Intetsägande GI-studie?

Alla inlägg på den här sidan behöver ju inte vara uppsatser och efter att ha kommit hem från skolan och ögnat igenom lite tidningsnyheter för dagen kom jag över en artikel i Dagens Nyheter som jag tänkte skriva ett litet snabbinlägg om.

Jag kom som sagt över nyheten först genom artikeln i Dagens Nyheter för att därefter titta vidare och se om fler tidningar skrev om samma sak. Och mycket riktigt hittade jag samma studie omskriven i artiklar hos både Aftonbladet samt på Vetenskapsradions hemsida.

Det handlar om en nypublicerad studie om kost för diabetiker som har publicerats i tidsskriften JAMA, en av världens högst ansedda medicinska vetenskapliga tidsskrifter. Jag fann denna uppmärksammade studie ganska intetsägande och tänkte kommentera den här nedan.

Om studien.

Ja väldigt förenklat gick studien ut på att man testade effekten av två olika kostupplägg på 200 individer med typ-2 diabetes, även kallad åldersdiabetes. Studien genomfördes under ett halvår varpå halva gruppen fick äta en fiberrik kost där GI-värdet på kolhydraterna inte var primärt och den andra gruppen åt en kost där fibermängden inte var lika stor men där livsmedlens GI var lägre.

En dags mat motsvarande 2000kcal där 42-43E% bestod av kolhydrater ( E% = energiprocent, d.v.s. den procentuella andelen av ett visst energigivande näringsämne i ens totala energiintag ) från båda menyerna kunde se ut som följer (taget från studien):

joc80123t1
Resultaten visade att den gruppen vars kost innebar ett lägre GI fick ett bätte fasteblodsocker samt att effekterna på kardiovaskulära hälsoparametrar  såsom blodfetter var mer gynnsamma.

Medias kommentar.

I samtliga tre länkar från DN , Aftonbladet  och Vetenskapsradion tycker jag att sensationsjournalistiken faktiskt lyser med sin frånvaro tack och lov. Nog för att alla påpekar att det ena är bättre än det andra så lyfter man inte fram detta som något revolutionerande och fantastiskt.

Med all rätt!

Min kommentar

Forskning bör inte ha kravet på sig att kasta om världen efter varje ny studie som görs och redan existerande teorier som ytterligare bekräftas är precis lika värdefullt som att vetenskap falsifieras. Men i det här fallet känns det som gränsfall för när jag tycker att det är lite VÄL enkla resultat att komma fram till.

För den som är obekant med vad GI är så är det alltså måttet på ett livsmedels glykemiska index och tas fram genom att man i helt fastande tillstånd äter ett livsmedel vars mängd motsvarar 50 gram kolhydrater för att sedan mäta hur pass mycket blodsockret påverkas av detta under en viss tid efter intag. Därefter sammanställs detta och ett genomsnitt görs som ställs mot ett referenslivsmedel med värdet 100, oftast rent druvsocker men även vitt bröd används som referenslivsmedel. GI-värdet är framställt just i syfte att användas inom diabetesbehandling.

I den här studien gav man alltså människor som lider av en sjukdom där de inte hanterar blodglukosrubbningar lika bra som en frisk individ två olika koster där den ena påverkar blodsockret lite mindre och där blev resultatet lite bättre.

Mer än så var det ju egentligen inte och även om studien som sådan har sitt värde i framtida diabetesbehandling så tycker jag man kunde ha testat kost med större variation. T.ex. den kosten med lågt GI gentemot en kost med mycket lite kolhydrater. Då hade skillnaderna sannolikt blivit större och större slutsatser hade kunnat dras.

Jag är som sagt inte negativt inställd till studien, den visade lite bättre hälsa hos personer som fick en kost som var lite annorlunda jämfört med ett (för den specifika gruppen) lite lite sämre alternativ. Föga frövånande och ganska intetsägande i mina ögon men kanske är den ett led i mer studier där kolhydratintaget blir mer och mer restriktivt för diabetiker, något som är på tapeten i dagsläget och fantastiskt intressant ur ett framtida vetenskapligt perspektiv.

Vill du läsa mer om studien så klicka på någon av länkarna, eller läs den själv här.

/Nicklas

J. A. Jenkins; Cyril W. C. Kendall; Gail McKeown-Eyssen; et al. Effect of a Low–Glycemic Index or a High–Cereal Fiber Diet on Type 2 Diabetes: A Randomized Trial David. JAMA. 2008;300(23):2742-2753

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *