I ett tidigare inlägg skrev jag att att bärandet av cykelhjälm skulle minska andelen omkomna i cykelolyckor med 50%, vilket en svensk studie har visat. Debatten om cykelhjälm eller inte är dock ganska infekterad och forskningen är inte överens. Samtidigt finns inga kontrollerade randomiserade studier och den ”evidens” som finns har mycket felkällor. Jag tänker inte göra en djupdykning i det, utan tar endast upp några studier.
Motståndarna pekar bla på att;

Vid allvarlig huvuskada är det främst kraften från kroppen som är problemet. Hjälmen kan göra att kraften ökas pga avståndet mellan torson och pannan jämfört med om man inte bär hjälm (1). När man införde lag på cykelhjälm i Australien slutade en tredjedel av de som inte brukade använda cykelhjälm att cykla (2). Minskningen i antalet cyklister kan ge större negativ effekt på folkhälsan än bärandet av cykelhjälm och med färre cyklister på vägen ökar riskerna för de som fortfarande cyklar. Det finns en studie som visade på att bilförare faktiskt kör närmre de cyklister som har hjälm än de som cyklar utan (3)

De som är för användandet av cykelhjälm brukar ta upp en mängd studier som visar på en minskad skaderisk med användandet av hjälm. Den största studien som hitills gjorts (åtta miljoner cykelolyckor över 15 år), visade att användandet av cykelhjälm inte minskade risken för skador genrellt men för de skador med dödlig utkomst(4). Men som jag skrev tidigare så är evidensnivån låg, man får helt enkelt bilda sig en egen uppfattning. Då fortsätter jag med vad jag lovat:

Vad ska man tänka på vid köp av cykelhjälm?

  • Cykelhjälmen ska vara lätt och möjligöra ordentlig ventilation.
  • Hjälmen ska täcka panna, bakhuvud och hjässa och sitta så tajt att man bara får in ett finger mellan halsremmen och hakan. Tänk på att 70% av slagen vid cykelolyckor träffar pannan och tinningen.
  • Hjälmen ska uppfylla grundkrav för hälsa och säkerhet för att få säljas.Bruksanvisningen ska vara på svenska och även förklara märkningen.
  • Det ska finnas ett CE-märke på hjälmen då det betyder att tillverkaren fått certifikat på att hjälmen uppfyller de krav som lagen ställer. Det är bara särskilt utsedda labratorier som kan utfärda certifikaten.
  • En hjälm med klar färg gör att man syns tydligare.
  • Plast åldras och bryts ner av ozon och UV-strålning, därför kan det kanske vara en idé att byta hjälm ungefär vart femte år om man cyklar mycket.

Vad ska man tänka angående säkerheten vid köp av cykel?

EHLASS som är ett skadesystem ett antal svenska sjukhus är ansluta till, visar att ungefär 10% av cykelolyckorna där cyklisten behöver få sjukhusvård beror på tekniska fel på cykeln. Vanliga olycksorsaker är att något kommer in i hjulen som gör att gör att man tvärnitar eller kedjor som hoppar av, styren, hantag, hjul som lossnar.

Därför är det viktigt att välja en cykel av bra kvalitet och underhålla den väl. En cykel som tillverkats i enlighet med den europeiska säkerhetsstandarden EN 14764 förutsätts uppfylla produktsäkerhetslagens krav på att produkter ska vara säkra. Dock har man sett i tester av Svensk Maskinprovning att en hel del cyklar ändå inte håller måttet. Svensk Maskinprovnings representanter säger att man ska köpa sin cykel i en fackhandel och jag instämmer helt. Jag minns att jag hade en föreläsning med en ortoped som tidigare på morgonen opererat en kille som provcyklat en cykel, och när han skulle ta sig över trottoarkant så var det bara styret som följde med…

Förutom att höra sig för efter en bra cykelaffär kan man också leta efter cyklar som har en etikett med ”CYKELFAKTA” på styrket. CYKELFAKTA är ett frivilligt system för opartisk provning och certifiering av ungdoms- och vuxencyklar som är utfärdat av Svensk Maskinprovning. Systemet är öppet för alla cykeltillverkare och cykelleverantörer som levererar cyklar till den svenska marknaden.

Hoppas jag inte skrämde upp er allt för mycket nu. Man ska komma ihåg att cykling är en lågriskaktivitet och hälsofördelarna kontra riskerna har en ratio på 20:1 (5).


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

Av Joel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *