Förhållandet mellan muskler och fett vid viktnedgång

Förhållandet mellan muskler och fett vid viktnedgång
Förhållandet mellan muskler och fett vid viktnedgång. Till vänster är ett diagram för föreläsningen där viktnedgången representeras av tre delar, grön linje är förlorad fettvikt, blå är förlorad proteinvikt vilket mestadels är muskler och röd linje är minskad vikt av mindre glykogenlager. Till höger är ett diagram från boken forma kroppen som visar hur förhållandet mellan muskelmassaförlust och fettmassaförlust förändras beroende på en persons totala fettmassa på kroppen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *