effekten verkar vara lite lägre insulin och gluoks, annars ingen skillnad på någonting egentligen.

  HbA1c och glukos var INTE någon signifikant skillnad. Skillnaderna som nämns har jag skrivit. Det gällde ju dels ”självklara” faktorer såsom 25(OH)D-vitamin-koncentrationer, parathyroid hormone och kalcitriol men även en större sänkning av TG-nivåer och tumour necrosis factor.

  Results: Weight loss was not affected significantly by vitamin D supplementation (–5.7 ± 5.8 kg) or placebo (–6.4 ± 5.6 kg). However, mean 25(OH)D and calcitriol concentrations increased by 55.5 nmol/L and 40.0 pmol/L, respectively, in the vitamin D group but by only 11.8 nmol/L and 9.3 pmol/L, respectively, in the placebo group (P < 0.001), whereas a more pronounced decrease occurred in the vitamin D group than in the placebo group in blood concentrations of parathyroid hormone (–26.5% compared with –18.7%; P = 0.014), triglycerides (–13.5% compared with +3.0%; P < 0.001), and the inflammation marker tumor necrosis factor- (–10.2% compared with –3.2%; P = 0.049). The beneficial biochemical effects were independent of the loss in body weight, fat mass, and sex. However, compared with placebo, vitamin D supplementation also increased LDL-cholesterol concentrations (+5.4% compared with –2.5%; P < 0.001).

 3. hittade ett litet fel i artikeln förresten. det är 83.3 mcg och inte mg de får i studien med de tvåhundra överviktiga. kollade upp det när jag tyckte det var en rejält hög dos

 4. jonas:

  hittade ett litet fel i artikeln förresten. det är 83.3 mcg och inte mg de får i studien med de tvåhundra överviktiga. kollade upp det när jag tyckte det var en rejält hög dos

  Tack för det jonas. Bättre sent än aldrig och nu är det fixat. 😀

 5. Det vore intressant med en uppdatering om det hänt något inom forskningen om d-vitamin sen denna text skrevs! 🙂

 6. Alex:
  Det vore intressant med en uppdatering om det hänt något inom forskningen om d-vitamin sen denna text skrevs! :)

  Hej Alex!

  Ja det har hänt en del sedan dess. Bland annat har ju Kanada och USA höjt både RDI och UL. Sveriges RDI är inte fastställda än för nya NNR håller för närvarande på att utformas. Jag har tänkt tanken flera gånger och kanske skriver ett nytt inlägg om D-vitamin framöver. 🙂

  /Nicklas

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *