Kaffe – en fantastisk dryck!

Uppdatering 2019: Den här artikeln är nästan 10 år gammal nu. En mer uppdaterad genomgång kring forskningen kan du hitta på Tyngre, skriven av Jacob, Kaffe – är det farligt eller nyttigt?


För ett tag sedan fick jag en förfrågan av en kille som kallar sig Cerberus om att skriva en text om kaffe. Jag är själv en storkonsument av kaffe, jag är både intresserad av det och älskar att dricka det. Jag känner igen Cerberus från forumet Kolozzeum och han är en trevlig medlem så självklart ska jag försöka uppfylla hans önskan om en kaffetext.

Texten kommer i vanlig ordning inte kunna inkludera varje aspekt. Jag kommer inte behandla några träningsrelaterade effekter, inga miljödiskussioner och jag kommer inte gå in på varenda hälsoaspekt som någonsin diskuterats gällande kaffekonsumtion. Möjligtvis i en senare del i så fall.

I den här texten ämnar jag att begränsa mig till kaffekonsumtionen i förhållande till de metabola sjukdomarna primärt samt kaffets effekt på energiförbrukning. Med andra ord en inriktning på kroppsvikt och dess relaterade sjukdomar. Vilken roll spelar kaffet?

Historia och bakgrundsinfo

Här gör jag det lätt för mig. Istället för att själv skriva en lång inledningstext om kaffe som dryck och dess historia så rekommenderar jag Svensk Kaffeinformations hemsida där du kan läsa mycket kring detta. Det fins mycket intressant kuriosa och historia om kaffet så gå gärna in där om du är intresserad av sådan info. Resten av texten kommer enbart rikta in sig på kaffets diskuterade inverkan på ovan nämnda fysiologiska aspekter.

Kaffekonsumtion och sjukdomsprevention

När man studerat sambandet mellan kaffekonsumtion och olika sjukdomar finner forskare ofta en skyddande effekt av att dricka kaffe. I en meta-analys från december 2009, publicerad i den högt ansedda vetenskapliga tidsskriften Archives of Internal Medicine, granskades studier på konsumtion av vanligt kaffe, koffeinfritt kaffe och té kopplat till typ-2 diabetes (1). I 18 av de inkluderade studierna var det kaffekonsumtion specifikt som studerades och forskarna fann här en minskad risk med 7% för insjuknande i diabetes typ 2 för varje extra kopp kaffe per dag. De inkluderade studierna var inga stora studier och resultatet diskuteras som något överdrivet positivt men ger ändå en god bild av en potentiellt skyddande effekt från kaffet. Dessutom har detta påvisats i fler litteraturgenomgångar och är alltså inga unika fynd (2, 3, 4). Att samma effekter ses även från koffeinfritt kaffe och té antyder att det är annat i de här dryckerna än koffein som är fördelaktigt.

Utöver den positiva inverkan som kaffe och liknande drycker förefaller ha på glukosmetabolismen (vilket tros ligg bakom den minskade diabetesrisken) visar studier även ett samband mellan bättre hjärt- kärlhälsa (3, 4) och mindre risk för flera cancerformer (3, 5), dock en observerat ökad risk för cancer i urinblåsan.

For hepatocellular and endometrial cancers, there appears to be a strong and consistent protective association; for colorectal cancer, the direction of association is borderline protective. There appears to be no association with breast, pancreatic, kidney, ovarian, prostate, or gastric cancer. Risk of bladder cancer appears to be associated with heavy coffee consumption in some populations and among men. The associations with childhood leukemia and mother’s consumption of coffee were ambiguous-with some suggestion of risk at high levels of daily consumption. (5)

Effekter som ger den övervägande positiva hälsobilden tillskrivs dess bioaktiva ämnen med antioxidativa egenskaper, återigen något du finner även i té och koffeinfritt kaffe. Även kakao är ju en böna med extrema mängder bioaktiva ämnen som förefaller nyttiga för människan vilket jag skrivit en lång text om tidigare (”Kakao – rena supermedicinen!”).

Filterkaffe och inte kokkaffe

Värt att nämna är att de hälsosamma effekterna som studerats i de här studierna gäller konsumtion av filtrerat kaffe och inte kokkaffe. Kokkaffe förefaller snarare ha en negativ effekt, åtminstone om man anser högre LDL-kolesterol vara negativt (vilket det ju inte behöver vara). Men medveten bör man i alla fall vara om att kokkaffe inte påverkar kroppen på samma sätt som det filterkokade kaffet.

Kaffe för ökad ämnesomsättning

Koffein har effekten att öka ämnesomsättningen och stimulera till ökad lipolys. Detta är vida känt sedan länge och samma sak gäller för t.ex. capsicin i chili (mer om chilipeppar och ämnesomsättningen kan du läsa i min text ”Mer om naturliga fettförbrännare – Chili”) och ämnen i té (6). Detta gäller dessutom även i form av kaffe. Koffeinets prestationshöjande egenskaper är något man bara kunnat påvisa i studier på just tillskott men vad gäller den energiförbrukande och lipolytiska effekten kan den alltså uppmätas även då kaffe dricks.

I en studie från 1981 lät man deltagare sitta i en kammare mellan 9:00 till 13:00 under en dag för att klockan 10:30 dricka kaffe med 6 mg koffein eller kaffe med 100 mg koffein (7). Studien var dubbelblind så ingen av varken deltagarna eller forskarna visste vilket kaffe vem drack. Efter intag av det koffeinrika kaffet uppmättes en signifikant ökad energiförbrukning, 21.5 % under första timmen och 10 % under andra timmen. Totalt sett gav kaffet med 100 mg koffein en ökad energiförbrukning med 16 % jämfört med det andra kaffet. I termer om energi är det bara fråga om enstaka kcal dock.

I en annan studie med liknande upplägg delades 12 friska män in i två grupper som båda bjöds på 150 ml koffeinfritt kaffe (8). Den ena gruppen fick dessutom 200 mg koffein tillsatt i sitt kaffe, vilken av dem som fick vad var dock inget som deltagarna kände till. Efter att de båda grupperna druckit klart mättes kroppstemperatur och RMR (energiförbrukning i vila) under följande tre timmar. Här såg man att koffeingruppen hade en högre RMR på ca 0.2 kJ/minut under dessa 3 timmar vilket innebar en total genomsnittlig höjning av RMR på 7 +/- 4 %. Resultaten var statistiskt signifikanta och dessutom kan ju mycket väl RMR ha varit ökad längre tid än så, mätperioden var dock begränsad till just tre timmar här.

Ytterligare en annan studie från 1994 undersökte kaffeintag motsvarande 4 mg koffein/kg kroppsvikt hos 12 deltagare, 5 män och 7 kvinnor (9). Även här kunde man observera en ökning i både energiförbrukning och ökad kroppstemperatur där det fanns en stark positiv korrelation mellan hudens temperatur och individuell termogenes.

Kaffe ger ju sällan samma mängd koffein som i högdoserad supplementering (om man nu inte dricker jättemängder förstås) men faktum är att koffein i den ringa mängd som kan motsvara normal kaffekonsumtion ändå ger en ökad energiförbrukning som nog kan anses relevant ur viktsynpunkt (10). En enskild dosering 100 mg koffein i tvåtimmarsintervall under 12 timmar gav en total genomsnittlig ökning av 150 kcal hos de 9 normalviktiga deltagarna (6 kvinnor och 3 män) och 79 kcal hos de 9 överviktiga deltagarna (samma könsfördelning). Nu är det kanske ovanligt att man dricker kaffe med två timmars mellanrum enda från klockan 9 på morgon till klockan 19 på kvällen vilket var intagsfrekvensen av koffeinpillren i studien (totalt sex tillfällen) men det är fortfarande siffror som jag tycker är relevanta om man ser till fördelen med att dricka kaffe som ju smakar gott och dessutom kanske stillar aptiten en aning.

Sist men inte minst har det även visat sig att kaffe efter måltid kan öka den termogena effekten av maten. Det observerades i en studie från 1980 där åtta deltagare fick dricka koffeinfritt eller vanligt kaffe i kombination med en frukost (11).

Slutord

Jag har nu skrivit en rad av texter om vanlig god mat som kan ha en viss fördel för viktreglering/viktnedgång (mjölkprodukter, chili, nötter, och omega-3 t.ex.) och nu ytterligare en text, om kaffe alltså. Att jag valde kaffet och inte den energiförbrukande effekten av koffein var just för att hålla mig inom vad som är gott och ingår i ens vardag helt enkelt. Att supplementera med koffein för att öka ämnesomsättningen är knappast någon nyhet och det är dessutom ett av de tillskott med stark vetenskaplig evidens för prestationsökning vilket jag skrivit om tidigare (”Koffein – ett tillskott som fungerar”).

Kaffet är som sagt världens mest konsumerade dryck och att det har så många hälsomässiga fördelar gör ju inte saken sämre. Dessutom finns de positiva hälsofördelarna kvar även om du dricker koffeinfritt kaffe så för den som av någon anledning vill slippa koffein men ändå få kaffets fördelar ur hälsosynpunkt så är det lika bra med koffeinfritt enligt studierna.

Det finns dessutom fler diskuterade sjukdomar än de jag nämnt där man tror att kaffekonsumtion är fördelaktigt. Däribland Alzheimer’s (12) och Parkinson’s (13, 14) men allt kan jag inte få med. 😉 Kanske blir det fler delar om det fantastiska kaffet? Hursomhelst hoppas jag att du gillade denna.

/Nicklas

1. Huxley R et al. Coffee, decaffeinated coffee, and tea consumption in relation to incident type 2 diabetes mellitus: A systematic review with meta-analysis. Arch Intern Med. 2009 Dec 14;169(22):2053-63.
2. van Dam RM, Hu FB. Coffee consumption and risk of type 2 diabetes: a systematic review. JAMA. 2005 Jul 6;294(1):97-104.
3. van Dam RM. Coffee consumption and risk of type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer. Appl Physiol Nutr Metab. 2008 Dec;33(6):1269-83.
4. Ranheim T, Halvorsen B. Coffee consumption and human health–beneficial or detrimental?–Mechanisms for effects of coffee consumption on different risk factors for cardiovascular disease and type 2 diabetes mellitus. Mol Nutr Food Res. 2005 Mar;49(3):274-84.
5. Arab L.  Epidemiologic evidence on coffee and cancer. Nutr Cancer. 2010 Apr;62(3):271-83.
6. Hursel R and Westerterp-Plantenga MS. Thermogenic ingredients and body weight regulation. Int J Obes (Lond). 2010 Feb 9. [Epub ahead of print]
7. Hollands MA et al. A simple apparatus for comparative measurements of energy expenditure in human subjects: the thermic effect of caffeine. Am J Clin Nutr. 1981 Oct;34(10):2291-4.
8. Koot P, Deurenberg P. Comparison of changes in energy expenditure and body temperatures after caffeine consumption. Ann Nutr Metab. 1995;39(3):135-42.
9. Tagliabue A et al. Coffee induced thermogenesis and skin temperature. Int J Obes Relat Metab Disord. 1994 Aug;18(8):537-41.
10. Dulloo AG et al. Normal caffeine consumption: influence on thermogenesis and daily energy expenditure in lean and postobese human volunteers. Am J Clin Nutr. 1989 Jan;49(1):44-50.
11. Zahorska-Markiewicz B. The thermic effect of caffeinated and decaffeinated coffee ingested with breakfast. Acta Physiol Pol. 1980 Jan-Feb;31(1):17-20.
12. Barranco Quintana JL et al. Alzheimer’s disease and coffee: a quantitative review. Neurol Res. 2007 Jan;29(1):91-5.
13. Higdon JV and Frei B. Coffee and health: a review of recent human research.Crit Rev Food Sci Nutr. 2006;46(2):101-23.
14. Facheris MF et al. Coffee, caffeine-related genes, and Parkinson’s disease: a case-control study. Mov Disord. 2008 Oct 30;23(14):2033-40.

26 thoughts on “Kaffe – en fantastisk dryck!

 1. Vad kul att något som man dricker dagligen har så måmga positiva effekter! 😀

  Angående diabeteskost så lär vi oss mer att man (vid typ 1-diabetes) inte ska minska på sitt kolhydratintag, utan mer anpassa insulinet efter hur mkt kolhydrater man äter.. När det gäller LCHF-kost så pratar vi i princip inte alls om det.

 2. Elina:

  Vad kul att något som man dricker dagligen har så måmga positiva effekter! :D

  Angående diabeteskost så lär vi oss mer att man (vid typ 1-diabetes) inte ska minska på sitt kolhydratintag, utan mer anpassa insulinet efter hur mkt kolhydrater man äter.. När det gäller LCHF-kost så pratar vi i princip inte alls om det.

  Hej Elina, tack för kommentaren!

  Att ni får lärare er, mer kolhydrater och mer insulin tycker jag är olyckligt. Vore jag dietist skulle jag alltid rekommendera att i första hand reducera kolhydratintaget så lågt som möjligt. Oavsett typ 1 eller 2. Om vederbörande absolut hellre vill äta mycket kolhydrater och tillföra mer insulin är ju valet gjort såklart.

  Men det blir man ju knappast friskare av, tvärtom. Hur ser du själv på det?

  jonas:

  Tack till dig också!

 3. ojoj, tack för att du nämnde mig ! 😀

  Grymt bra artikel. Det där om kokt kaffe var nytt för mig, ska jag berätta för farsan då han dricker jävligt mycket kok-kaffe.

  Mvh Cerberus

 4. Jag håller ibland föredrag om kost & hälsa och pratade just med en bekant som tyckte att jag borde ta upp kaffe och alla aspekter på det. Här fick jag ju massvis med intressanta fakta. Tack! Hänvisar såklart till dig/den här sidan som källa.
  Jag har hört att det är mycket nyttigt som försvinner i melittafiltret, vet du mer om det? Jag kör själv helst Pressokaffe hemma (Americano ute på stan). Ska det jämföras med kokkaffe?

 5. Kaffe är bra paus i tillvaron. Dricker inga stora mängder, oftast blir det bara en gång per dag och ett par koppar.

  Det som retat mig när det gäller kaffe och träning är hurtfriska tomtar och tomtenissor som hävdar saker som att kaffe inte fungerar som vätska i kroppen och dricker man kaffe måste man dricka 3x vatten på det annars så torkar man ut.

  Jag skrev en liten bloggning om detta i höstas, ifall det kan intressera någon som är kaffeintresserad; http://badgear.wordpress.com/2009/10/05/lopning-som-livsstil-vecka-40-myten-om-kaffets-vatskedrivning/

 6. Hej, jag har för mig att jag läst att det vid framställningen av kaffe( eller rostningen, kommer inte ihåg vilket) framställs ngt ämne som biprodukt som verkar hämmande på C-vitamin upptaget. Vet du i vilken grad, och om det är hämmande på upptaget på fler näringsämnen?

  Bra blogg!

 7. Hur är det förresten med det som nu är så populärt att göra kaffe i Pressokanna. Räknas det som filtrerat eller ofiltrerat?

 8. Vad jag hört skall te och kaffe hindra järnupptaget. Har inga referenser men det sägs hos MVC när man är gravid(då får man lätt järnbrist).

 9. Kerstin:

  Vad jag hört skall te och kaffe hindra järnupptaget. Har inga referenser men det sägs hos MVC när man är gravid(då får man lätt järnbrist).

  Hej Kerstin!

  Ja det är korrekt, det är polyfenolerna från t.ex. kaffe, té och kakao som hindrar upptaget av flera mineraler. Däribland icke hemjärn. Hemjärn hindras inte av det dock. Så är du kvinna rekommenderar jag en kost med mycket kött, där finns dessutom köttfaktorn som ökar upptaget av icke hemjärn. C-vitamin har ocksp en positiv effekt så broccoli, paprika, vitkål m.m. i maten är lysande.

  Du kan läsa mer om bland annat järn i mina texter om vegetarisk kost:

  https://traningslara.se/vegetarisk-kost-del-1-vad-riskerar-man-att-fa-for-lite-av/

  https://traningslara.se/vegetarisk-kost-del-2-att-fa-i-sig-de-naringsamnen-man-riskerar-att-lida-brist-pa/

 10. Bra och snyggt kaffeinlägg!
  Ang Det du skriver om att ”red khintag så lågt som möjligt. Och både vad gäller typ 1 och 2.
  Jag fokuserar här på barn med typ 1. Är dessa även med i ditt resonemang? Att rek att ta bort kolhydrater innebär då mycket lite insulin. Den egna kvarvarande produktionen av insulin blir förmodligen för liten efter ”smekmånaden” för att barnet ska växa sig stor och stark. Den behöver insulinet! Någon som har egen erfarenhet?

 11. anna:

  Bra och snyggt kaffeinlägg!
  Ang Det du skriver om att ”red khintag så lågt som möjligt. Och både vad gäller typ 1 och 2.
  Jag fokuserar här på barn med typ 1. Är dessa även med i ditt resonemang? Att rek att ta bort kolhydrater innebär då mycket lite insulin. Den egna kvarvarande produktionen av insulin blir förmodligen för liten efter ”smekmånaden” för att barnet ska växa sig stor och stark. Den behöver insulinet! Någon som har egen erfarenhet?

  Tack Anna!

  Jag förstår inte riktigt hur du menar. Givetvis behöver barnet insulin, det behöver alla. Anledningen till att diabetes typ 1 överhucudtaget ÄR en sjukdom är ju för att insulinproduktionen saknas.

  Jag kan däremot inte direkt se varför man skulle eftersträva ett större behov bara för sakens skull.

  Men vad gäller minimalt kolhysratintag i kosten vill jag inte uttala mig om små barn, det känns som ett alldeles för viktigt och svårt ämne för att jag skall kunna diskutera. Visst har jag mina synpunkter på kost och hälsa men i vissa fall vill jag helt enkelt förhålla mig väldigt väldigt försiktig. Jag tycker själv det finns gränser för vad som är lämpligt att en bloggare påstår. Hoppas du har överseende med det. 🙂

 12. hur står sig snabbkaffe gentemot de mindre raffinerade kaffesorterna? Gissar att antioxidant-innehållet är betydligt lägre.

  mvh cerberus

 13. Bra inlägg om kaffe!
  Måste bara fårga om koffienfritt kaffe om det är lika effektivt när man vill gå ner i vikt då jag konsumerar detta istället för vanligt. Då jag är extrem koffienkänslig, har dessutom hört att koffien fritt kaffe ökar blodfetterna???? Dock ingen källa på det.

  Tacksam för svar

 14. Inkluderades enbart de positiva studierna av kaffe eller? Då måste ju amfetamin vara ännu bättre!

 15. Håller med såklart att det beror på hur mycket som intas.(Moderation is the key). Kändes dock ändå som enbart de positiva studierna (paid by who?) inkluderades. Man kan ju egentligen länka till den där artikeln du gjorde när det kommer till varenda ämne som finns typ då.

  Intressant bok jag funderar på att läsa iaf:
  http://www.amazon.com/gp/product/0446673919?ie=UTF8&tag=trashtonic-20&link_code=as3&camp=211189&creative=373489&creativeASIN=0446673919

  Skall tydligen vara fylld med vetenskapliga referenser fast vad vet jag!

 16. Icke kaffedrickare tar ju gärna också nåt att fika på, och då är det ju trevligare med läsk, saft eller juice än ett glas vatten. Tänkte bara att det kan ju vara en nackdel i den fika kultur som råder när alternativen till kaffe ofta är någon söt dryck.

 17. Det är ju trevligt att kaffedrickande medför vissa hälsofördelar. Studien verkar dock ha fokuserat just på dessa, dvs. de positiva häslofördelarna. Själv har jag varit storkonsument men kan numera kalla mig måttlighetskonsument. Har märkt att jag mår mycket bättre sedan jag gick ner från 5-6 koppar kaffe om dagen, till 2-3 koppar. Bäst mår jag om jag avstår helt. Var kan man läsa om de negativa hälsoeffekterna? Jag är övertygad om att dessa är fler än de goda. Min utgångspunkt är att det som är beroendeframkallande (nikotin, kaffe, alkohol, socker etc.) mycket sällan ger större hälsofördelar än tvärtom.

 18. För att förtydliga så var frågan riktad till Nicklas och/eller Jacob.

 19. Tack för en intressant artikel!
  Det jag undrar och har försökt läsa mig till på olika forum utan framgång.

  Är snabbkaffe lika nyttigt/bra som bryggkaffe???

  (Nytt för mig var det du skrev om
  kok-kaffe).

  Såg att någon annan här ovanför hade samma fundering som jag men såg inte att du svarat på den frågan.

  Så jag ser med spänning fram emot ditt svar, om du nu har något svar ?
  Mvh/Carina

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *