lag.fettforbranning

En väldigt förenklad schematisk bild över hur fettlager och kolhydratlager förändras några timmar efter en måltid
En väldigt förenklad schematisk bild över hur det kan se ut i blodet några timmar efter en måltid med mycket kolhydrater och hur sen energin som lagrats i fettlager och glykogenlager (kolhydratlager) utnyttjas. Eftersom personen äter mycket kolhydrater har han en hög glukosanvändning. Detta kommer leda till att hans glykogenlager töms snabbare än fettlagren.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *