Chokladbitar
Hjälper det att äta choklad om man vill hålla vikten?

Då var det dags för tidningarna att missuppfatta epidemiologisk forskning igen. DN ger oss rubriken Choklad sänker kroppsvikten och Aftonbladet skriver Ät choklad ofta – gå ner i vikt. De här påståendena baserar man på en studie med titeln ”Association Between More Frequent Chocolate Consumption and Lower Body Mass Index” vilket givetvis är en retrospektiv observationsstudie.
Med retrospektiv observationsstudie menas att man helt enkelt tagit ett gäng människor, 1018 stycken i det är fallet, och sen ställt en massa frågor till dessa kring deras vanor. Allt ifrån kost och motionsvanor till psykologiskt välmående. När man sen har den här informationen så använder man sig av en mängd statistik för att se om de finns ett samband mellan en viss vana och ett visst utfall. I den här studien har man då tittat på vanan att äta choklad regelbundet och personernas vikt och det man fann var att personer som äter choklad regelbundet tenderar att väga mindre än de som inte gör det.
Den här typen av studier fungerar endast för att visa på samband mellan olika saker. Det går inte att använda en studie av den här typen för att säkert säga att någonting med säkerhet är orsaken till något annat. Det går alltså inte att med hjälp av den här typen av studie att säga att choklad gör så man lättare håller vikten.
Det finns även en stor osäkerhet i den här typen av studier och Nicklas har gått igenom mycket av detta i följande inlägg på traningslara.se:

  1. Kostforskning 1 – En kort genomgång av kvalitativ och kvantitativ kostforskning
  2. Kostforskning 2 – Experimentell interventionsstudie
  3. Kostforskning 3 – Första delen om epidemiologi
  4. Kostforskning 4 – Evidensgradering av forskningsresultat och exempel på epidemiologiska studier
  5. Kostforskning 5 – Hur undersöker man matintag?

För att försöka minska på inverkan från andra variabler så försöker man korrigera för dessa rent statistiskt. Till exempel vet man att folk som äter mycket frukt och grönsaker tenderar att vara smalare än andra. Så därför korrigerar man för detta så att sambandet choklad -> lägre vikt inte bara beror på att de som äter choklad även äter mer frukt och grönt. På samma sätt korrigerar man också ofta för andra kända viktiga hälsomarkörer så som rökning, motion, kaloriintag osv.
Den här typen av korrelationer har man även gjort i den här studien och här under kan ni se hur sambandet förändras allt eftersom man gjort fler korrelationer.

Tabellen visar hur sambandet mellan chokladätande och vikt förändras allt eftersom man korrigerar för olika variabler
Tabellen visar hur sambandet mellan chokladätande och vikt förändras allt eftersom man korrigerar för olika variabler

Här ser man att sambandet blir tenderar att bli starkare allt eftersom man korrigerar för olika variabler. Detta är ett gott tecken och ger lite mer styrka åt sambandet. Det vanligaste annars i den här typen av studier är att sambandet blir svagare och svagare allt eftersom man korrigerar för olika variabler. När sambandet blir svagare och svagare innebär det ofta att det egentligen inte finns något samband utan att det helt enkelt är så att folk som tenderar att göra nyttiga och hälsosamma saker även gör det som studeras.
I den här studien är alltså tendensen den motsatta. Allt eftersom man korrigerar för olika faktorer blir sambandet starkare vilket antyder att chokladätande är mer vanligt hos personer som väger mer. Men att chokladätandet i sig då inte är orsaken till att de väger mer och choklad har motsatt effekt.
Det här är ju fortfarande en observationsstudie och dessutom en retrospektiv vilket är den typen av studie med störst osäkerhet. Det här är faktiskt ingen studie i sin rätta mening utan ett så kallat ”research letter” vilket innebär att man som läsare endast får en väldigt kort genomgång av studien både när det gäller metod och resultat. Allt som allt är hela artikeln bara på 1,5 sida jämfört med 5-15 som kanske är mer normalt. Till exempel får man inte veta om de försökt särskilja på olika typer av choklad och inte heller hur stor skillnaden var i chokladätande mellan deltagarna i studien.
Värt att notera är att man i den här studien inte heller tittat på något som ens har med viktnedgång att göra. Så rubrikerna i tidningarna är totalt felaktiga (någon som är överraskad?). Men studien antyder i alla fall att choklad troligen inte är någon huvudbov i dagens överviktsproblem. Författarna till studien summerar det bra själva i det här stycket:

Chocolate products are often rich in sugar and fat, contributing to assumptions that chocolate boosts BMI. This study does not obviate the possibility that some chocolate containing products do so, that some chocolate consumption profiles do so, or that for some people, even frequent modest chocolate consumption does so. Moreover, since findings are cross-sectional, causality in the observed association cannot be presumed.

När det gäller verkliga interventionsstudier där man gett choklad till en grupp och haft en annan kontrollgrupp så har jag hittat en studie över 4 veckor. I den här studien använde man kakaopulver och mörk choklad och där såg man ingen förändring i vikt mellan grupperna (1). Fyra veckor känns dock som för kort tid tycker jag.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen till din e-post.

Ett svar på ”Gör choklad att du håller dig smal?”
  1. Ja, utan att ha läst hela inlägget, det finns ju en mycket stor logisk vurpa: det kan mycket väl vara så att smala personer har brister som ger ett större sug som bl.a. mättas av choklad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *