Artros

Fick en fråga från Gunnar innan jul (ja det var länge sen) som löd såhär:

Tjena!
Som frekvent gymbesökare, löpare och gammal korsbandsopererad skulle jag vilja ha artrosinfo.
Hus visar sig de första symptomen och hur bär man sig åt för att hitta balansen mellan skadlig träning/gynnsam träning?
/Gunnar

Jag lovade Gunnar att svara med ett blogginlägg då jag trodde att detta kunde vara intressanta för många. Knäledsartros är tämligen väldigt vanligt hos äldre. Den totala samhällsekonomiska kostnaden för artrossjukdomar överstiger 12 miljarder kronor årligen, och man räknar med sjukskrivningskostnader på drygt 460 miljoner bara för de med knäledsartros. Det finns hur mycket info som helst om artros och jag skulle kunna göra det här inlägget till en lång artikelserie. Jag har dock valt att inrikta mig på att i huvudsak svara på Gunnars frågor. Därmed kommer inlägget främst handla om gonartros (knäartros) –bakgrund, symtom, och gynnsam rehab. Informationen till inlägget har jag hämtat från FYSS, internmedicin, reumatikerförbundet och Svensk idrottsmedicin. Jag har valt att göra korta sammanfattningar och kommer inte referera löpande i texten. För er som är intresserade av att fördjupa er rekommenderar jag en enkel sökning på någon av ovanstående källor, det mesta finns gratis att ladda ner på nätet.

Bakgrund

Artros betyder sjuk led och kallas i dagligt tal för ledsvikt. Det är en kronisk sjukdom som orsakar nedbrytning av ledbrosk. De större bärande lederna så som knäled och höftled är ofta drabbade. Sjukdomen är vanlig, hur vanlig är svårt att uttala sig om då det finns många som har artrosförändringar som syns på röntgen men inte har ont, och tvärtom. Det inledande förloppet i sjukdomsutvecklingen vid artros är inte klarlagt och jag kommer därför inte gå in på olika teorier (men diskutera gärna här under!). Sjukdomen, som blir vanligare med stigande ålder, är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Riskfaktorer för att utveckla artros är hög ålder, ärftlighet, övervikt, tidigare skada (korsbandsskada innebär ökad risk), muskelsvaghet samt extrem belastning på lederna vid tex elitidrott. Normal idrottsutövning utgör däremot inte någon risk utan är tvärtom bra för lederna.

Symptom och diagnos

Diagnosen ställs på symptom och undersökning. Jag tenderar att gå på symptom, då röntgenfynden, som jag nämnt tidigare, säger mycket lite om hur svåra besvären är. Belastningsrelaterad smärta är det vanligaste debutsymptomet vid knäledsartros, och till en början ses igångsättningssmärta eller smärta efter en stunds sittande.

Smärtan förläggs oftast till insidan av knäet, då medial gonartros utgör närmre 90 %. Vilovärk och nattlig värk är inte alls lika vanligt förekommande som hos höftartroser, och saknas helt hos vissa. Vid en långt gången artros ser man felställningar då broskhöjden avtar, samt rörelseinskränkning och smärta.

Notera ledspringan på insidan av knäet

Notera den minskade ledspringan på insidan av knäet

Ett kliniskt kriterium för artros är en minskad ledspringa, vilket endast kan ses på röntgen och då artros utvecklas långsamt (det kan ta 10-30 år innan man ser tydliga röntgenförändringar) ställs ofta diagnosen i ett långt framskridet skede. Detta kan vara en bidragande faktor till det dåliga sambandet mellan röntgen och smärta. Det behöver inte vara så att artrosen fortskrider konstant utan för ungefär hälften blir tillståndet stationärt, och därmed är det mindre än 10% av alla patienter med artrosdiagnos som blir aktuella för operation.

Rehabilitering:

Det finns i dagsläget ingen bot för artros, men flera sätt att lindra besvären och fördröja processen. Tidigare har man fokuserat på symptomlindring med hjälp av läkemedel och när detta inte fungerat har man remitterat till ortoped för vidare bedömning och ev operation. Numera består grundbehandlingen av träning, information och viktreduktion. Detta beror på att man sett att effekten av ovanstående är lika god som effekten av smärtstillande läkemedel men utan biverkningar, dessutom uppnås en rad andra positiva hälsoeffekter. Träning minskar smärta, förbättrar funktion och ökar livskvalitet vid artros.  Det finns inga studier som visat några negativa effekter av träning vid artros.Det verkar även finnas ett dos-responsförhållande vid träning. Detta innebär att ju större styrkeökning eller mer förbättrad kondition, desto större vinster.

Träning ska dock inte förväxlas med all typ av fysisk aktivitet, utan träningen innebär en genomtänkt succesivt stegrad belastning av leden med optimala belastningsförhållanden. Därmed kan det vara en idé att ta kontakt med en sjukgymnast för att få hjälp med detta. Det krävs ofta 6-8 veckor av träning för att en definitiv förbättring ska ske, och i början gör det ont att träna. Smärtan i sig är dock inget hinder för träning, så länge den inte överskrider gränsen för vad som är ”acceptabelt” för individen. När styrkan går upp, kommer smärtan gå ner, och man har sett att smärtminskningen kan kvarstå i upp till 12-18 månader efter träning (som dock självfallet kräver underhåll). Det är även viktigt att bibehålla rörligheten för att undvika exempelvis eventuell sträckdefekt, som kan påverka gångmönstret.

En stor riskfaktor för artros är tidigare skada och är man i riskzonen bör man överväga vilka fysiska aktiviteter som är lämpliga. Träningen bör självfallet individualiseras med hänsyn till individens förutsättningar. FYSS rekommenderar cykling och stavgång som konditionsformer att börja med för atrospatienter. För styrka rekommenderas dynamisk styrketräning med succesivt ökad belastning, gärna i closed chain.  Effekten mäts med väldokumenterade frågeförmulär som utvärderar smärta, stelhet osv samt tester av muskelstyrka och kondition. Man har sett att övervakad träning ger större smärtlindring och bättre följsamhet än hemprogram. För minoriteten som upplever att träning inte ger någon som helst effekt eller där artrosen är långt gången finns kirurgiska alternativ med goda reslutat.

/Joel

Copyright © traningslara.se (Jacob Gudiol och Nicklas Neuman)
Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk och i skolundervisning i grundskola och gymnasiet. Användning i andra syfte är ej tillåten utan tillstånd från författaren

47 kommentarer till “Artros

 1. 1
  Gunnar skrev:   Citera och svara

  Tack!

  Att mitt knä svullnar upp på utsidan (fullt synlig vätskeansamling) utan egentlig smärta vid löpning kanske snarare är ett bevis på instabiliteten i knät snarare än artros då Joel?
  Efter en vecka eller två är full rörlighet tillbaka i samband med att svullnaden försvunnit.

 2. 2
  Joel skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Hej Gunnar!
  Det finns ett gäng diagnoser som skulle kunna ge svullnad i knäet, och då jag inte har knäet framför mig och kan göra en bedömning vågar inte uttala mig om varför ditt knä blir svullet. Jag tycker du borde kontakta en sjukgymnast för en undersökning i rent förebyggande syfte.

  Mvh Joel

 3. 3
  Fredrik Viberg skrev:   Citera och svara

  Ni brukar ju vara noggranna med att det ni skriver ska ha vetenskapligt underlag, så jag passar på att kommentera ett par saker som jag inte riktigt håller med om.

  1. Det är inte så vanligt med artros i armbågsleden, då är det t.ex. vanligare i fotleden. Allra vanligast är det i fingerleden.

  2. Hos bärande leder är artros inte tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

  3. Muskelsvaghet är ingen känd riskfaktor för artros.

  Tack för en bra blogg! :-)

 4. 5
  Joel skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Hej Fredrik!
  Diskussion är alltid välkommet, det är delvis det bloggen är till för! 😉 Jag ska kommentera dina synpunkter.

  1. Du har helt rätt, jag tog bort armbågsleden

  2. jag skrev aldrig att artros i bärande leder var tre gånger vanligare utan generellt, men oavsett det så vågar jag ändå påstå att det är vanligare med artros i bärande leder hos kvinnor än hos män. Här har du en bra referens http://www.who.int/bulletin/volumes/81/9/Woolf.pdf

  3. Vet inte hur du definierar ”känd” riskfaktor, men jag håller inte med, det är en känd riskfaktor. För att förtydliga saxar jag lite text härunder från Klinik och Vetenskap skriven av Eva Roos och Leif Dahlberg.

  ”Quadricepssvaghet är ett av de vanligaste och tidigaste symtomen hos patienter med knäartros och korrelerar bättre med smärta och funktionsnedsättning än vad röntgenologiska förändringar gör. Man har tidigare ansett att muskelpåverkan varit sekundär till artrosförändringarna. Med stöd från nyare epidemiologiska studier har det på senare tid diskuterats att muskeldysfunktion i stället föregår och initierar smärta och artros och således bidrar till artrosutveckling [28>. Kliniska longitudinella studier stöder att muskelsvaghet föregår artrosutveckling på röntgen. Slemenda och medförfattare studerade om lårmuskelsvaghet var en riskfaktor för utveckling av artrostecken på röntgen. Man följde upp 342 personer ur befolkningen efter 2,5 år och fann att de kvinnor som hade normal röntgen vid baslinjen och utvecklade röntgenologiska artrostecken var 18 procent svagare (justerat för kroppsvikt) vid första undersökningen än de kvinnor som inte utvecklade
  artros.”

  Här har du abstractet på Slemendas studie:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9811049

  Mvh Joel

 5. 6
  Fredrik Viberg skrev:   Citera och svara

  Tack för att du tar dig dig att svara!

  Du skrev i början att inlägget mest skulle handla om knäledsartros och tog sen upp artros i bärande leder och där är det inte tre gånger så vanligt hos kvinnor som hos män (utan i runda slängar dubbelt så vanligt). Jag gissar att jag tolkade lite felaktigt…

  Angående muskelsvagheten: jag gissade att det var den studien du hade i åtanke när du skrev om det. Min poäng är att det bara är en teori på väldigt lösa grunder som har lagts fram och alltså ingen känd riskfakotr. Man ska komma ihåg att artros utvecklas långsamt och det tar vanligen mer än 2,5 år innan det syns på röntgen. Jag tycker att det verkar mer tilltalande att vända på orsakskedjan: att artros leder till muskelsvaghet. För att se om det är en riskfaktor eller inte skulle man helst vilja använda sig av artroskopier istället för röntgen, och en sån studie skulle nog inte locka till sig så många deltagare är jag rädd.

 6. 7
  Joel skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Hej Fredrik!

  Jag förstår att det kan misstolkas som att det gäller knäartros, men då är vi överens i alla fall :)

  En artroskopistudie skulle vara intressant. Jag har läst flera studier där man sett att muskelsvaghet i såväl quadriceps som hamstrings gör att ledbelastningen blir högre och att quadricepssvaghet är predisponerande för broskdegeneration även på friska individer.
  Mikesky AE, Meyer A, Thompson KL. Relationship between quadriceps strength and rate
  of loading during gait in women. J Orthop Res. 2000; 18(2): 171-5.
  Becker, R., et al., Neuromuscular quadriceps dysfunction prior to osteoarthritis of the knee. J Orthop Res, 2004. 22(4): p. 768-73.

  Men jag tycker verkligen du har en poäng. Jag är även medveten om att ökad muskelstyrka tex vid felställningar och ledlaxitet kan öka artrosrisken.

  Mvh Joel

 7. 8
  Marcus herou skrev:   Citera och svara

  Hej. Jag är ”ok” i knät efter två meniskoperationer och lyckad rehab. Dock är det väldigt lite menisk kvar som dämpning. Jag undrar lite om vilka muskler man bör träna för att förebygga fortsatt skada och slitage på den yttre menisken. Som gammal elitidrottare har jag fortsatt köra rätt hårt och tungt och vill gärna fortsätta så livet ut. Mitt högra ben har alltid haft en tendens att sträva inåt vid böjning av leden. Misstänker att det är en av grundorsakerna till att skadan uppkom från början.

  Vad tror du? Finns det nåt jag kan göra för att hjälpa mitt knä att orka med den träning som jag utsätter det för samt eventuellt tom få en positiv utveckling i leden trots hög risk för artros ?

  Kolla gärna in min träningsblogg för mer utförlig träningsbeskrivning.

 8. 9
  Guddi skrev:   Citera och svara

  Hej Marcus!
  Snygg blogg du har. Verkar vara rolig träning.

  Ditt knä är känsligare än ett helt friskt knä, men jag tycker inte du ska oroa dig så mycket. Det är främst lårmusklerna och höftmusklerna som du ska fokusera på. Jag hade jobbat hårt med att försöka ta bort tendenserna till att knät åker inåt. Detta gör du främst genom att träna upp höften (utåtrotatorer). Vid rehab av knäskador så tränar man (som du säkert vet) en hel del balans och underhåll av den är viktig.

  I övrigt så får du se till att inte öka belastningen för knät för mycket och att fortsätta på träning motsvarande elitnivå eller precis under är inte hälsosamt, troligen inte ens för helt friska knän. Särskilt idrotter med riktningsförändringar och vridningar så som fotboll, handboll och basket ökar risken för problem.

 9. 10
  Emelie Lundström skrev:   Citera och svara

  Läser lite om både korsband och menisk, själv lyckades jag ha av främre korsbandet, och skadade menisken, när jag sprang stridshinderbana (15/7) . Väntar fortfarande på operation, och är nu sjukskriven. Jag har fått lite övningar av en sjukgymnast, men eftersom att mitt knä fortfarande är så pass svullet, så har jag bara 95 grader i böjning. Kan inte heller sträcka ut det..
  Det gör ju att jag inte kan cykla, som hade varit önskvärt.

  Funderade över andra bra övningar, som kan hjälpa mig nu, fram tills operation, men även till efter? För jag gissar att det är ganska lång rehab.. Och målet är att vara tillbaka och fullfölja min värnplikt, i vår. (Inget datum bestämt).

  Rent spontant funderar jag kring rehab, om man förutsätter att allt går bra, när kan man vara igång igen? Tänker då främst på löpning och vanlig styrketräning.

  Tacksam för svar, och förresten! Bra blogg. Härligt att man kan hitta så mycket bra!

  /E

 10. 11
  Joel skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Emelie;

  Det är svårt att ge tips på övningar utan att ha träffat dig och tittat på ditt knä. Mycket bättre att du jobbar tätt ihop med din sjukgymnast för att avgöra vilken aktivitetsnivå du kan lägga dig på utan att knäet svullnar men att du ändå får en effekt.

  Hur lång rehabilitering som behövs efter operation beror på många faktorer och är därmed svårt att svara på, men räkna med ett minimum på 6 månader efter operation.

  Mvh Joel

 11. 12
  Madeleine Bergström skrev:   Citera och svara

  Jag vill särskilt kommentera inlägget som handlar om att muskelsvaghet skulle orsaka (inte vara en följd av) artros. Jag har själv haft svårartad (och feldiagnosticerad) artros i höftlederna. Är nu lyckligen opererad och kan gå igen. Jag har haft ganska tungt arbete som egen företagare som importerade olivtvålar och matprodukter och sålde som grossist. Tunga lyft och släpande i många år. Dansade intensivt, skotska danser (snarlikt balett fast inte riktigt lika krävande för kroppen). Rörde mig mycket, promenerade, cyklade, åkte skidor mm. Jag fick också träningsprogram, men det var helt omöjligt att följa dem. Jag försökte, höll ut i något år, men besvären blev bara värre och värre. Ingen lättnad alls av träning. Tvärtom! Till slut kunde jag inte röra mig alls. Men det jag vill komma fram till är att jag är ganska övertygad om att muskelsvaghet knappast kan vara orsak till artrosen, åtminstone i mitt fall. Däremot försvagas ju musklerna efter hand som man blir alltmer orörlig. Så efter operationen fick jag förstås börja bygga upp muskelstyrkan igen. Allt detta har jag skrivit om i min bok, ”Höfter Fäst!” Det känns mycket viktigt för mig att berätta min historia, eftersom många med mig lider i onödan, ofta mycket långvarigt, pga att så många är så säkra på något som det inte finns entydiga forskningsresultat om. Orsakerna kan vara olika i olika fall. Likaså borde behandling mm vara olika. Då kanske fler än jag hade sluppit bli helt invalidiserade och även sluppit mycket värk och annat lidande.

 12. 13
  John skrev:   Citera och svara

  Hej! Jag och flera av mina vänner har ett annat problem vid löpning. Problemen brukar buntas ihop till ”benhinnorna”, med det handlar troligtvis om en blandning av muskler, hinnor, senor etc som blir õverbelastade eller skadade. Jag har surfat runt en del men endast hittat ytliga beskrivningar av problemet. Inte heller har jag läst några bra rekommendationer till hur jag ska bli av med problemet. Har du, Joel, någon erfarenhet inom detta?

 13. 14
  Joel skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  Madeleine Bergström: Jag vill särskilt kommentera inlägget som handlar om att muskelsvaghet skulle orsaka (inte vara en följd av) artros. Jag har själv haft svårartad (och feldiagnosticerad) artros i höftlederna. Är nu lyckligen opererad och kan gå igen. Jag har haft ganska tungt arbete som egen företagare som importerade olivtvålar och matprodukter och sålde som grossist. Tunga lyft och släpande i många år. Dansade intensivt, skotska danser (snarlikt balett fast inte riktigt lika krävande för kroppen). Rörde mig mycket, promenerade, cyklade, åkte skidor mm. Jag fick också träningsprogram, men det var helt omöjligt att följa dem. Jag försökte, höll ut i något år, men besvären blev bara värre och värre. Ingen lättnad alls av träning. Tvärtom! Till slut kunde jag inte röra mig alls. Men det jag vill komma fram till är att jag är ganska övertygad om att muskelsvaghet knappast kan vara orsak till artrosen, åtminstone i mitt fall. Däremot försvagas ju musklerna efter hand som man blir alltmer orörlig. Så efter operationen fick jag förstås börja bygga upp muskelstyrkan igen. Allt detta har jag skrivit om i min bok, ”Höfter Fäst!” Det känns mycket viktigt för mig att berätta min historia, eftersom många med mig lider i onödan, ofta mycket långvarigt, pga att så många är så säkra på något som det inte finns entydiga forskningsresultat om. Orsakerna kan vara olika i olika fall. Likaså borde behandling mm vara olika. Då kanske fler än jag hade sluppit bli helt invalidiserade och även sluppit mycket värk och annat lidande.

  Inlägget handlar om knäartros, inte höftartros. Nu är inlägget något halvår gammalt, men senast i förra veckan kritiserades antalet operationer man utför vid operation i flertalet större medier, här tex:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3838033.svd

  Visst kan orsakerna vara många, och självklart kan behandlingen också se olika ut. Träning är i många fall en effektiv behandlingsmetod, men absolut inte i alla. Dock är det en behandling med i stort sett inga biverkningar, varför man alltid rekommenderar att prova träning innan annan behandling.

  Mvh Joel

 14. 15
  Joel skrev: Inläggsförfattare  Citera och svara

  John: Hej! Jag och flera av mina vänner har ett annat problem vid löpning. Problemen brukar buntas ihop till ”benhinnorna”, med det handlar troligtvis om en blandning av muskler, hinnor, senor etc som blir õverbelastade eller skadade. Jag har surfat runt en del men endast hittat ytliga beskrivningar av problemet. Inte heller har jag läst några bra rekommendationer till hur jag ska bli av med problemet. Har du, Joel, någon erfarenhet inom detta?

  Hej John!

  Ja då, det är ett väldigt vanligt problem. Det brukar lite slarvligt kallas ”benhinneinflammation”, fast man på senare tid förkastat att det skulle handla om någon inflammation. Medialt/posteriort Tibialt Stressyndrom (MTSS/PTSS) är det medicinska begreppet. Sök på det så kommer du hitta massor med riskfaktorer, förebyggande åtgärder, rehabilitering osv.

  Mvh Joel

 15. 16
  Emma skrev:   Citera och svara

  Hej! Just nu bloggar jag om min främre korsbandskada (opererades för 3 1/2 vecka sedan), tänkte fråga om man kunde få lite tips på att minska svullnaden.. mitt knä är svullet över knåskålen vilket min sjukgymnast inte var van vid. Hon sa att det brukar vara svullet under..

  Tacksam för svar!

 16. Sidor som länkar hit: Artrosfritt « Tankar kring fibromyalgi

 17. 19
  kerstin holmqvist skrev:   Citera och svara

  Jag har opererat in en helprotes i mitt knä. Jag hade en gammal knäskada och hade tränat mycket gång och löpning med hopp om att stärka knäet. Men tyvärr så under en långpromenad gick något sönder i knäet och jag kunde inte gå alls. Fick operation efter ca 7 månader. Oprationen gick bra och ärret blev jättefint men nu 1,5 år senare så svullnar knäet fortfarande då jag gått lite. Högst en timme kan jag gå och även inomhus så svullnar knätet men det går tillbaka då jag vilat ett tag. Tränar varje morgon efter ett program från sjukhuset + motionscykel och stavgång. Är detta normalt jag har inge värk men benet känns tjockt. Mvh Kerstin Holmqvist

 18. 21
  roland holm skrev:   Citera och svara

  Hej!

  Det verkar som Joel har rätt. Fick diagnosen knäartros 2009. Fick kortisonspruta och åt därefter kosttillskott i form av nyponpulver. Blev något bättre. Läste sen att inflammation i knäleden leder till muskelsvaghet. Uppträning av lårmuskeln minskar smärtan. Kör nu med stavgång och det funkar jättebra. Kan ha litet ont när jag går men dan efter är jag symtomfri i knät. Att träna verkar bättre både än kortisonspruta och olika kosttillskot.

 19. 22
  Jens skrev:   Citera och svara

  Rekommenderar att besöka en Osteopat. De kan justera små felställningar i lederna som kanske nöter extra på ledbrosket och göra ledfunktionen mer optimal. I mitt fall blev jag helt symptomfri efter första besöket. Tror det kan hjälpa också i fall som gått längre även om artros inte kan botas helt. Mer information på http://www.botad.se/?metod=1

 20. 24
  Kristina skrev:   Citera och svara

  Hej, Jag är en kvinna på 50 år som förmodligen har knäartos. Har haft vansinnigt ont i perioder senaste tiden. Nu undrar jag om det är någon som har erfarenhet av ridning när det gäller knäledsartros? Jag har hästar… och mina hästar betyder väldigt mycket för mig. Kan man fortsätta att rida…är livrädd att jag måste göra mig av med mina hästar…

 21. 25
  mikael j skrev:   Citera och svara

  hej ..
  Jag har som 17 åring opererat mitt knä för lossat korsbandsfäste som 22åring microfrakturering för brosk på utsidan av knät , som 23 åring broskcellstransplantation utsida knä och nu i år som 24åring microfrakturering utsida igen..
  efter detta är jag nästan helt symptomfri nån gång kan det klia till lite där inne men kan tillägga att jag spelar fotboll nu i augusti efter senaste op i mars…
  har dock känt att jag har en ”bubbla” som gör ont eller mest irriterar på insida knä nedre delen ibland dock nästan aldrig vid fysisk aktivitet.. Menisk? eller kanske löst skräp?

  Så ge inte upp jag hadde stora problem o kännde att allt var piss men nu så ångar jag på med ett stoooooort leende, dock medveten om riskerna med mitt val av fortsatt fysisk aktivitet.

 22. 27
  Micael skrev:   Citera och svara

  Hej!

  Spännande inlägg. Har själv fått ett litet problem med mitt knä.

  För några veckor sedan gick jag nedför en trappa, då jag hjälpte min bror med att bära ner en barnvagn var jag tvungen att gå med nästintill sträckta knän. Mitt i ett steg knäppte det till i höger knä och sedan dess knäpper det när jag rätar på mitt knä. Tre-fyra knäpp eller ”kras” vid rörelse för förbi/mot sträckt knä, vid ca 45 grader.

  Tilläggas bör kanske att jag spelat fotboll och sportat i ca 25 år.

  Det gör inte direkt ont och jag har sprungit några gånger samt åkt skridskor utan problem. Men det känns lite ”annorlunda” och lite oroande när det knäpper i knäet.

  Givetvis svårt för er att säga vad det kan vara men ni kan garanterat mer än mig.
  Vad kan detta vara och behöver man söka för det?

  Har funderar på att sluta med fotbollen (dock inte enbart pga detta) men kanske inte vore helt fel för ”bevarandet av min kropp”?

 23. 28
  Inge skrev:   Citera och svara

  Hej håller inte med om att op för meniskskada inte hjälper.Jag har artros och efter meniskop kan jag spela innebany igen trots min ålder, 61 år. Vid artoskopin kollades knät och på den 5 gradiga skalan låg jag på 2-3. Allt är bättre efter op.
  Håller inte med om artikeln i SvD

 24. 30
  Nicklas skrev:   Citera och svara

  mike:
  Varför bara inte länka över följande :

  http://www.karolinska.se/upload/Webbsektionen/Tema%20Artros/7artos.pdf

  Jävla plagiat!

  Du vet uppenbarligen inte vad ett plagiat är. Finns enstaka meningar som är uppbyggda på samma vis men plagiatmisstanken är ju löjlig. Nu har Joel slutat skriva på bloggen så han kan ju inte försvara sig men något plagiat är det då inte, det ser vem som helst. Vad ska man skriva för att det inte är ett plagiat enligt dig? Att artros är en halsinfektion? Det skulle ju helt klart vara en väldigt originell artikel men inte särskilt givande.

 25. 34
  Jojje skrev:   Citera och svara

  Hej
  Har haft värk i ett annars starkt knä, var hos en knäläkare idag o fuck en remiss till en slätröntgen. I remissdokumentet stod det ”artros?”

  Hur påverkar detta mig? Kan jag fortfarande träna vidare? Har bara molande värk när jag vilar eller sitter ner. vid längre stillastående Stunder känns knät tjockt. Tränar högintensivt 3 ggr i veckan med endast kroppsbelastande övningar.

 26. 35
  Jacob Gudiol skrev:   Citera och svara

  Jojje: Hur påverkar detta mig? Kan jag fortfarande träna vidare? Har bara molande värk när jag vilar eller sitter ner. vid längre stillastående Stunder känns knät tjockt. Tränar högintensivt 3 ggr i veckan med endast kroppsbelastande övningar.

  För det första är det ju inte ens klart att du har artros. Det kan mycket väl vara menisk eller någon broskbit som ställer till med problemen nu.

  Men annars är det som det står i inlägget. Du ska givetvis fortsätta att träna. Typen av träning kan dock förändras. Mer ren styrka och mer skonsam form av konditionsträning. Att köra intervaller eller en massa riktningsförändringar skulle i alla fall inte jag göra om jag haft artros.

 27. 36
  Eva skrev:   Citera och svara

  Hej, har artros i bägge knäleder. Har tränat hos sjukgymnast och egen träning på gym med program under 6 månader. Resultat, ökad smärta. Cykla med belastning går defintivt inte.
  Finns det någon skonsam träning med gummiband, träningsband, eller med gymboll, har det hemma. Bett min sjukgymnast om detta , men ej fått tips. Kanske inte går..eller..?

 28. 37
  Jacob Gudiol skrev:   Citera och svara

  Hallå Eva!
  När man har väldigt ont i knäna och det inte lättas upp med träning eller lätt fysisk aktivitet så är det operation som fungerar bäst. Helt enkelt byta ut knälederna. Den diskussionen tar du med en ortoped som avgör om dina besvär är stora nog och om du i övrigt är lämplig för operation

 29. 38
  Bertil skrev:   Citera och svara

  Hej!
  Jag är bara 44 år gammal och har redan artros på vänster knät. Det kan bero på att mitt vänster knät har opererat tidigare vid 5-6 årsålder pga knäled infektion.
  Ortoped-läkare tycker inte att jag ska operera även det ser inte så bra på röntgenbilden. Eftersom jag är så ungt kanske knät inte håller tillräckligt länge innan besvären återkommer.. Vad händer om det är så att jag måste operera ialla fall?

 30. 39
  @rnHomE skrev:   Citera och svara

  Idag vill man som sagt dra ut på operation då de nya konstgjorda lederna inte håller för evigt och då varje operation innebär en risk vill man inte behöva göra om det i onödan :)

  Ett tips kan vara att kolla in på http://www.boaregistret.se/sv/BOAPart3.aspx, artrosskolan enligt BOA bygger på den evidens och ges av kunniga sjukgymnaster.

 31. 40
  Jacob Gudiol skrev:   Citera och svara

  Bertil:
  Hej!
  Jag är bara 44 år gammal och har redan artros på vänster knät. Det kan bero på att mitt vänster knät har opererat tidigare vid 5-6 årsålder pga knäled infektion.
  Ortoped-läkare tycker inte att jag ska operera även det ser inte så bra på röntgenbilden. Eftersom jag är så ungt kanske knät inte håller tillräckligt länge innan besvären återkommer.. Vad händer om det är så att jag måste operera ialla fall?

  Det Arnhome skrev

 32. 41
  madeleine holtz skrev:   Citera och svara

  Hej!
  Jag ramlade på mitt jobb arbetar på förskola slog mig ganska hårt.
  Fick ont i mitt knä och efter röntgen konstaterade spräckt minisk och lite atros och broskskador under knät.
  Har varit sjukskriven i 3mån blir ingen op . Vad ska jag göra/tränar på gym men värken består.
  Vänligen Madde

 33. 42
  Jacob Gudiol skrev:   Citera och svara

  Hallå Madeleine!
  Du har inte fått artros när du ramlat. Det är något som kommer efterhand så du har haft det även innan fallet. Det är väldigt vanligt hos människor om du tar en röntgen och ofta ger det inget besvär. Att genomföra en operation för mindre artros och meniskskador gör man sällan. Det finns dock ingen lösning som tar bort problemen helt. Styrketräning hjälper. Balansträning hjälper också en del. Viktnedgång hjälper mycket om du har extra kilon.

 34. 43
  Carina skrev:   Citera och svara

  Kristina:
  Hej, Jag är en kvinna på 50 år som förmodligen har knäartos. Har haft vansinnigt ont i perioder senaste tiden. Nu undrar jag om det är någon som har erfarenhet av ridning när det gäller knäledsartros? Jag har hästar… och mina hästar betyder väldigt mycket för mig. Kan man fortsätta att rida…är livrädd att jag måste göra mig av med mina hästar…

  Hej,
  Jag är 46 och har haft knäartros i några år och rider. Dressyr kan jag hålla på med hur mycket som helst, hoppning är värre. När jag hoppar har jag värmeskydd typ Vulcan och rider fram med långa läder. Det finns också fjädrade stigläder som dämpar. Långa uteritter i korta läder är påfrestande så det ransonerar jag. En annan sak jag har ont av i anslutning till ridningen är allt gående på hårda stallgolv. Har därför satsat på riktigt bra stallkängor där jag bytt innersulan mot ortopediska inlägg med dämpning. Artros är förbannat onödigt och borde drabba dem som gillar att samla på frimärken istället, de skulle inte ens märka av den… Lycka till!

 35. 44
  Carina skrev:   Citera och svara

  Träna upp quadriceps?
  Hej Joel, tack för en bra sida!
  Jag har konstaterad knäartros och har blivit otroligt svag i quadriceps men är ganska stark i hamstrings. Har tränat löpning och styrka i många år. Har fått övningar av sjukgymnast men märker ingen större skillnad. Kan inte sitta på huk eller knä, inte heller resa mig från en stol utan att hjälpa till med armarna. Cykling funkar inte alls, däremot märker jag att svullnad och smärta minskar om jag joggar regelbundet och försiktigt.
  Har du någon idé om hur jag kan stärka quadriceps? Kör idag benspark i maskin, samt kabeldrag i alla riktningar. Benböjövningar är generellt för påfrestande.

 36. 45
  Åsa N skrev:   Citera och svara

  jag är kvinna och 55 år, jag har artros i båda knäna, jag har haft ont till och från i många år, mest till.
  jag har haft mest ont i det knät som enligt röntgen har lite brosk kvar där man kan gå in o typ skrapa rent för att minska smärtan, lite mindre i det knä där man behöver gå in och byta knäled när smärtan blir värre.
  jag hade mest smärta i vilande läge, dvs ingen nattsömn, svårigheter att gå i trappor mm, jag fick upprepade kortisoninjektioner med allt kortare intervall under de senaste åren och kirurgiska ingrepp var på tal, då det succesivt vände och smärtan avtog, jag har idag varit hyfsat smärtfri i nästan två år.
  jag började träna löpning för ett år sedan, byggde upp kondition och leder långsamt, sprang en gång i veckan, började med 5 min och ökade, använde crosstrainer förytterligare konditionsträning, nu springer jag 1-5-2 mil/vecka, jag använder knäskydd typ back on track vid löpning och jag är glad så länge det varar.
  men jag är absolut inte smidig i mina knä, jag kan inte ligga på knä, kommer knappt upp från ev golvläge, kan inte böja knäna speciellt mycket typ problem stretcha framsida lår, inte lönt att träna knäböj, stel när jag börjar röra mej efter stillasittande, men det kan jag leva med så länge jag slipper den ihärdiga smärta jag kände under flera års tid.

 37. 46
  annette Clarén skrev:   Citera och svara

  Hej!
  Har fått diagnosen knäartros sen ett par månader tillbaka. Min mor fick det i den ålder jag är i nu så det är ärftligt. Jag har alltid promenerat långa raska promenader, men nu gör det så ont att gå, dagen efter en promenad har jag så ont att jag knappt står ut,
  Tror du att jag ska fortsätta promenera fast det gör så ont? Kommer det göra mindre ont efter ett par månader? Jag går på spinning och det fungerar ganska bra.
  Mvh Annette

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *