Cross-Over design

Publicerat den Inga kommentarer till Cross-Over design

En studie som utförs med så kallas cross over innebär att samtliga deltagare får vara med i båda grupperna under någon försöksperiod. Vanligvis är det två olika saker som provas och under en period får då en försöksperson en intervention. Denna period följs sen upp av en så kallad wash-out där effekterna av den första interventionen är tänkte att försvinna. Därefter får samma försöksperson den andra interventionen under en lika lång tid som den första interventionen.

Med den här typen av design så fungerar försökspersonerna som sina egna kontrollgrupper.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *