Övervikt världen över

Idag publicerades en stor studie i The Lancet där man har tittat på hur BMI förändrats över hela världen de senaste 40 åren (1). Totalt har man över 180 länder inkluderade i datan och den målar inte upp en särskilt positiv bild av utvecklingen.
Hela artikeln är fritt tillgänglig för alla så vill du ha mer exakta siffror kan du läsa den. Här tänkte jag endast dela med mig av några diagram och grafer som tydligt visar på utvecklingen. Här under kan du först se mängden människor med fetma eller svår fetma globalt sett.

Mängden personer med fetma eller svår fetma totalt sett i hela världen och efter region.
Mängden personer med fetma eller svår fetma totalt sett i hela världen och efter region. Tryck på bilden för en större version

Det är den här typen av kurvor som jag bäst tycker belyser det verkliga problemet med övervikten idag. Genomsnittligt BMI för hela befolkningen ligger fortfarande strax under 25 och för personer som ligger runt detta värde är det inte några större problem, varken för livskvalité eller hälsa. För personer som däremot har fetma och framför allt svår fetma eller mer så är det någonting som påverkar hälsan negativt samtidigt som livskvalitén blir sämre.
Det som oroar här är formen på kurvan. Kurvan för medel-BMI för hela befolkningen globalt sett kan du se här under.
BMI för hela jordens befolkning i genomsnitt
BMI för hela jordens befolkning i genomsnitt

Utvecklingen för BMI är alltså mer linjär och går ganska långsam medan utvecklingen när det gäller personer med fetma och svår fetma ökar exponentiellt. Det verkar alltså som att de som väl blir överviktiga får en större övervikt.
Ett annat intressant sett att se på datan som i princip visar på samma sak är hur stor andel av befolkningen som faller inom en viss BMI-kategori. Här under kan du se det för sex regioner som jag valt ut av alla de som finns samt för alla 186 inkluderade länder.
Mängen människor i olika BMI-kategorier
Mängen människor i olika BMI-kategorier (tryck på bilden för större version)

Det man kan se i grafen längst till höger är att det uppenbarligen fortfarande finns fler med BMI under 25 jämfört med personer som har ett BMI över 25. Trenden är dock tydlig mot att det nog inte kommer bestå särskilt länge. Tittar du på de regioner som jag valt ut till vänster så kan du se att det redan är så på många ställen på jorden och hade det inte varit för en del länder i Asien och Afrika så hade det redan varit så globalt med.

Vilka bidrar med flest feta och svårt feta?

Avslutningsvis så hade man även med en ranking kring vilka länder som bidrar med flest feta och svårt feta globalt sett. Det här är alltså en ranking där man inte tittat på i vilka länder som det finns en störst andel feta eller svårt feta utan man har istället tittat på det verkliga antalet människor. Så ett litet land med kanske bara någon miljon invånare kommer inte att hamna på den här listan även om alla skulle vara feta.
Det är ett litet ovanligt sätt att dela in det på och ger kanske vissa länder en orättvis stämpel då de hamnar väldigt högt endast på grund av att det bor väldigt många människor i landet. Samtidigt så visar ändå den förändringen i ranking som skett över 40 år på hur förändringen varit i vissa länder i förhållande till andra.
Det jag tycker blir ganska tydligt i dessa grafer är hur fetman ökar i ett land samtidigt som utvecklingen går mer mot ett ”västerländskt samhälle” och dess kultur.

Flest antal feta och svårt feta människor
De länder som bidrar med flest feta och svårt feta människor till statistiken

Summering

I Sverige har man på senare år sett en liten avplaning när det gäller ökningen i övervikt. En kort stund talade man till och med om att den skulle ha stoppat helt men den glädjen varade inte särskilt länge och går vikten uppåt igen, om än inte i den snabba takt den än gång gjorde.
De här siffrorna visar att vi rent globalt sett ligger ganska bra till även om det inte är bra här. Mest oroande är utvecklingen fortfarande i de länder vars ekonomi håller på att växa fram mer där. Det härjar livsmedelsföretagen mer eller mindre helt fritt och de fångar ständigt upp nya kunder som inte har kunskap eller skydd runt omkring dem som kan hindra dem från att falla dit. I princip kan man säga att de förändringar som har kommit sakta över flera årtionden i västvärlden där människorna ändå haft lite tid på sig att anpassa sig och lära sig navigera nu kommer på bara några enstaka år i dessa länder.


Upptäck mer från Träningslära

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.

4 svar på “Antalet överviktiga och feta ökar fortfarande lavinartat globalt”
 1. En fråga angående första grafen och hur jag ska tyda den. Den gäller ju antalet människor i miljoner. Man ser ju tydligt att antalet feta ökat, men när man bara räknar antal tar man väl inte hänsyn till att populationen har ökat ganska kraftigt under denna tid också? Hur vet man om andelen feta blivit större? Kan man se det i grafen?

 2. Jennie:
  En fråga angående första grafen och hur jag ska tyda den. Den gäller ju antalet människor i miljoner. Man ser ju tydligt att antalet feta ökat, men när man bara räknar antal tar man väl inte hänsyn till att populationen har ökat ganska kraftigt under denna tid också? Hur vet man om andelen feta blivit större? Kan man se det i grafen?

  Hej Jennie!
  I den grafen kan du inte se det. Det som den grafen visar är att själva ”belastningen” som övervikt och fetma står för har ökat. Längre ner i artikeln har du dock ett diagram som visar på prevalensen i procent för de olika BMI-kategorierna och där ser du att det är tydligt att även den procentuella förekomsten har ökat.

 3. Hej. Skulle vara intressant att samköra med antal diabetesfall samt sockerkonsumtion. Ganska säker på att vi hade fått väldigt lika kurvor där..

 4. Angående formen på kurvan:
  Det kan mycket väl vara så att de som redan har övervikt ökar ytterligare men kurvan ovan tyder inte på det.
  Om vi antar att BMI är normalfördelat och tänker oss att fördelningen är konstant och snittet ökar linjärt skulle ökningen av antalet personer med BMI över 30 följa normalfördelningskurvans form och därmed öka snabbare än linjärt så länge snittet är lägre än 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *