flektionochrotation

Figur 4: Flektion leder till att kärnan i disken pressas bakåt (vänster) samtidigt som de olika lagerna i fiberringen dras ut (mitten). Om man dessutom lägger till rotation kommer hälften utav fiberna att slappas med andra hälften spänns ytterligare (höger)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *