hog.fettforbranning

En väldigt förenklad schematisk bild över hur det kan se ut några timmar efter en måltid med mycket fett
En väldigt förenklad schematisk bild över hur det kan se ut några timmar efter en måltid med mycket fett och hur sen energin som lagrats i fettlager och glykogenlager (kolhydratlager) utnyttjas. Eftersom personen äter mycket fett har han en hög fettförbränning. Detta kommer leda till att hans fettlager töms snabbare än glykogenlagren. Men eftersom fettlagren var större från början på grund av en högre fettinlagring efter måltide bli förändringn i fettlagren den samma som hos personen som åt mycket kolhydrater.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *